44
ocak
2014
Kapak Dosyası
haber
ajanda
Bir
başka alandan örnek
verelim: Cemaatin varlığı,
insanın kulluk, kutsallık,
arınma, seçilmişlik (kur-
tarıcılık) vemutmainlik
adresi kılınınca cemaati
tehdit ettiği ileri sürülen
her şey, aynı zamanda
kulluğu bozan şartlar, kut-
sallığa hakaret, arınmayı
kirleten iklim, seçilmişliği
inkâr ve tatminsizliğe
davet ile özdeşleşecektir.
***
Gazeteciler
ve Yazar-
lar Vakfı’ndan ‘17 Aralık’
açıklaması” başlığıyla 30
Aralık 2013 tarihindeki
açıklamada yer alan şu
paragraflar meseleyi ele
veriyor: “AK Parti’ye hu-
sumetimiz yok. Muhterem
Hocaefendi ve Hizmet
Hareketi’nin, ülkeye çok
hizmetleri geçmiş AK
Parti’ye karşı bir husumeti
bulunmamaktadır. Hiz-
met, AK Parti’nin 2002-
2011
arasındaki her tür
demokratikleşme hamle-
sini açıkça desteklemiştir.
Ancak Sayın Erdoğan ve
partisinin yönetiminde,
eylemlerinde ve eylem-
sizliklerinde 2011 genel
seçimlerinden bu yana
ciddi bir farklılık oluştu-
ğu açıktır. AB sürecinin
yavaşlaması, kuvvetler
ayrılığını erozyona uğ-
ratan şekli ile başkanlık
teklifi, medya özgürlük-
lerinin giderek daralması,
parlamenter denetimin
zayıflaması, Sayıştay’ın
görevini yapamaz hale
gelmesi ve otoriterleşme
emarelerinin artması, son
olarak yargıya bilemüda-
hale edilmesi, AK Parti’yi
destekleyen sağduyulu
kesimleri ülkenin geleceği
ile ilgili derin endişelere
sevk etmiştir.”
BÜYÜKFİNAL
İKTİDAR