43
ocak
2014
kimseyi oturtmuyorlar.
2013’
e ne diyeceksiniz? Yılların uğursuzu…
Batı âleminin “13” uğursuzluğu ile ilgi-
li en büyük delili de “1453”. Bu sayısının
rakamsal değerleri toplamı 13 ediyor, do-
layısıyla İstanbul’u Müslümanların fethi
uğursuz bir durum. Şu işe bak! Bizde de
her türlü şifrede 1453 rakamını kullanırlar.
Adamların uğursuzluk saydığı, bizim uğu-
rumuzmuş da haberimiz yok.
Muhalefettenmuz ortalar
Bu durum, memleketteki iktidar-
muhalefet ilişkisine benzemiyor mu sizce?
Muhalefetin yaptığı her şey iktidarın işine
yarıyor. Muhalefet, genel başkan değiştir-
mek için kongre yerine “cd” kullanıyor…
Al sana iktidar ekmeğinin üstüne kaymak!
Muhalefet, faaliyet olsun diye Ergenekon’a
sarılıyor…Al sana iktidar ekmeğinin üstü-
ne ballı kaymak! Çözüm sürecine karşı çı-
kıyor muhalefet… İktidara ballı kaymağın
üstüne dürüm döner! Belediyelerde seçim
kazanmak için elinde yelpaze gibi dosya
sallıyor, oluşan rüzgârla iktidar yelkeni-
ni şişiriyor, pupa yelken dünyaya açılıyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimine karşı çıkarken
e-muhtra”nın arkasında yine muhalefet.
İktidar hızını almış, durur mu? Ver elini
anayasa değişikliği paketi. Hangi birini an-
latayım? Yaz, yaz, bitmez…
Gelelim 2013 senesine… Kardeşim, bu
Batılılar da hem “13 sayısı uğursuz” diyor-
lar, hem de “Türkiye üzerine operasyonlar”
kitabının sayfalarını uygulamaya koyuyorlar.
Kimle? Bizimmuhalefetle... Bizimmuhale-
fet için de kullanılan şu sözü tekrar etmem
şart oldu: “Bunlara iki keçi versen gütmeyi
bilmez, kaybeder gelirler.”
Tabiî niyetin o, iş arkadaşın da bu
olursa” uğursuzluk başını yiyecek. 2013
tezgâhlarından biri de “Gezi Parkı”hadisesi.
Sen tutar, ipe sapa gelmez gerekçelerle güya
halk ayaklanması” çıkarmaya kalkar, mille-
tin dükkânını mahveder, işini gücünü balta-
lar,milletin rüyası olan 3.köprü,3.havaalanı
gibi projeleri yok etmeye kalkarsan, iktidar
da Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük mi-
tingini hiç zorlanmadan yapar.Bu,ballı kay-
maklı börekten daha üstte ne varsa, iktidara
o yemeği ısmarlamaktır. Sonra zavallı Batı,
iktidarın mitingini “halk ayaklanması” diye
vermek edepsizliğini yapmak zorunda kalır.
Bunlar, Fatih Sultan Mehmet’e de yarın bir
gün “Bizden” derlerse şaşmam.
Gemi dağdanyürütülür,
trendenizindibinden
Gelelim bugüne.Ah, ah!..“Şurası da hak-
lı olabilir” diyebileceğim tutunacak bir dal
bıraksaydınız bre insafsızlar! Yazı yazmak
veya konuşmakta en zor şey nedir, biliyor
musunuz? “Yok”u anlatmak ve
herkesin bildiği bir şeyin varlığını ispatla-
mak zorunda kalmak.
İşte bu yazıda benim başıma gelen de tam
bu.Ama kusura bakmayın,çok uğraşamaya-
cağım, “Okuyan, yazandan daha arif ” deyip
geçeceğim. Hiç mi akıl yok yahu? Ne ge-
reği var da üç tane birbiriyle ilgisi olmayan
dosya yapıyorsun? Dosyalara verecek kadar
paran çoksa talebelere dağıt. Halkbank’la
TOKİ’nin ne ilgisi var? Üstüne üstlük
Türkiye’nin en başarılı kuruluşlarından bi-
rini, Halkbank’ı karalamaya çalışıyorsun.
Diyelim ki yolsuzluk doğru, vatandaş şunu
derse ne diyeceksin? “Adam kazandırmış da,
kazanmış da…”Bence böyle bir cümle yan-
lış, ama vatandaş derse ne diyeceksin? Der
mi, der...
Hükümet yolsuzluk yaptı” cümlesini de
ne zaman diyor, biliyor musunuz? Fatih’in
torunlarının, trenleri denizin altından sür-
düğü gün söylüyor. Vatandaş bu durumda
şunu söyler -ben karışmam-: “Peynir gemi-
leri gibi yolcu trenleri de lafla yürümez.”
Ekranda fotoğraf göstermekle, video gös-
termekle kıtalar birleştirilemezdi. Ha, öyle
tren yürütmenin yolu var, ama tabiî çizgi
film olarak. Red Kit’in trenlerini yürütür-
sün. Ama Fatih’in İstanbul’u fethini ya da
Tayyip Erdoğan’ın Marmaray’ını yapamaz-
sın. Yaparsan da hüsrana uğrarsın, 2013’teki
13
sayısında suç arama.
Muhalefetteki arkadaşların çoğunu kişi-
sel olarak da tanırım. Doğrusu insan olarak
da çok beğenirim. Lakin bizim arkadaşlar
muhalefet şapkasını giyince, şapkanın altın-
dakine bir şeyler oluyor. Seçim yaklaştıkça
Medet ya yolsuzluk dosyaları!” diye bas bas
bağıran bir hale geliyorlar. Kaç sefer söyle-
dim “Yahu arkadaşım! Bu dosya yöntemi
yanlış. İftira ederek bir yere varamazsın.
Senin dosya göstermen, senin yolsuzluk
yapmayacağını göstermez ki… Hele hele
iftira ettiğin sürece de iyi yapacağın sonu-
cu hiç çıkmaz. Diyelim ki sana kandım ve
oy verdim. Başıma gelecekleri Şeytan bile
hayal edemez. Hele hele yabancıların servis
ettiği resimler, videolar, fotoğraflar ve sair
ile çalıştığın sürece memleket sevginden de
doğrusu şüphe ederim”diye, yıllardır anlata-
madım. Siz anlatabilir misiniz bilemiyorum,
isterseniz bir deneyin.
Muhalefetin iyi iş yapmasından senin ne
menfaatin var?” diye sorarsanız, cevabım şu:
Millet olarak biz, bunlara para veriyor
muyuz? Veriyoruz. O zaman iktidarın de-
netlenmesi işini doğru yapsınlar, alterna-
tifler üretsinler, yatmasınlar. Başarılı olmak
istiyorlarsa şu üç kelimelik sırrımı vereyim:
-
Lütfen aramızda kalmasın, herkese duyu-
run- “Çalışmak, çalışmak, çalışmak…”
*
AK Parti Kurucular
Kurulu ve MKYK Üyesi
uzlukdosyaları!...
Gelelim2013senesine…
Kardeşim, bu Batılılar da hem “13 sayısı uğur-
suz” diyorlar, hemde “Türkiye üzerine operasyonlar” kitabının sayfalarını
uygulamaya koyuyorlar. Kimle? Bizimmuhalefetle... Bizimmuhalefet için de
kullanılan şu sözü tekrar etmemşart oldu: “Bunlara iki keçi versen gütmeyi
bilmez, kaybeder gelirler.”