42
ocak
2014
Lokman Ayva
*
Siyaset
haber
ajanda
>> “13” sayısı, özellikle Batı
toplumlarında uğursuz bir sa-
yıymış. Öyle ya, bunu o kadar
abartmışlar ki, uçakta on üçün-
cü sıralı koltuk yok, on ikinci
sıradan on dördüncü sıraya ge-
Gezi Parkı eylemlerinde Taksim Meydanı’na giren polise, illegal ve marjinal gruplar molotofkokteyli, sapan, havai fişek ve taşlarla karşı
koymuştu: (11.06.2013/ AA, Bülenü Doruk)
Tabiî niyetin o, iş arka-
daşın da bu olursa” uğur-
suzluk başını yiyecek.
2013
tezgâhlarından
biri de “Gezi Parkı” hadi-
sesi. Sen tutar, ipe sapa
gelmez gerekçelerle
güya “halk ayaklanması”
çıkarmaya kalkar, mille-
tin dükkânını mahveder,
işini gücünü baltalar,
milletin rüyası olan 3.
köprü, 3. havaalanı gibi
projeleri yok etmeye
kalkarsan, iktidar da
Türkiye Cumhuriyeti’nin
en büyük mitingini hiç
zorlanmadan yapar. Bu,
ballı kaymaklı börekten
daha üstte ne varsa,
iktidara o yemeği ısmar-
lamaktır. Sonra zavallı
Batı, iktidarın mitingini
halk ayaklanması” diye
vermek edepsizliğini
yapmak zorunda kalır.
Bunlar, Fatih Sultan
Mehmet’e de yarın bir
gün “Bizden” derlerse
şaşmam.
***
Ekranda fotoğraf
göstermekle, video gös-
termekle kıtalar bir-
leştirilemezdi. Ha, öyle
tren yürütmenin yolu
var, ama tabiî çizgi film
olarak. Red Kit’in tren-
lerini yürütürsün. Ama
Fatih’in İstanbul’u fethini
ya da Tayyip Erdoğan’ın
Marmaray’ını yapamaz-
sın. Yaparsan da hüsrana
uğrarsın, 2013’teki 13
sayısında suç arama.
Medetyayols
U
ĞURSUZLUĞA
inanır mısınız bilmiyorum.
Ben inanmam. Muhalefetteki arkadaşla-
rımızın inanıp inanmadığını da bilmiyo-
rum, ama geleneksel “uydurma yolsuzluk
dosyaları”ndan medet beklemeye devam
ettikleri sürece kehanetim odur ki, 13 sayı-
sı kendilerine uğursuzluk getirmiş oldu. “Bu uğursuzluktan
nasıl kurtulurlar?” diye sorarsanız, sırrı üç kelimedir…
çiyor. O zaman ne oldu? Siz 14
yazdınız diye, on üçüncü sıra on
dördüncü sıra mı oldu? Otel-
lerin birçoğunda da on üçüncü
katlar yok. Bizim akıllılar on
ikinci kattan on dördüncü kata
geçiyorlar. Allah’ım! Sen benim
aklıma mukayyet ol!...
Eğer birilerini yemeğe davet
ettilerse ve mesela davetli sayısı
15
kişiyse, on üçüncü sandalye-
ye bir şeyler koyup uğursuz yere