2
ocak
2014
18
44
22
32
36
44
18
32
36
22
KAPAK // SERVET HOCAOĞULLARI
Büyük final: İktidar cübbesi
İlk defa devlet bürokrasisini bilen topluma yeni bir
davranış ve zihniyet” armağan edilmiştir “Camia
bürokrasisi” ile... Hiyerarşiyi devlet için yatayda,
Cemaat içinse dikeyde tutarak bir bürokrasi koor-
dinatı oluşturulmuştur. Bürokratların koltuklarını
korumak adına parti odaklı yer değiştirme kültü-
rüne bir de henüz “yabancı” olsalar da benim-
sedikleri yeni bir tarz getirilmiş ve “Camia bürok-
ratı” diye güç odaklı bir camianın gönüllü üyesi
olduğunu ileri sürerek “görünmeyen adam” ol-
mayı sağlayan bir iksir keşfedilmiştir.
PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
Demoklasya’da taşlar yerinden oynarken
Oynatılan önemli bir diğer taş da şüphesiz
Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilme-
sidir. TBMM’yi istedikleri şekilde yönlendiren-
ler, bundan böyle halkı yönlendirmeyecekler ve
Cumhurbaşkanı, mutlaka bu milletin değerle-
rine sahip olan insanlar arasından seçilecek. Bu
da gerçek anlamda Çankaya’nın, milletin eline
geçmesi demektir.
PROF. DR. BÜNYAMİN ÜNAL
Alacakaranlık kuşağında
medya dini ve fundamentalist vaizleri”
İç halka hariç, diğer bütün halkalarda, insanla-
rın dinlerine yaptıkları hizmete göre derecelen-
dirilip istihdam edilme şansları vardır. Bu din, bir
dünya dini olarak kurgulandığı için ödüller de,
cezalar da dünyevi metotlarla uygulanır. Dinin
müntesiplerinin ise buna bir itirazı olmaz. İlişki-
lerini çıkar eksenli yürüten mensuplarının hayat-
larında onur, diğerkâmlılık, fedakârlık veya duy-
gusallık gibi yersiz şeylere yer yoktur.
PRF. DR. TURANGÜVEN
Hiçbir devlet kendi içinde paralel bir yapıya
müsaade etmez!
Görünen o ki, “17 Aralık 2013 Yolsuzluk Ope-
rasyonu” küresel aktörlerle aynı düzeyde bir
güce sahip olmadığı halde, küresel düzeyde iş-
ler yapmaya soyunmuş bir cemaatin devlet için-
deki uzantılarının devreye girmesiyle gerçekleş-
tirilmiştir.
PROF. DR. REFİK TURAN
Şimdi “erdemli” devlet zamanı
-
Bir yanı karanlık yüzde kalan operasyon -
Son olaylar ve mahut operasyonun, bu yönüy-
le erdeme ve arınmaya doğru gidişin bir sebebi
olacağı kanaatindeyiz. Yeter ki devlet yönetici-
lerimiz buna inansınlar, Türk milletine güvensin-
ler. Bizim, bu konuda inancımız tamdır.
Siyasî figürlerden hakikatlere ve ilmin iktizasına bağlı bir yaşam ve davranış
kalıbı beklemek doğru bir beklenti değildir. Zira siyasetin “sözleşmesi” böyle bir
söz barındırmaz. Fakat bir âlimden olduğu gibi, bir âlimin fikriyatını takip edenler-
den de o sözleşmeye uygun bir davranış ve düşünüş tarzı beklenmelidir. Bugünkü
hastalığın teşhisi ve tedavisi, ne siyaset kurumlarında, ne de gündemi sıcak tutan
flash” iddialardadır. Teşhis için, tutmaları gereken ipi bırakıp başka iplerden
medet uman insanlara dikkatli bakmak ve bu hazin durumdan geleceğe dönük
ibretleri devşirmek önemlidir.
BAŞYAZI / DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Bediüzzaman ve şimdiki zaman
06
//
OCAK
2014
İçindekiler
haber
ajanda
4
EDİTÖR
5
AHMET YOZGAT
Karikatür
6
BAŞYAZI: DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Bediüzzaman ve şimdiki zaman
8
AYIN OLAYLARI
Yeni Türkiye’nin “İstiklâl Mücadelesi”
10
SELÇUK KAYIHAN
Türkiye Ajanda
14
ÖMER BEKİR SADIK
Dünya Ajanda
18
PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
Demoklasya’da taşlar
yerinden oynarken
22
PROF. DR. BÜNYAMİN ÜNAL
Alacakaranlık kuşağında“medya dini
ve fundamentalist vaizleri”
26
DOÇ. DR. LÜTFULLAH TÜRKMEN
Türkiye’nin eğitim ve
dershane çıkmazı
31
ORHAN MÜCAHİT
Arınma operasyonu
32
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Hiçbir devlet kendi içinde paralel bir
yapıya müsaade etmez!
35
ALPARSLAN ŞİMŞEK
Öze dönüş
36
PROF. DR. REFİK TURAN
Şimdi “erdemli” devlet zamanı
-
Bir yanı karanlık yüzde kalan
operasyon -
39
AYTEKİN ATASOYLU
“17
Aralık Krizi”ni okuma rehberi
40
METİN KÜLÜNK
17
Aralık 2013 küresel
Türkiye’ye darbe
42
LOKMAN AYVA
Medet ya yolsuzluk dosyaları!...
44
KAPAK: SERVET HOCAOĞULLARI
Büyük final: İktidar cübbesi
53
YAVUZ ŞAHİN
Şeddeli dua!
54
MEHMET SERHAT BIÇAK
İntihar süsü