20
ocak
2014
Analiz
haber
ajanda
Demoklasya yerlileri.
Demoklasya da neresi?
Yukarıdaki satırlarda sizlere Demok-
lasya’yı, yani tabular ülkesini, yani anlamsız
düşmanlar oluşturulup bunlarla anlamsız
korkuların hâkim kılınmaya çalışıldığı ya-
saklar ülkesini anlatmaya çalıştım.
Tabular ülkesi anlaşılıyor da Demok-
lasya ne demek?”mi diyorsunuz?
Demoklasya,Demokles’inkılıcı altındaki
demokrasinin adıdır. Yani ülkemizdeki de-
mokrasinin adı, yani tam rayına otururken
kendilerini bu ülkenin sahibi sanan kimi
Ne Mutlu Türklerin” yönlendirmesiyle as-
ker içindeki büyük çetenin müdahale ettiği
ve her müdahalede kafasını gözünü, kolu-
nu bacağını kırdığı demokrasinin adı.
Demoklasya yerlilerinin, yani “Ne Mutlu
Türk olmayanların”, yani aslen Türk, Kürt,
Böyle bir Türkiye’yi özlemez misiniz?
Öyleyse bu güzel ülkenin
bir daha Demoklasya olmaması için el ve gönül birliğiyle çalışmalı değil
miyiz?Neduruyoruz!?Korkularımızı beyinlerimizdende, yüreklerimiz-
den de atalım. Güçlü olmak için biraz daha, biraz daha, biraz daha yak-
laşalım birbirimize; aramıza hiçbir ırkçıyı, bölücüyü sokmamak üzere.
Bilelim ki Demoklasya olmaktan kurtulamazsak, bu topraklarda güçlü
olamayız. Güçlü olamazsak, bizi bu topraklarda yaşatmazlar.
Arap,Çerkez,Abaza,Çeçen,Gürcü,Arna-
vut veya Boşnak gibi ne oldukları bilinen
inananların kurdukları, geliştirdikleri, kimi
zaman iktidara kadar taşıdıkları partilerin,
Ne Mutlu Türklerin yönettiği çetenin bas-
kısıyla kapatıldığı demokrasidir Demok-
lasya. Ve devlete “Cumhuriyet” adı verildi-
ği halde, kurulduğu günden beri devletin
hiçbir önemli biriminde cumhurun sözü-
nün geçmediği, hiç hesaba katılmadığı, hiç
dikkate alınmadığı ve ipin ucunun hep Ne
Mutlu Türklerde olduğu demokrasidir.
Ne Mutlu Türkler tarafından laikliğin
din haline getirildiği ve laikliğe aykırı ge-
rekçesiyle oturmamıza kalkmamıza, yeme-
mize içmemize, gezmemize tozmamıza,
giyinmemize kuşanmamıza, okumamıza
yazmamıza, evlenmemize boşanmamı-
za, namazımıza niyazımıza karışıldığı ve
belli alanların bu ülkenin asıl sahiplerine
yasak edildiği, bunun kimi mahfillerde