17
ocak
2014
Mısır İhvan”ı terör örgütü
ilan edildi
MISIR’IN
darbeci hükümeti, alınanBakanlarKurulukararıylaülkedekiMüslümanKardeşler
Teşkilatı’nı “terör örgütü” olarak ilanetti.
>> Bunun yanında İhvan
üyesi olan vatandaşlarına cezai
yaptırımlar uygulayacağını du-
yuran darbeci yönetim, alınan
karara gerekçe olarak 24 Aralık
2013
günü Dekahliye Emniyet
Müdürlüğü’ne yapılan saldı-
rıyı gösterdi. 24 Aralık 2013’te
yapılan bu saldırıyı Müslüman
Kardeşler üstlenmemişti, ancak
Başbakan HazimBiblavi, saldırı-
yı Müslüman Kardeşler’in yaptı-
ğını “düşündüğünü” belirtmişti.
Bu darbe yönetimlerinden
insanlığın çektiği nedir acep?
Bir ülkenin en köklü organi-
zasyonlarından birini, yapmış
olmadığı bir fiilin “düşünerek”
faili yapıyorlar ve üyesi olan
vatandaşları da tehdit ediyorlar.
Öyle ya, o vatandaşlar dolaylı
yoldan terörist konumunda
olacaklar ve onların ölümleri,
arkası düşünülmeyecek kadar
basit ölümler olacak. “Düşün-
müş” Başbakan… Demek düşün-
me yetisi var…
Sembolev
yıkılacak
Almanya’da
ilkTürkbakan
BOSNA-HERSEK’teki Sırp
Vişegrad Belediyesi, Bosna
Savaşı’nda 70 Boşnak’ın diri diri
yakıldığı ve savaştan sonra kat-
liamın sembollerinden olduğu
için aynıyla korunan evi yıkma
kararı aldı. Boşnaklar karara sert
tepki gösterirken, Savaş Mağduru
Kadınlar Derneği’nden yapılan
açıklamaya göre tadilatı yapılan
ev konusunda Sırp belediyenin
sürekli sorun çıkarttığı vurgulan-
dı. Bu hareket, bir delil karartma
eylemi mi acaba? Hani AB’ye gir-
mek için birileri “diz çöküp özür
diliyordu”? Demek ki izandan ve
insaftan anlamayanların akılları,
sembolleri yok etmenin vicdan-
ları da yok edebileceğini sanıyor.
Öyleyse, yanılıyorlar…
ALMANYA’ya
ilk göç
eden Türk, ilk futbolcu
Türk, ilk iş adamı Türk,
ilk dönerci Türk, ilk mil-
letvekili Türk sıfatından
sonra “ilk Türk bakan”
da atanmış ve görevine
başlamış oldu. Aydan
Özoğuz, “Göç, Mülteciler
ve Uyumdan Sorumlu
Devlet Bakanı” unvanıyla
kabinede yer alan ilk
Türk oldu. Kendisine,
gurbetçilerimize ve
Almanya’ya iltica edenle-
re hayırlı olsun. Başarılar…
2.
DÜNYASAVAŞI
nda Japon-
ya, ÇinveKore topraklarınınbir
kısmını işgal etmişti. Bu işgaller
sırasında binlerce ÇinveGüney
Kore asker ve vatandaşınınyanı
sıra, bölgeleri işgale gelen Japon
askerleri de hayatını kaybetmişti.
Japonya, savaşlarda vermiş oldu-
ğu asker kayıplarını anma adına
Yakusuni adında bir tapınak inşa
etti. Bu tapınağı bir Japon idare-
cinin ziyaret etmesi demek, Çin
veKore indinde “savaşa davetiye
çıkarmak” veya “savaş istemek”
demek.
Japonya Başbakanı ŞinzoAbe,
ÇinveGüneyKore tarafından şid-
detli şekilde karşı çıkılanve kendi
kayıplarına bir saygısızlık ifadesi
olduğunudüşündükleri Yaku-
suni Tapınağı’nı ziyaret etti ve de
ÇinveGüneyKore’denbilindik
tepkiyi gördü. Abe ise savaş çığırt-
kanlığıyla suçlanırken, bir daha
savaşmamak istediklerini ataları-
na da bildirmek üzere bu ziyareti
gerçekleştirdiğini belirtti. Bilindiği
üzere Çinve Japonya, son8 aydır
deniz aşırı sert bir diplomasi
yürütüyor. SonolarakÇin, işgal
ettiğini düşündüğü suları terk et-
memesi durumunda Japonya’yla
savaşmaya hazır olduğunubildir-
mişti. Yani Doğu’nun, “orta”sı da,
uzağı” da bulanık…
Tapınak ziyareti krizi