16
ocak
2014
Dünya
Ajanda
Angola’danyalanlama
>> İddiayı dikkate alan İslam
İşbirliği Teşkilatı Genel Sek-
reteri Ekmeleddin İhsanoğlu,
Angola hükümetine bir mektup
göndererek iddiaların gerçeklik
derecesini sordu. Angola hükü-
meti ise yasalara uygun şekilde
inşa edilmemiş bir camiyi
yıkmak zorunda kaldıklarını
ve başka hiçbir türde eylemin
olmadığını belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı, ikinci
bir mektupla cevaba teşekkür
ederken, Angola’daki durumu
denetleyeceğini belirtmekten
kaçınmadı. Yalnız şu sosyal
medya hakikaten ilginç bir hal
aldı. O haberleri biz de görmüş,
yüzlerce caminin yıkıldığının
ve Müslümanların zulüm gör-
düğünün yazıldığı mesajları
gerçek sanmıştık. Fakat nasıl
bir andı ki, geçen ayki Dünya
Ajanda sayfalarına bu haberi
girebilecekken girmemiş, duru-
mun arkasını beklemeyi tercih
etmiştik.
ÖZELLİKLE
sosyalmedyaaracılığıylahaberleştirilenbir bilgi, AngolaDışişleri tarafındanya-
lanlandı. Yalanlananbilgi, Angola’da İslam’ınyasaklanmasıydı.
2010
yılında Bangladeş hü-
kümeti tarafından Uluslararası
Savaş Suçları Mahkemesi’nde
yargılanan, Bangladeş’teki
Müslümanların önemli bir yö-
nelimde bulunduğu parti olan
Cemaat-i İslami Genel Sekreteri
Abdulkadir Molla, Pakistan ve
Bangladeş arasındaki gerilimin
iyice artacağına dair uyarılara
ve Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın da araya girerek
uzlaşı seçeneklerinin sunulma-
sına rağmen idam edildi.
İdamın infaz edildiği günden
beridir Bangladeş’te çatışmalar
cereyan ediyor. Cemaat-i İslami
ve Molla’ya gönül verenler,
dünyanın değişik yerlerinde
Bangladeş hükümetini siyasi bir
karar vermek ve bu yönde infaz
yapmakla suçlayarak protesto
ediyorlar. Afrika’dan da bah-
sediyoruz, Asya’dan da... Pimi
çekilmedik yer kalmayacak
Allah korusun… Ya Rab! Sulhu-
nu insanlığın üzerine tül gibi
değil, demir gibi indir. Zira hızla
gelene ihtiyacımız var…
2005
yılından bu yana yü-
rüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı
Genel Sekreterlik görevini Suu-
di Aarabistanlı İyad Medeni’ye
devreden ve ülkemiz adına
gurur duyduğumuz Prof. Dr. Ek-
meleddin İhsanoğlu, Teşkilat’a
veda etti. Cidde’de gerçekleştiri-
len törende bir konuşma yapan
İhsanoğlu, “Geçtiğimiz dokuz
yıl boyunca kendimi İİT’nin
çalışmalarına adadım. Tüm
düşüncelerim, çalışmalarımve
gayretlerim, İİT Genel Sekreteri
olarak seçildiğim gün üzerime
aldığım güvene layık olmaya
yönelik oldu. Doğu, batı, kuzey
ve güney istikametlerinde 62
kez sefere çıktım, ancak hiçbir
zamanmisyonumu gözden
kaybetmedim. Zihnen ve bede-
nen, daima bu gerçekle meşgul
oldum. Bunun dışındaki me-
seleler ikincil planda kaldılar”
ifadelerini kullandı.
Önceki adı “İslamKonferansı”
olan Teşkilat, bugünkü adını
da İhsanoğlu döneminde aldı.
İhsanoğlu, Teşkilat’ın dünya
planında önemli bir erk oldu-
ğunu gerçekten de ispatlamış,
kuruluşa, önceye nazaran daha
üst noktalara gelmesinde bü-
yük katkılar sağlamıştı.
Abdulkadir
Molla
idamedildi
İhsanoğlu’ndanveda