15
ocak
2014
Ömer Bekir Sadık //
>> Söz konusu uygulama-
nın, İnsanHakları Evrensel
Beyannamesi’nin bazı mad-
delerine aykırı olduğu da yine
aynı raporda kaydedilen diğer
sonuçlar.
Öte yandanMursi’nin ceza
mahkemesine üç defa sevk
edilmesinin, önümüzdeki ana-
yasa referandumu öncesinde bir
komplo olduğu belirtiliyor. Zira
bu sevklerleMursi’nin olası bera-
atları engelleniyor. Bu durum,
Türkiye’de 1960Askeri Cunta
Darbesi’nin şehit Menderes’e
uyguladığı yaklaşımla ne de çok
örtüşüyor.
Bu arada, Mısır’daki halk
hareketiyle devrilenMübarek’in
Başbakanı Ahmet Şefik ise, dar-
beci idarenin bütünmahkeme-
lerinden beraat aldı daMısır’a
geri dönüyor. Aklıma birden şu
geldi: Romalı validenHazreti
İsa’yı öldürmesini, karşılığında
da Barabba’yı serbest bırakması-
nı istiyorlar ya… Ne akalaysa?..
BİRLEŞMİŞ
Milletler Keyfî Tutuklamalar ÇalışmaGrubu tarafındanhazırlanan rapora göre,
Mısır’dayaşananaskerî darbeninardından seçilmiş Cumhurbaşkanı MuhammedMursi’nin
tutuklanmasınınkeyfî bir uygulama olduğubelirtiliyor.
BM:
Mursi keyfî şekilde tutuklandı
MISIR’DA,
darbenin ardın-
dan yapılan zulmün haddi
hesabı yok. Özellikle Mısır’daki
darbeyi kendine dert edinen
bütün ülkelerde ses getiren,
bizimde Başbakan Erdoğan’ın
gözyaşlarıyla unutamayaca-
ğımız hazinmektubun sahibi
olan Hürriyet ve Adalet Partisi
Genel Sekreteri Biltaci’nin eşi
ve oğlu, “yetkililere zorluk çı-
kardıkları” gerekçesiyle önce
gözaltına alındılar, daha sonra
serbest bırakıldılar.
Adeviyye Meydanı’na yapı-
lan kanlı müdahalede darbe
Başörtümü çıkartarak
darpettiler”
karşıtlarına saldıran darbeci-
lerin şehit ettiklerinden biriydi
Esma Biltaci ve Hürriyet ve
Adalet Partisi Genel Sekreteri
Muhammed Biltaci’nin kızıydı.
Muhammed Biltaci, kızının
şehadetinin ardından, bütün
ümmete ders veren bir mektup
yazmış ve insafı olan insanların
bamtellerine dokunmuştu.
Biltaci’nin eşi ve oğlu, kendisini
ziyaret etmek üzere tutuklu ol-
duğu cezaevine geldiler, ancak
cezaevi yönetiminin baskısı
altında kaldılar. Biltaci’nin eşi
Sena Biltaci, başörtüsünün
başından zorla çıkartıldığını
ve kendisinin darp edildiğini
belirtti.
Ayrıca darbenin ardından
tutuklanan darbe karşıtı 463 tu-
tuklu, “aileyle görüşmeye yasak,
kötümuamele ve hijyene riayet
edilmeme” sebeplerinden ötü-
rü açlık grevine başladı.
İsveç’te
camiye
gamalıhaçsaldırısı
İSVEÇ’in
başkenti
Stockholm’ün Medborgarplatsen
bölgesindeki bir caminin kapıla-
rına gamalı haç figürleri çizilerek
saldırıldı. İsveç İslamBirliği Başka-
nı Ömer Mustafa’nın fotoğraflarını
çekerek sosyal ağlar aracılığıyla
duyurduğu olayı İsveç polisi
soruşturuyor. Polis, fotoğrafların
fotomontaj olduğuna dair iddialar
üzerine, fotoğrafların fotomontaj
olmadığını İsveç kamuoyuyla
paylaştı. Daha önce İsveç’te Cuma
günlerine has okunacak ezan
haberiyle ilintili bahsetmiş oldu-
ğumuz Filitja Ulu Camii’nin camla-
rı da domuz ayaklarıyla kırılmıştı.
Bence Avrupa’da yükselen şey
İslamofobi değil, İslam’ın fobisi.