12
ocak
2014
OrtaVadeliProgram”
başladı
DAHA
önce yine bu sayfalardan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Merkez Bankası Başkanı Er-
dem Başçı’nın bazı açıklamalarını derleyerek ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ınbir sunumlaaçıkladığı bazımaddeleri yayınlayarakOrta
Vadeli Programhakkındadikkatinizi özellikleçekmeyeçalışmıştık.
Türkiye
Ajanda
>>Orta Vadeli Program, her yıl
başına gelen yüzlerce badireye
rağmen inatla büyüyen Türkiye
ekonomisinin en zayıf yanı olan
cari açığın artık büyümeden
küçülme yörüngesine oturtul-
ması için hazırlanan ve özellikle
önümüzdeki iki yılı kapsayacak
olan önemli bir girişim.
Bu girişimle birlikte ekono-
mimiz, dile gelerek vatandaşına
şöyle diyor: “Likit bulmakta zor-
lanıldığı söylense de harcama-
larda giderek büyüyen bir artış
var. Bu harcamalar, daha fazla
harcamayı da yanında getiriyor.
Paraya sahip olamayanlar, geri
ödemek zorunda olacaklarına
rağmen kredi ve kredi kartla-
rıyla bu harcamaları yapıyorlar.
Üretim tüketime yetişemiyor,
biraz tasarruf gerek.”
Ekonominin bu alarmını ön-
gören ülkemizin ekonomi idare-
cileri, çeşitli kurumları devreye
sokarak bu derinlikli çalışmayı
yaptılar. Buna göre kredi alımla-
rında 5 yıla uzanan uzun vade-
ler, en fazla 3 yıla çekiliyor; kredi
kartlarının limitleri ve kredi
kartıyla taksitli alışverişlerde
taksit sınırlamaları gelire göre
şekillendiriliyor.
Bankalara bu yöndeki ilk
tebliğler ulaştı. Uygulama başlı-
yor. Daha çok kredi kartı demek,
Daha çok paramvar” demek
değil. Ve çekilen kredilerle
alınanlar da kredi borcu bitene
kadar bizim olmuyor maalesef.
Gönlünce değil, gelirince harca
Türkiye… En azından 2 yıl, tasar-
ruf için devletine yardım et. Bak
ben sana söyleyeyim: Kaz gele-
cek yerden tavuk esirgenmez…
bağlanarak Başbakan’ı hedef
göstermiş ve yalnızca buradaki
sözüyle bakanlık ve vekillikten
istifa ettiğini belirtmişti.    
Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan’ın yerine ise Denizli
milletvekili Nihat Zeybekçi
getirilirken, yenisi de eskisi de
Samsun’dan olan Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nda Suat Kılıç’ın
yerine Akif Çağatay Kılıç oturdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı için aday gösterilen Binali
Yıldırım’ın yerine de Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı olarak Lütfi Elvan geldi.     
En vurgulu atamaysa İçişleri
Bakanlığı’nda oldu. 17 Aralık
operasyonuyla oğlu tutuklanan
Muammer Güler’in istifasıyla,
yerine, yine emniyet tandanslı
biri olan ve BaşbakanlıkMüste-
şarlığı görevini yürüten Efkan
Âlâ getirildi. Ülkemize hayırlı
olsun…    
SİİRT
in Eruh ilçesindeki
Bayıryüzü köyünde bulunan
petrol, yapılan sondaj çalışma-
larının tamamlanması üzerine
çıkarılmaya başlandı. Çıkarılan
petrol, Batman’daki petrol arıt-
ma tesislerinde işleniyor.
Bilindiği gibi ülkemizdeki
bazı bölgelerde bu tür keşifler
meydana geliyor. Ancak açılan
kuyuların, yeterli kapasiteye
tekabül etmeme sebepleriyle
kapatıldıkları belirtiliyor. Doğu
Sadak-1 Arama Kuyusu’nun
faaliyete geçirilmesinin sebebi,
söz konusu kapasite yeterlili-
ğini karşılaması. Yeterli verim
alındığında, bölgede ikinci ve
üçüncü kuyular da açılacak.
Önemli enerji anlaşmalarına
imza atan Türkiye’ye, bu önem-
li hazineleri hayırlı olsun.
BAŞBAKAN
RecepTayyip Erdoğan tarafındanyapılması beklenenBa-
kanlar Kurulu revizyonugerçekleşti. Belediye başkanlıklarına adaygöste-
rilen4bakanınyanı sıra 17Aralık’ta gerçekleştirilenoperasyon sebebiy-
le istifa eden2 bakanınve başka 3 bakanınyerine 9yeni isim, “ilk kez” ba-
kanlık koltuğuna oturdu.
>> Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, Hatay için yarı-
şacak Sadullah Ergin’in yerine
Adalet Bakanı” olurken, Bekir
Bozdağ’dan boşalan Başba-
kan Yardımcılığı’na ise Ankara
Milletvekili Emrullah İşler getiril-
di. Gaziantep Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı’na aday gösterilen
Fatma Şahin’in yerine yeni Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ayşenur İslamoldu.       
Egemen Bağış’tan Avrupa
Birliği Bakanlığı ve Başmüza-
kerecilik görevini alanMevlüt
Çavuşoğlu, “Sayın Bakan daha
büyükmakamlara gelir de biz
de oralara yükseliriz inşallah”
şeklinde bir de espri de bulundu.
Nihat Ergün’ün yerine yeni Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı “Fikri
Işık” olurken, 17 Aralık operasyo-
nunda oğlu tutuklanan Erdoğan
Bayraktar’ın yerine Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı görevine
İdris Güllüce getirildi. Bayraktar,
resmî olarak gerçekleştirmeme-
sine rağmen bir TV programına
Kabine revizyonu
Siirt’tepetrol
çıkarılmaya
başlandı