11
ocak
2014
AİHM:
Perinçekhaklı”
2007
yılında İsviçre’ninLozanşehrindeyapılangösterilerle, 1915yı-
lındayaşananErmeni tehciri olaylarını “soykırım” şeklindeoylayanve
Soykırımyoktur”diyenlerinçeşitliyaptırımlaraçarptırılacağınıyürür-
lüğekoyanyasaprotestoedilmişti.
CUMHURİYET
Halk Par-
tisi Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini
bu sayfalara da kaydetmiştik.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu,
ABD’ye gerçekleştireceği o
ziyaretin öncesinde, ABD’nin
Ankara Büyükelçisi Francis
Ricciardione’nin daveti üzerine,
kendisiyle bir otelde buluşmuş
ve yaklaşık iki buçuk saatlik bir
görüşmede bulunmuştu.
Bu görüşmenin ardından
ABD’ye bazı temaslar için giden
Kılıçdaroğlu, döndüğünde
Deniz Baykal yönetiminin yol-
suzlukla suçlayarak ihraç ettiği
Mustafa Sarıgül’le bir kahvaltı
yapmış ve Sarıgül’ün CHP’ye ve
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı adaylığına yol açıl-
mıştı. İstanbul’da ihraç edileni
ithal eden Kılıçdaroğlu, daha
sonra da Ankara’da, önceki
partisini CHP’lileşmekle suçla-
yan Mansur Yavaş’ı Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na aday
olarak gösterince ithalat rekoru-
na göz kırptı.
Yapılan bu görüşmeleri
ardından gelen asıl önemli
buluşmaysa yine bir Ric-
ciardione buluşmasıydı.
İstanbul’da düzenlenen sarsıcı
operasyonların tarihi olan
17
Aralık’tan bir gün sonra
gerçekleşen bu buluşma, ABD
Büyükelçilik Rezidansı’ndaydı.
Kılıçdaroğlu’na, otel buluş-
mamasında kimsenin eşlik
etmemesinin yadırganmasının
ardından, bu kez Genel Başkan
Yardımcısı Faruk Loğoğlu eşlik
etti.
Kılıçdaroğlu-
Ricciardione
buluşmalarına
yetişilmiyor
GENELKURMAY
Başkan-
lığı Adli Müşavirliği, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulunarak, emekli
vemuvazzaf Türk Silahlı Kuv-
vetleri mensuplarının yargılan-
dıkları davaları, soruşturmalar
kapsamında sahtecilik ve suç
delili üretildiği gerekçeleriyle
başvurdu.
Başvurunun, söz konusu yar-
gılamaların yeniden yapılması
noktasında büyük tartışmalara
gebe olacağı belli. Zira özellikle
Ergenekon ve Balyoz davaların-
da görev yapmış olan emniyet
mensuplarının, görevlerini
kötüye kullanma gerekçesiyle
yerlerinden alınmaları bu duru-
mu kuvvetlendiriyor. Bu arada
daha Yargıtay safhasının görüle-
ceği bazı davaların şu noktadan
sonra hangi yöne döneceği de
ayrıcamerak konusu.
Yalnız şunu belirtmeden geçe-
meyeceğim: “Komutan camide”
diyemanşetler atarak güya rezil
etmeye çalıştıkları ve tam ter-
sine bumilletin vicdanında yer
kazanan birini birileri hakaret-
leriyle itibarsızlaştırmaya çalı-
şıyordu da “silah arkadaşlarını
satmakla” suçluyorlardı ya, dava
tekrarlanır da tutuklu askerler
lehine sonuçlanırsa bumesnet-
sizler o camideki Komutan’a
bundan sonra nasıl davranacak-
lar acaba?
>> Protesto gösterileri, İşçi
Partisi Genel Başkanı Doğu
Perinçek liderliğinde kalabalık
bir İşçi Partili grup tarafından
yapılmıştı.
Lozan’daki bu gösterilerde bir
konuşma yapan Perinçek, söz
konusu yasaya muhalefetten
İsviçre mahkemelerince çeşitli
mahkûmiyet cezalarına çarp-
tırılmıştı. 2008 yılında hakkın-
daki kararları Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne taşıyan
Perinçek, İsviçre’nin, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
ifade özgürlüğüne ilişkin
10’
uncumaddesini ihlal ettiğini
belirterek kendini savundu ve
AİHM, Perinçek’in savunmasını
haklı bularak mahkûmiyetlerin
aleyhine hükümverdi.
Bu karar, İsviçre dışında aynı
şekildeki yasalara sahip diğer
ülkeler için de emsal olmuş
oldu. Saçmalığın zirve eylem-
lerinden biri olan “Soykırım
yoktur” demeye ceza uygula-
maları, yalnızca Avrupa değil,
dünyanın da başkaca ülkele-
rinde maalesef mevcut. 2015’e
bütün gayretiyle hazırlandığı
bilinen Ermeni lobisine karşı
önemli tedbirler almakta ise geç
kalınmamalı.
Selçuk Kayıhan //
Genelkurmay’dan
suçduyurusu” hamlesi