107
ocak
2014
>> 2014 için turizm rezervas-
yonları başlamış. Buna göre
bekâr turistlerin gideceği ülkeler
arasında Türkiye yer bulamamış.
Niçin? Kızlı-erkekli ev tartışmaları
yüzünden. Başbakan Erdoğan, bu
tartışmaları başlatarak turizmi
baltalamış. Haberler böyle vallahi…
Bu haberleri gördükten sonra
turizmi baltalayan durumları şöyle
bir düşündümde Başbakan’ın kızlı-
erkekli öğrenci evleriyle ilgili ko-
nuştuklarına gelene kadar yorul-
dum. Lakin haydi Başbakan’ın bu
yöndeki sözleri olmasaydı, bekâr
turist haberlerinin bu sefer nasıl
yapılacağını düşündünüz mü?
1980’
lerin sonları ve 1990’ların
özellikle ortalarında yapılan turist
haberlerini düşününce bugünün
turist haberlerini kestirmekte
zorlanmıyor insan. Zira o dönem-
lerin turist haberleri, bu ülkede
turiste “rahatlıkla zina edilebilecek
kişi” gözüyle bakılmasına sebep
olmuş, gayrimeşru ilişkilerin bütün
ülke sathına yayılmasına da vesile
oluşturmuştu.
Her yıl maalesef turistlerin karış-
tığı hırsızlık, cinayet, tecavüz, kaza
ve gasp gibi olayların yaşandığı
ülkemizde kazıklanılacak meta gö-
züyle bakılan turistlerle ilgili yapı-
lacak en son haber, sanırım bekâr
turistlerin Başbakan sebebiyle bu
ülkeye gelmeyi tercih etmeyişleri
hakkında olabilirdi. Ama oldu.
Olsun… Başbakan bunları söylese
de bu ülkeye bekâr çok turist gelir,
Gezi’de çok gördük…
>> Kavganın geliştiği süre-
cin en büyük türbülansları,
Fethullah Gülen’in, video
görüntüleriyle yayınlanan
süreç hakkındaki yorumla-
rında oluyor. Bu yorumlar-
dan en etkili ise şüphesiz
beddualı” videosunda
izlendi.
Gülen’in sarf ettiği beddu-
alar, farklı bir mizah anlayışı
içinde yoğuruldu, doldu-
ruldu, şişirildi, abartıldı,
hiçbir kötü niyet taşımadığı
ve söz konusu söylemlerin
beddua olmadığı söylendi
derken, Cemaat’in “yetki-
lileri”, Fethullah Gülen’in
bedduayla tepki toplayan
bu görüntülerinin video
paylaşım sitelerinden
kaldırılması yönünde bir
girişimde bulundular. Ta-
lepleri haklı bulan video
paylaşım sitelerinin hukuk
işleri, talebin “hakaret veya
özgürlüğü kısıtlayıcı” sebep-
lerden değil, “telif haklarını
ihlal” gerekçesiyle siteler-
den kaldıracaklarını duyur-
dular. Söz konusu videonun
telif hakları Samanyolu
TV’ye ait.
Bu girişimiyle Samanyolu
TV, bütün dünyaya bir hu-
kuk dersi vermiş ve belge
sildirmesi çok zor olan
video paylaşım ağlarından
nasıl video sildirileceğinin
kılavuzluğunu yapmış
oldu. Acaba “Şefkat Tepe”
için de böyle bir girişimde
bulunurlar mı? Ama bulun-
masınlar… Ben seviyorum
o “Karanlık Kurulu”. Cok
gulduyorlaer benı…
(
Acaba vakti zamanın-
da yapmış olduğum bir
videonun telifini istesem
mi Samanyolu TV’den?
Zira benden izin almadan
yayınlamışlardı. Hatta ken-
dilerininmiş gibi videoyu
kopyalayıp yeniden yayın-
lamışlardı. Öyle ya, kopya
yayının izlenim oranı, be-
nimyayınımın neredeyse
dört katı olmuş.)
Turizme
büyükdarbe”
YUKARIDAKİ
başlığı kullanmadanönceçokdü-
şündüm“Acababazı gazeteler gibi bende ‘çarpıcı’
manşetler atabilirmiyim?” diye... Oldumubilmiyo-
rum, amayakıştı buraya.
HÜKÜMET
ileFethullahGülenCemaa-
ti’nebağlı olduğunubelirtenbir kesimin
kavgası büyük fırtınalar estiriyor.
İtinayla
bedduasilinir