105
ocak
2014
Yazık oldu
tazminata
Uluğ Bayındır //
>> Ama ne yapacaksı-
nız, üzerimde acayip bir
baskı var. Hükümet her
yerde diktatoryasını kulla-
nıyor. Bizim kadrolara bile
el attılar. Mesela yukarıda
Uluğ Bayındır yazıyor ama
aslında ben Uluğ Bayındır
değilim. Uluğ Bayındır’ı
bu görevden alarak pasif
göreve yerleştirdiler. Bun-
dan sonra Uluğ, derginin
künyesindeki “adres”
bölümünü yazacak. Bütün
operasyonu da faş ettik
ama ne yapsaydım başka,
kapının önüne çıkıp bildiri
mi dağıtsaydım?
Neyse biz haberimize
dönelim. 17 Aralık ope-
rasyonuyla yer yerinden
oynayınca, haliyle birta-
kımhareketlenmeler de
peşi sıra geldi. Operasyo-
nu gerçekleştiren emniyet
mensuplarının yerleri, bu
hareketlenmelerin en çar-
pıcı durumlarından birini
oluşturuyordu. Söz ko-
nusu polisler, operasyon
sırasındaki görevlerinden
alınarak pasif görevlere
nakledildiler.
Tabiî bu polislerin nakil-
leriyle beraber odaları boş
kaldı, Zaman gazetesi de
haberi patlattı: “Nezarette-
ki tutuklular, polis amirleri
gidince, onların odalarına
alındılar.”
Zaten bu “iddia” üstüne
iddianın ardını bırakma-
yan belli başlı yayın organ-
ları, böylesi durumlarda
zembereği kırılmış saatle-
re benziyorlar. O yüzden
bunlardan bomba yap-
ması da pek kolay oluyor
sanırım. Her halleri, her
haberleri bomba…
Ben de gidip bu iddiala-
rın doğruluğunu araştır-
dım. İddialar doğru. Neza-
retten alınan tutuklular,
giden amirlerin odalarına
yerleştirilmiş, oda başına
da üçer öğünden on beşer
lahmacun getirtiliyor. Hat-
ta iddiaya göre bir tutuklu-
nun diyet programı neza-
ketle sürdürüldüğünden,
kendisine light lahmacun
bile söyleniyor. Tutuklular
öyle şımartılmışlar ki,
lahmacununun yanındaki
salatada limon bulamayan
tutuklulardan biri, bütün
emniyeti birbirine katarak
hesap bile sormuş…
Bu habercilik kültürünü
nereden buldunuz, nasıl
yakaladınız Allah aşkına?
Doğru, bu ülkede her şey
başıboş yürüyüp gidiyor.
Özellikle bizim garabet
medyanın. Eğer böylesi
bir başıboşluk olmasaydı,
nasıl böylesi iftiraları
üretmekten zerre miskal
geri durmazlardı ki?..
Bu tür “iddialı” haberci-
liği başkalarından öğrendi
Türkiye. Hele hele söz
konusu gazetede böyle
haberleri belli bir vakte
kadar hiç görmedik. An-
cak görünenmanzara, bu
gazetenin de tekzip köyü-
ne benzeyeceği yönünde.
Nezaretten
amir odasına,
yokcanım!
BU
ayki garabetmedyadosyasını 17Ara-
lıkhaberlerindenoluştursakyeridir. Ger-
çi bumanadaçokzorlamak istemiyorum
sizi. Bubölümdedeaynı haberleri okuyup
aynı hisleri yaşatmakda istememhani...
>> Şükür, bilindiği üzere bir taraf-
tan da DigiTürk yayın platformunun
Lig TV’sinde yayınlanan Maraton
adlı programda yorumculuk yapı-
yordu. Hatta bu konu, TBMM Baş-
kanlığı tarafından Şükür’e sunulan
bir imtiyazmış gibi çokça tartışıldı.
Çünkü bir milletvekili, görevinden
başka bir yerde çalışıp gelir elde
edemezdi.
Hakan Şükür, AK Parti’den sancılı
bir şekilde bir şekilde ayrıldı. “Yarım
saatte yazdım” dediği mektupla
yılların birikimini attı üzerinden. Bu
sırada Lig TV’deki yorumculuğu sü-
rüyordu. Tamda bu arda futbol ligle-
ri, ikinci devre başlayana kadar tatile
girdi. Bu devre arasının başlamasıyla
birlikte Lig TV, Hakan Şükür’ün yo-
rumculuk sözleşmesini feshetti.
DigiTürk, şu an Çukurova
Grubu’nunmalvarlığına el konulma-
sından ötürü TMSF’ye ait durumda.
Tamda bu durumda garabetin,
Hakan Şükür’ün yorumculuğuna
son verilmesiyle ilgili olarak yaptığı
yorumne oldu dersiniz? “E ne de
olsa TMSF devletin. Demek ki dev-
letin başındaki Hükümet, buradan
Şükür’ü kovdurarak intikam aldı.”
En başından beri yanlışlığı sabit
olan bu konunun böyle yorumlan-
ması komik değil de nedir? Hakan
Şükür’ün AK Partili bir vekilken yo-
rumcu olması haksızlık, AK Parti’den
istifa edince kovulması da haksızlık…
E bu nasıl adalet ey garabet?!
Bu yorumyetmezmiş gibi bir
de Hakan Şükür’ün bu durumu
beklediğini belirtmesine yer verilir-
ken, durumdan çok üzülen Hakan
Şükür’ün tazminatını alamaması
üzerine yaşadığı dramdan bahsedili-
yor haberde. Allah sizi e mi? Ne şirin
şeylersiniz siz öyle, sizi gidiler sizi!..
ÜLKEMİZDE
yoğunbir dershane tartışması yaşan-
dı. Butartışmalar sırasında, FethullahGülen’eyakın-
lığıylabilineneskimillî futbolcu, yeni İstanbulmil-
letvekiliHakanŞükür, AKParti’den istifaederekyo-
lunadevametmekararı aldı.