8
ocak
2014
Ayın
Olayı
Haber Ajanda
17
ARALIK20130:
Geri-
de bıraktığımız yılın
hiç unutulamayacak,
yeni yılınsa en kar-
maşık biçimde geçmesine sebep
olacak kördüğümgünü…
Yeni yıla dair temennileri oku-
yup dinledik de, herkes, 2013’ten
ne kadar da şikâyetçiymişmeğer!
Kimsenin 2013’ten hoşlanır bir
tarafı yok. İyi de, 2012 için de aynı
denilmişti, 2011 için de…
Fakat şöyle bir düşündük ki,
2013,
gerçekten de sürekli bir
şeylerin “girişimi”ne sahne olmuş
başladığı günlerden beri. Mesela
MİTMüsteşarı, terör örgütüyle
bağlantısı olduğu gerekçesiyle
ifadeye çağrılmış, Başbakan bu-
nun önüne geçmiş. Sonra İsrail,
Mavi Marmara’daki usul sebebiyle
Türkiye’den özür dilemiş ve o
özür, içimizdeki anti-Mavi Marma-
racılar eliyle süngere çevrilmiş.
Sonra Hatay Reyhanlı’da, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin en kanlı
saldırısı gerçekleşmiş, basiretler
yamulmuş. Ardından “Mesele Gezi
değil arkadaş” naraları altında
ağaç kestirmememazeretiyle izan
kesilmiş, kalkışma başlatılmış… Ve
bunları tek tek sayarken bakmışız
ki, “İşte 2014! Kurtuluyoruz şu
2013’
ten” gibi bir şaşkınlık arasında
Olmaz, daha asıl bomba patlama-
dı!” diye bir savcı 2013’ün 2014’e
armağanını (!) uzatmış önümüze:
17
Aralık Operasyonu...
Şunu söyleyelim: O 2013’ten
şikâyetçiler var ya, bizce AK Partili
olmakta haklılar. AK Partililer mi
ki?.. Bilinmez, ama o kadar baht-
sızlıklamuhatap olanHükümet’i
oluşturan parti AK Parti. Peki,
AK Parti gerçekten bunlardan
şikâyetçi mi? “Biz kefenimizle
çıktık bu yola!” diyor Başbakan.
Hakikaten de eğer siyasetle
uğraşacaksanız ve ulaşmak iste-
diğiniz şeymemleketin bağımsız
bekası ise, Uğur Işılak’a ait şu sözler
aklınızdan çıkmayacak: “Boş ver,
hayallerin gerçek olmasın./ Yeşer-
sin yeter ki, umut solmasın./ Derde
Yeni Türkiye’nin
İSTİKLÂL
MÜCADELESİ”
BaşbakanRecepTayyipErdoğan,
işte
bumeseleyi enderinindenyakalayankişi
oldu. O, hiçbir zaman “Cemaat” lafzını kullan-
mazken, Türkiye’ninheryapısındakümele-
nebileceği gibi buradadakümelenmişhainleri
hedef alarakülkeninbütündüşmanlarına
şunusöyledi: “Mücadelemiz, yeni Türkiye’nin
istiklâlmücadelesidir.”
Açıkçası biz, busözdendahaötebir sözün
söylenebileceğini düşünemiyoruz. Çünkübu
söz, topyekûnbütündüvel-imuazzamaya
Gardını al, bizgeliyoruz” demektir. Şucudan
bucudandemvurarak, sınıf sınıfvezümre
zümreayırarakdüşmanlamücadeleedilmez.
Hattımüdafaayoktur, sathımüdafaavardır”
bumücadeledeve “Busatıh, bütünvatandır”.
talip ol ki dertli kalmasın./ Garibin
gözyaşı günahın olsun…”
17
Aralık 2013 günü sabah saat-
lerinde başlatılan operasyonla üç
bakanın oğulları, iş adamları, bir
belediye başkanı, bir banka genel
müdürü gibi önemli konumlardaki
kişiler ifadelerine başvurulmak
üzere emniyet mensuplarınca ev-
lerinden alındılar. Haberler bomba
gibi düştü gündeme.
Herkes sessizce bekliyor, ne
olduğunu ve nelerin olacağını
anlamaya çalışıyordu. Bu kadar
sessizliğin pek hayra alameti yok-
tu. Öyle ya, “fırtına öncesi sessizlik”
dedikleri buydu zahir.
Fırtına bir yerden kopacak der-
ken, kasırgayla karşılaştık lakin.
AK Parti’nin iktidara gelmesinde
önemli bir rol oynadığına inanılan
Fethullah Gülen Cemaati’ne yakın
basın ve yayın organları, daha bir
ay evvelki dershane tartışmaların-
da yaşanan kin dolu lav püskürme-
lerini bu kez daha da yoğunlaştı-
AYIN
OLAYI