90
ekim
2013
haber
ajanda
Teknoloji
Dr. Nurettin Alabay
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU TARAFIN-
DAN BİR PLANLAMA YAPILARAK, HER
BİRİNİN HANGİ BÖLÜMLERİ AÇMASI
GEREKTİĞİ ORTAYA KOYULMAKTADIR.
HER ŞEHRE MANTAR GİBİ ÜNİVERSİTE
AÇILDIĞI VE VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTESİ
KURULMASININ KOLAYLAŞTIRILMASINA
RAĞMEN, HESAPLAMALARA GÖRE HA-
LEN ÜLKEMİZDE EN AZ 600 ÜNİVERSİ-
TE OLMASI GEREKMEKTEDİR.
***
MEDRESEDENÜNİVERS
>> Hemen ilk tespiti yapalım: Med-
rese, İslam ülkelerinde doğmuş bir
kavramdır ve yükseköğretim kurumu-
nu ifade eder. Üniversite ise Avrupa’da
çıkmış bir kavramdır ve yine yükseköğ-
retimi ifade eder.Medrese,M.S. 8. yüz-
yılda ortaya çıkmış ve ülkemizde 1924
yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile kaldırılmıştır. Gittiği bazı
Balkan ülkelerinde medrese kavramı-
nın halen kullanıldığını da gördüm.
Üniversitenin ilk örnekleri ise 1088
yılında Bologna, 1167 yılında Oxford,
1170
yılında kurulan Paris Üniversi-
teleridir. Peki, Batı’da milattan önceki
yıllarda kurulmuş olan yükseköğre-
tim kurumlarını nasıl nitelemeliyiz?
Bildiğimiz gibi M.Ö. 387 yılında
kurulan Akademia, Aristo’nun 334
(
M.Ö.) yılında kurduğu Lyseum ve
İskenderiye’de Büyük İskender’in
330’
da (M.Ö) kurduğu Museum,
Bernal’a (1995) göre birer yükseköğre-
timkurumu oldukları halde “üniversite”
olarak tanımlanmamaktadırlar
1
.
Ancak
U
NİVERSİTE”
, “
medrese”nin tarih süreci içerisinde
kavramsal değişimiyle oluşan bir kavram mıdır,
yoksa iki kavram da farklı anlamlar mı üstlenmiş-
tir? Bugün üniversite denildiğinde geçmişteki med-
reseleri mi anlamak gerekir?