76
ekim
2013
Seyahat
haber
ajanda
Kars bölgenin en gelişmiş şehri. Tarihî
taş yapılar, insanı nasıl cezbediyor, anlata-
mam. Gidip görmek gerek.
Derler ki her yerin bir sahibi var. Kars’a
gelenleri heybet ve şefkatle Harakânî
Hazretleri karşılar. Huzurunda ettiği-
miz dualar kabul olursa, yaşadık. Cümle
âlem dertten tasadan kurtuldu, yeryüzün-
de akan kan durdu demektir.
Harakânî Hz. şöyle söylemiş bin yıl
önce: “Türkistan’dan Şam’a kadar olan sa-
hada (o zamanki İslam coğrafyası) birinin
1-
Ani kalesi... 2- Ahmedi Hani Türbesi’nin kale tarafından görünüşü... 3- Iğdır’da K. Atatürk imzalı buzdolabı
ve üzerinde bir kilit... 4- Iğdır merkezdeki cami tamamlanmak üzere... 5- Akşam vakti sürüler dönerken... 6-
Ani yanında bulunan Ocaklı Köyü çocukları, gelenlere hediyelik eşya satıyor. 7- Anadolu’da yapılan ilk cami
olarak bilinen Manuçehr Camii’nin bir kısmı geçen zamana yenik düşerek yıkılmış. 8- Ani’nin batı yönünde-
ki vadi içinde akan dereler, yamaçlarda mağaralar ve otlayan sürüler... 9- Ani Harabeleri uzaktan görünüş...
10-
Ateşgede... 11- Arpaçay Nehri, karşı taraf Ermenistan ve arada yıkılmış haldeki köprü...
parmağına batan diken, benim parmağı-
ma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş,
benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını
ben de duyarım. Bir kalpte üzüntü varsa,
o kalp benim kalbimdir. “
Kars’ta yaygın söylenen bir söz var. Ma-
halli yemekleriyle ün yapmış Hanıme-
li Lokantası sahibesinden duyduk: “Bura-
sı sekiz ay beyaz, iki ay ayaz, bulabilirsen
kalanı da yaz.”
Henüz yollar açıkken, bembeyaz kar-
la kapanmamışken, Ani’ye gittik. Surlar-
la çevrili Ani Harabeleri arasında dolaşıp,
dünyanın geçiciliğini elle tutulur gözle
görülür şekilde idrak ettik.
Bir zamanlar buralarda koca bir şehir
varmış. Gel de inan... Git de inanma...
Ani, Ani... Hani bunun ilk sahibi?”
***
Anadolu topraklarında Türkler tarafın-
dan yapılan ilk cami olan Manucehr Ca-
mii, Selçuklular zamanında 1072’de inşa
edilmiş. Bir kısmı yıkılmış olsa da Ani
Harabeleri denilen bu geniş saha içindeki
en sağlam yapı. Taş işçiliğinin harika ör-
neklerinden.Ulu Cami olarak da biliniyor.
Aşağıdaki vadi içinde kıvrılarak akan Ar-
paçay Nehri, seyrine doyulmaz bir güzel-
lik arz ediyor. Aşağıda uzanıp giden neh-
1 2
7
3
4
9
8
10 11