70
ekim
2013
Toplum
haber
ajanda
YAKMALIK SUNU”, KANI AKI-
TILAN KURBANLARIN YAKILIP
TÜTSÜLENEREK ALLAH’A SU-
NULMASI ADETİDİR. TANRI, İB-
RAHİM’İ DENEMEK İÇİN OĞLU-
NUN KURBAN EDİLMESİNİ İSTER,
MELEK DEVREYE GİRER, İBRA-
HİM PEYGAMBERİN TANRI’DAN
KORKTUĞUNU ANLAR VE KOÇU
GÖSTERİR. BURADA, İBRAHİM
PEYGAMBER, BİR ÇOCUĞUN BOY-
NUNA DAYANMIŞ BIÇAK VE ME-
LEK FİGÜRLERİ ÖN PLANDADIR.
KURBAN BAYRAMI’NDA ZİHNİ-
MİZE ÇİZİLEN RESİMDE OLDUĞU
GİBİ…
***
KUR’AN’DAKİ ANLATIMA GÖRE
HAZRETİ İBRAHİM’E “ÇOCUĞUNU
BOĞAZLAYARAK KURBAN ET”
DİYE BİR EMİR VERİLMEMİŞTİR.
KOÇGETİRENBİRMELEKDEYOK-
TUR. OLAY, HAZRETİ İBRAHİM’İN
RÜYASIDIR. HER RÜYA BİR EMİR,
BİRVAHİYDEĞİLDİR. HAZRETİ İB-
RAHİM, BİR RÜYASINDA KENDİSİ-
Nİ OĞLUNU BOĞAZLAR ŞEKİLDE
GÖRMÜŞTÜ Kİ, DURUMU OĞLU-
NA AÇINCA O DA “SANA SÖYLE-
NENİ YAP” DEDİ. O DA OĞLUNU
-
KENDİ ÇAĞINDA ÇOKÇA YAPI-
LANLAR GİBİ- “KURBAN” ETMEK
İSTEDİ. FAKAT ALLAH, HAZRETİ
İBRAHİM’E SESLENEREK ONU
BU İŞTEN VAZGEÇİRDİ. BÖYLECE
BÜYÜK BİR KAZA YAPMAKTAN
KURTARILMIŞ OLURKEN, OĞLU
DA BÜYÜK BİR KAZAYA UĞRA-
MAKTAN KURTARILMIŞ OLDU.
BÖYLECE İNSANLIK TARİHİNDE
ÇOK BÜYÜK BİR ADIM ATILMIŞ
OLDU VE İNSAN KURBANLARI
ÇAĞI KAPANDI.
Mel Gibson’un Maya uygarlığı hakkında çektiği
2006
yapımı “Apocalypto (Kıyamet)” adlı filmde,
köye baskın yapan bir grup asker, köyü yağmala-
yarak kadınları köle, erkekleri ise Maya geleneği-
ne göre kurban etmek üzere esir alırlar. Kadınlar
açık arttırmayla satılır, erkeklerse kurban edilmek
üzere tapınağa götürülürler. Sahne korkunçtur.
Tapınakta insanlar taşın üstüne yatırılırlar ve önce
kalpleri çıkarılır, sonra da boyunları kesilerek
tapınağın merdivenlerinden aşağı atılırlar. Seyre-
den insanlarsa gördükleri vahşetin çılgın sar-
hoşluğuyla kendilerinden geçmiş haldedirler. Bu
vahşi cinayetler devam ederken bir anda güneş
tutulması olur. Rahipler ve kral rahatlar, akıttıkla-
rı kanın tanrıları hoşnut ettiğini düşünerek kurban
ayinini sona erdirirler. Her ne kadar filmde teknik
hatalar olsa da, yanlış bir mesaj verilmeye çalışıl-
sa da “insan kurban” tarihî bir gerçektir.