64
ekim
2013
planda olsa da ABD, “kırmızıçizgisi” ihlal
edildiği halde çekimser tavrını sürdürüyor.
ABD’nin Suriye’ye yönelik olarak gerçek-
leştirilecek olası bir müdahale konusunda
çekimser kalmasının asıl nedeni de İsrail’in,
muhaliflerin İslamcı olmasından kaynakla-
nan endişesi. İsrail’in -müdahale konusun-
da- ABD üzerinde yoğun baskısı var.
ABD açısından tam bir “iki arada bir de-
rede kalma” durumu söz konusu. Esed’in
kimyasal kullanması, Obama’nın tarafsız
duruşunu zora sokmuş oldu. Mecburen
müdahaleden söz ediliyor, ama bunun da
aslı Esed’i düşürmeye değil, zevahiri kur-
tarmaya yönelik. Obama’yı endişelendiren
bir sebep de Suriye’ye müdahale edilmediği
takdirde,bunun en çok da İran ve Hizbullah
nezdinde küçük düşürücü olması.
Suriye’ye müdahalede bulunmak için
BM Güvenlik Konseyi’nin beş üyesinin de
olumlu cevap vermesi gerekiyor.
ABD’nin Suriye’de, Irak ve Libya’da ol-
duğu kadar rahat olamamasının nedeni ise
Rusya’yı müdahale konusunda ikna edemi-
yor olması. ABD Senatosu’nun 90 günle
kısıtlı ve kara kuvvetlerinin Suriye’ye ayak
basmasını yasaklayan “sınırlı” Suriye ope-
rasyonunu onaylamasının, Dışişleri Bakanı
John Kerry’nin Suriye’ye kesinlikle kara
harekâtı yapılmayacağını belirtmesinin ve
Obama’nın da Suriye’nin Irak ve Afganis-
tan gibi olmayacağını söylemesinin
5
nedeni,
Pentagon yetkililerinin zaten aylar önce-
sinden durumu açıklamış ve Suriye’deki
kimyasal silah tesislerinin ele geçirilmesinin
oldukça zor olduğunu ve çok sayıda asker’i
güce ihtiyaç duyulacağını itiraf etmesiydi.
6
Rusya
Asıl kritik olansa Suriye krizinin bölge-
sel anlamdaki yıkıcı etkisi. Öyle ki Rusya,
Suriye’ye yönelik gerçekleştirilecek olan bir
saldırı neticesinde nükleer savaş çıkacağı
tehdidinde bulunuyor. Şu an gündemde
olan G-20 Zirvesi’nin, Suriye’ye yönelik
gerçekleştirilmesi planlanan eyleme ulus-
lararası destek sağlanması açısından önemi
büyük olsa da herhangi bir yaptırım gücü
bulunmamakta.
Kremlin, Washington’un olası bir Suriye
müdahalesine şiddetle karşı çıkmakta ve
bunun sadece Esed’i devirmeye yönelik bir
hamle olduğu konusunda Obama’yı ikna
etmeye çalışmakta. Suriye’ye müdahale ka-
rarının alınması için gerekli olan BM Gü-
venlik Konseyi kararının bağlayıcılığı ancak
Rusya’nın onayı olduğu sürece mümkün
olacağından G-20 Zirvesi’nden de kesin bir
sonuç çıkmayacaktır.
Rusya, şimdilerde hem uçak, hem de is-
tihbarat gemisi göndererek Esed’e istihbarat
desteği vererek olası harekâtı zorlaştırma
niyetinde.
Kaynaklar
_
1.
Devri__Plani_#.UjMus8ZSiIV
2.
r
Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN
3.
Doç. Dr. M. Seyfettin Erol
4.
5.
military-response-in-syria?lite
6.
in-syria/comment-page-1/
Doç. Dr. M. Seyfettin Erol
7.
Strateji
haber
ajanda
İran
Rusya, İran’ın Suriye’yi “kırmızıçizgisi”
olarak ilan etmesinin ardından İran’a yöne-
lik saldırıyı “bir dünya savaşı nedeni” olarak
nitelendirmeye başladı. İran ise Suriye’yi
kaybettiği anda Hizbullah ve diğer gruplarla
birlikte Lübnan ve Irak’ı da kaybedeceğinin
farkında. Bu kayıplar sonrası İran’a yönelik
bir askerî operasyon daha da kolaylaşacak.
Bundan dolayı Suriye’ye yönelik askerî bir
müdahaleyi kendisine açılmış bir savaş ilanı
olarak kabul ediyor.
7
Çin
Ortadoğu’daki Şii halkı, Batı’nın müt-
tefiki olan Sünnilere karşı destekleyerek
Ortadoğu’ya İran üzerinden sirayet etmeye
çalışan Çin de Rusya ile aynı politikayı izli-
yor. Gün geçtikçe İran’la iş birliğini arttıran
Çin’in asıl hedefi, Ortadoğu’da Batılı ülke-
lere karşı önlem alarak, İsrail’in arkasındaki
ABD’ye karşı yeni bir politika geliştirmek.
Zira Çin, şunu gayet iyi biliyor ki ABD,
Ortadoğu’daki (kendince) küçük lokmaları
yedikten ve hedefine ulaştıktan sonra sıra
kendisine de gelecek.Ve eğer Suriye’deki kriz
bir an önce kontrol altına alınmazsa,bölgesel
bir krizin ortaya çıkması olası bir durum.
Şimdilik…
BM, Suriye’nin Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi’ne katılma isteğine ilişkin
mektubunu aldıklarını söylerken, Rusya
Televizyonu’na konuşan Esed de ABD’nin
füze saldırısı tehdidinin kendisini hiç mi hiç
bağlamadığını söylüyor. Elindeki kimyasal
silahları teslim edeceğini taahhüt eden Esed
sözüne ne kadar sadık kalır bilinmez, ama
Suriye konusunda masaya oturan ABD ve
Rusya, askerî müdahale olasılığını şimdi-
lik askıya aldı. Kimyasal silahların teslimi
konusunda yaşanacak olan gelişmelere is-
tinaden II. Cenevre Konferansı’nın yapılıp
yapılmayacağı da kesinlik kazanacak.
(
Bu yazıyı kaleme almama yardımcı olan
saygıdeğer Hocam, USGAM Başkanı M. Sey-
fettin Erol Beyefendi’ye en derin saygılarımı
sunar, teşekkür ederim.)
Gazze’de toplanan bir grup, Suriye’de sivil halkı hedef alan kimyasal
silah saldırısına tepki gösterileri düzenledi.