49
ekim
2013
Makalede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakın iki danışmanıyla birlikte Oval Ofis’te, iki tarafın da zor olacağını bildiği bir toplantıya katıldığı ve Obama’nın, Türkiye’nin
Suriye’ye ayrım gözetmeden silah ve savaşçı akışına izin verdiğine ABD’nin inandığını ve zaman zaman bu silahların cihatçılarla yanlış isyancıların ellerine geçtiği belirtiliyor.
Devamında ise ABD’nin rahatsız olduğu kişinin, yani Türkiye’nin güçlü istihbarat şefi ve Suriye’de isyancılara kaynak sağlamanın ve Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirme çabaları-
nın ardındaki itici gücün Hakan Fidan olduğu ve Hakan Fidan’ın da Erdoğan’ın yanında yer aldığı ifade ediliyor.
siyasetiveyalnızlaşanTürkiye
konusundaki şüpheler yersiz. Suriye hükü-
meti şeffaf bir şekilde çalışmalara katılıyor.
Umut ediyorum ki çalışmalar aynı şekilde
ilerler. Suriye’de görev yapan uzmanların
başarı ile işlerini tamamlayacağına Rusya ve
ABD inanıyor. ABD Başkanı Barack Oba-
ma ve ben, uzmanların Suriye’yi kimyasal
silahlardan temizleyeceğine inanıyoruz.
Suriye lideri Beşar Esed’in geleceğine Su-
riye halkının karar vermesi gerekir” diyerek
Türkiye’nin zıddındaki söylemini ABD adı-
na da yapmış oldu.
Ayrıca “ABD, El-Kaide’nin Suriye’de
iktidara gelmesini istemiyor değil mi? Biz
de istemiyoruz. Bu açıdan bu ülkede aynı
hedeflere sahibiz” diyerek ABD ile aynı
amaçlar doğrultusunda hemfikir oldukları-
nı da açıklıyordu Putin. Oysa Özgür Suriye
Ordusu’nun (ÖSO) resmi açıklamalarından
anlaşılıyor ki, El-Kaide örgütü, Suriye tara-
fından Türk sınırına yerleşmiş ve kontrolü
ele almıştır.
Mayıntarlasındabir“Fidan”
Amerika’nın Suriye konusunda geri çe-
kilmesiyle El-Nusra olarak bilinen örgütün
aslında El-Kaide olduğu, Suriye El-Nursa
Cephesi’nin ÖSO ile girdiği çatışmalarda
başarı elde etmesi ve Türkiye sınırını ele
geçirmesi gerçekleşti. Türkiye ve ABD’nin
birlikte hareket ettiği PYD ile El-Nusra
arasındaki çatışmalarda PYD önemli kan
kaybına uğradı. En son PYD Eşbaşkanı
Salih Müslim’in, partinin silahlı gücü olan
ve Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan
Kürt bölgelerinin korumasını sağlayan
YPG içerisinde yer alan iki oğlundan biri
olan -20 yaşındaki- Şervan Müslim, Irak
Şam İslam Devleti örgütüyle (IŞİD) girilen
çatışmada öldürüldü. Muhalif grupların da
kendi içinde bölünmesiyle Suriye her yanı
mayınlı tarlaya döndü. Türkiye ise mevcut
durumda ne yapacağını bilemez halde bek-
lemeye devam etmekte.
Türkiye’nin beklemeye geçmesinin, uy-