3
ekim
2013
Atatürk milliyetçiliği” söyleminden anlaşılması gere-
ken nedir? Örneğin bir hükümetin PKK yöneticileri ile
görüşmesi kimilerine göre milliyetçiliğe aykırı, kimile-
rine göre de milliyetçiliğin gereğidir. Bazıları “40 bin
insan öldürdüler, bu nasıl milliyet-
çiliktir?” derken, bazıları da “40 bin
kişi daha ölmesin, milliyetçilik bunu
gerektirir!” diyebilir. Dolayısıyla bu
milliyetçilik anlayışının yansıma
sahası anayasalar değil, sandıktır.
Her satırı çelişki üstüne çelişki
33
FİKRİ AKYÜZ
54
MURAT İLKTER
Akıl daneleri
58
DOÇ. DR. MEHMET SEYFETTİN EROL
Hedefteki “Stratejik Vizyon” ve yeni bir
dış politikaya duyulan ihtiyaç
61
FATMA ŞURA BAHSİ
Çıkar ve değer odaklı
dış politika yaklaşımı
62
ZEHRA ULUCAK
Tencere dibin kara, seninki
benden kara
65
MEHMET FATİH ÖZTARSU
1930’
ların Türkiye’sinden 2030’ların
Türkiye’sine geçebilecek miyiz?
66
RUKİYE YILDIZ ERDOĞMUŞ
Ordudaki Yahudi ve
Hıristiyanlar
70
DR. MURAT ARABACI
Bayram ve kurban
73
VAHİT KOÇ
Söylese(n) tesiri yok…
74
MEHMET ŞEKER
Burası sekiz ay beyaz, iki ay ayaz;
bulabilirsen kalanı da yaz!
78
EKREM ÖZBAY
Yıllar sonra Kozan
82
DOÇ. DR. LÜTFÜLLAH TÜRKMEN
Geçmişten günümüze Türkiye’de
Bilim ve teknoloji politikaları ve
eğitiminin seyri
90
DR. NURETTİN ALABAY
Teknoloji
95
HURİYE KILINÇ
Ah sınavlar sizi çok seviyorum…
96
GÜLŞEN ASLAN
Işık-gölge oyunu
97
ZEKİYE YALDIZ
Bir Eylül sabahı
98
İPEK ACAR SERT
Güneş ülkesi meleğime
100
MUHAMMED İKBAL BAKIRCI
Bir avuç kumun rüyası
102
MEHMET SERHAT BIÇAK
SÖYLEŞİ: SIRRI ÇINAR
Parola: Suriye, İşaret: Türkiye
106
CANSU DEMİRCİ
Kitaplık
108
ULUĞ BAYINDIR
Garabet Medya
112
EMİN ŞEN
Eminimsi
58
40
70
38
48
54
MURAT İLKTER
Akıl daneleri
Daha önce Mısır’ın yanından
bile geçmeyen, Arapları bağnaz,
yobaz, dinci, şeriatçı, demokra-
si düşmanı ve “Türk’ü arkadan
vuran hainler” olarak yaftala-
yan, millete “İran’a git, beğen-
mediysen Arabistan’a git” diyen
bir zihniyetin, tam Barzani’nin
bize petrol alanları tahsis etme-
sinden dolayı Bağdat ile papaz
olduğu dönemde Maliki’ye git-
mesi, darbe sonrası Mısır’a ve
harekât öncesi de Esed’e koş-
ması garip.
SIRRI ÇINAR
Hakim güçlerin dünya
siyaseti ve yalnızlaşan
Türkiye
Bütün bu hızlı gelişmelerin sonu-
cunda ABD, devlet olarak her-
hangi bir kayba uğramadan, Be-
şar Esed’in Suriye’si, İran, İsrail,
Rusya ve Neoconları destekleyen
AB ülkelerinin tamamı da yeni
gelişmelerle kayıp yaşamadan
yollarına devam etmektedirler. Bu
gelişmelerden en fazla zarar gö-
ren ülke ise maalesef Türkiye’dir.
NESRİN ÇAYLI
Balyoz” ile şedit bir “darbe”
Göz gözü görmüyor, feryatlar ay-
yuka yükselirken nefes almak zor-
laşıyor. Mevsimin, hayatın ve ya-
şamak telaşının normal aktığı bir
anda, her şeyin bir çırpıda böyle-
sine alt üst olmasını aklım bir tür-
lü almıyor. Şaşkına dönüyorum...
Her feryat, her çığlık ardında bir
sevda saklıyor. Anne olmanın, sev-
gili olmanın, kardeş olmanın, dost
olmanın sevgisi, bombalarla par-
çalanıyor.
DR. MURAT ARABACI
Bayram ve Kurban
Yakmalık sunu”, kanı akıtılan
kurbanların yakılıp tütsülenerek
Allah’a sunulması adetidir. Tanrı,
İbrahim’i denemek için oğlunun
kurban edilmesini ister, Melek
devreye girer, İbrahim Peygam-
berin Tanrı’dan korktuğunu an-
lar ve koçu gösterir. Burada, İb-
rahim Peygamber, bir çocuğun
boynuna dayanmış bıçak ve me-
lek figürleri ön plandadır. Kur-
ban Bayramı’nda zihnimize çizi-
len resimde olduğu gibi…
LOKMAN AYVA
Türkiye’den toplum-siyaset
manzaraları
Onları içtikten sonra ne kadar
İstanbul’dan ayrılmış olabilirsiniz
ki? O şehre has yemezseniz, iç-
mezseniz, minderine oturmazsa-
nız, o şehri doyasıya nasıl yaşarsınız
ki? O şehirde bunları yapamıyorsa-
nız, kusura bakmayın, sadece gö-
rüntüler kalıyor. Kartpostal gibi
seyreder seyreder, evinize döner-
siniz. Zira o şehrin kültürü bunlar-
dan meydana geliyor ve kültür ve
de şehir halkı birbiriyle etkileşerek
birbirlerine şekil veriyorlar.
DOÇ. DR. SEYFETTİN EROL
Hedefteki “Stratejik Vizyon” ve
yeni bir dış politikaya duyulan
ihtiyaç
Son dönemde söylemlerin kendisi
bile Türkiye üzerindeki büyük oyu-
na dikkatleri çekmeye yetiyor da
artıyor bile. Mayıs ayından bu yana
devam eden “gergin atmosfer”,
fazlasıyla sağduyulu ve ihtiyatlı bir
politikayı kaçınılmaz kılıyor. “Sıcak
Sonbahar”, bu bağlamda söz ko-
nusu kirli operasyonun adı haline
dönüştü(rüldü).
54
38
40
48
70
58
İstanbul’dan çıktık yola, selâm verdik sağa sola...
Derken Amasya, Niksar, Erzincan, Erzurum üzerinden
ilerledik. Ağrı’ya geldik ki hava kapalı. Hem de nasıl
kapalı!? Ağrı Dağı görünmüyor, o derece... Ağrı’ya
gelip dağı görememek, herkese
nasip olmaz. Doğubeyazıt’a
geçerken rüzgâr esti, güneş çıktı,
hava açıldı. Ülkemizin en büyük
dağı yüzünü gösterdi. İlk intiba,
asalet ve heybet...
Burası sekizaybeyaz, iki ayayaz;bulabilirsenkalanı dayaz!
74
MEHMET ŞEKER