45
ekim
2013
Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen
yen başka şehirler de İstanbul’un rakipleri
olacaktı.
Ne yazık ki böyle olmadı ve yarışı bir kez
daha Tokyo kazandı. Tarafsız gözle bakan-
ların değerlendirmesiyle dünyanın en güzel
şehri olan İstanbul’un Olimpiyatlara ev sa-
hipliği yapma özlemi bir başka bahara kaldı.
O “Bir başka bahar gelir mi, gelmez mi?”
sorusuna geçmeden önce 2020 Olimpiyat-
larının neden Türkiye’ye verilmediği konu-
sunda düşüncelerimizi söyleyelim.
Olimpiyatlar bizeniçin
verilmedi?
Yarım asırdır Avrupa’nın kapısında bek-
lediğimiz halde Avrupa Birliği’ne niçin
alınmıyorsak onun için… Kimilerine göre
de Türkiye’nin başında Tayyip Erdoğan’ın
olmasından dolayı 2020 Olimpiyatları
Türkiye’ye verilmedi. Peki, yarım asırdır
Türkiye’nin başında Tayyip Erdoğan mı
vardı ki Avrupa Birliği,Türkiye’yi bünyesine
katmadı? Öyle ya, bizim sıradan bir ilçemiz
kadar nüfusu olmayan ülkeleri, bizim iri bir
ilçemiz kadar nüfusu olmayan ülkeleri, bi-
zim orta boy bir ilimiz kadar nüfusu olma-
yan ülkeleri, bizim Ankara veya İzmir kadar
nüfusu olmayan ülkeleri,hele bizim İstanbul
kadar nüfusu olmayan ülkeleri içine alırken,
sahi Avrupa bizi neden içine almadı, söyler
misiniz?
Türkiye’nin AB’ye (o zaman AET) baş-
vuru tarihi 1959… O tarihten bu yana bu
ülkede, CHP solunun efsane lideri İsmet
İnönü başbakanlık yaptı; Dokuzuncu Sen-
foninin efsane dinleyicisi,
28
Şubat’ın “Büyük Mimarı”, Koç
Grubu’nun ve ne yapacağını, siyaseti han-
gi çatının altında sürdüreceğini kendisi
de bilemeyen Mustafa Sarıgül’ün akıl ho-
cası, hayalî ihracatçı ve banka soyguncu-
su iki yeğen Yahya’nın amcaları, yedi kez
gelip altı kez gitmekle övünen Süleyman
Demirel başbakanlık ve ülkemizin “9.
Cumhurbaşkanlığı”nı yaptı. (“9. Cumhur-
başkanı”denilmesinden hoşlandığı için öyle
yazdım.)
Evet, bu ülkenin Cumhuriyet tarihin-
deki açık ara en renkli siması ve siyasetçisi
olan Süleyman Demirel, 9. Cumhurbaşkanı
olarak ölecek, cenaze merasimi 9. Cumhur-
başkanı olarak yapılacak, 9.Cumhurbaşkanı
olarak İslamköy’deki anıt mezarına def-
nedilecek, 9.Cumhurbaşkanı olarak sorgu
meleklerine (Münker Nekir) cevap verecek,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 0202 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik
Oyunları’na ev sahipliği yapacak şehrin belirlenmesi için Arjantin’de yapılan
komite toplantısına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Olimpi-
yat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener (sağda), Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan (solda) ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
da (arka sağ) katılmıştı.
DORUKYAPTIĞIALAN