40
ekim
2013
Lokman Ayva
*
Siyaset
haber
ajanda
TÜRKİYE’DEN
TOPLUM-SİYASET
MANZARALARI
P
EK
çok konuda, içinde “Türkiye”
kelimesi geçen genellemeler yapa-
rız. Bunların önemli kısmı “genel-
lenecek” kadar genel bir durum da
ihtiva etmez. Bunu doğru bir şekil-
de yapabilmek için dünyada çeşitli bilim dalları
geliştirilmiş. Ama insan gözlemi de önemlidir.
Gözlemleriniz de tecrübelerinize bağlı olarak
yanlış veya doğru olabilir. Geçtiğimiz bir ayda
Türkiye’nin dört bir yanını dolaşma imkânım
oldu ve siyaset ile toplum manzaralarına şahit
oldum. İşte buyurun!..
AK Parti aradaki farkı daha da açarak ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Güneydoğu’daki AK Parti teşkilatları çok ümitli.
Kırklareli’nin performansı beni çok etkiledi. Toplantıları çok coşkulu yapıyorlar. Partililerin söylediği şu: “Diğer partiler gibi
birbirimizin ayağına çelme takarsak, aday olanın arkasında dim dik durmazsak, aday olan kişi kibirlenir de ‘Alçak dağları ben
yarattım’ derse, vatandaşlarımızın gönüllerini fethetmeye yoğunlaşmazsak, o partilerin durumuna düşer ve seçimlerde arzu
ettiğimiz neticeyi alamayız.”
YAŞADIĞIM ŞEHİRDE,
YANİ İSTANBUL’DA YE-
DİKLERİMİ, İÇTİKLERİ-
Mİ, KULLANDIKLARIMI
GİTTİĞİM ŞEHİRLERDE
TEKRAR ETMEK İSTE-
MEM. HER BOYUTU VE
YÖNÜYLE O ŞEHRİ YAŞA-
MAK İSTERİM. NE KADAR
ORALI OLABİLİRSEM, O
KADAR MUTLU VE MEM-
NUN OLURUM. MESELA
LOKANTAYA GİDİYORSU-
NUZ Kİ GARSON ARKA-
DAŞLAR İSTANBUL’DA
DA OLAN İÇECEKLERİ
SAYIYORLAR. ONLARI
İÇTİKTEN SONRA NE
KADAR İSTANBUL’DAN
AYRILMIŞ OLABİLİRSİNİZ
Kİ? O ŞEHRE HAS YE-
MEZSENİZ, İÇMEZSENİZ,
MİNDERİNE OTURMAZ-
SANIZ, O ŞEHRİ DOYA-
SIYA NASIL YAŞARSINIZ
Kİ? O ŞEHİRDE BUNLARI
YAPAMIYORSANIZ, KUSU-
RA BAKMAYIN, SADECE
GÖRÜNTÜLER KALIYOR.
KARTPOSTAL GİBİ SEY-
REDER SEYREDER, EVİ-
NİZE DÖNERSİNİZ. ZİRA
O ŞEHRİN KÜLTÜRÜ BUN-
LARDAN MEYDANA GE-
LİYOR VE KÜLTÜR VE DE
ŞEHİR HALKI BİRBİRİYLE
ETKİLEŞEREK BİRBİRLE-
RİNE ŞEKİL VERİYORLAR.
*
AK Parti Kurucular
Kurulu ve MKYK Üyesi