2
ekim
2013
22
28
18
20
44
22
22
20
44
18
KAPAK // PERİHAN SAĞLAM
Kamuda “hür” olmanın buruk bir hikâyesi
Hiçbir dışlanma beni bu kadar yıpratmamış-
tı. Eğitim hakkımdı tartışılan. O güne kadar ra-
hatça içeri girdiğim, derslerime devam ettiğim
fakültemde kapılar bana sürgülenmişti. Şapka
veya kapüşonla içeri girdiğimde de sınıflardan
tek tek toplanıp bir suçlu gibi muamele gördü-
ğüm günlere gelmiştim. Ne zor bir tercih! Ya
hayalini kurduğun geleceğinden vazgeçeceksin
ya da örtünden…
DOSYA // SERVET HOCAOĞULLARI
Demokrasi krizi paketlendi
Gitmiyorum, daha yapacak çok iş var” mesaj-
larıyla dolu paketin içinde “Cumhurbaşkanlığı
seçimi” ve tüm parti seçmeninden oy alacak şe-
kilde seçileceği çerçeve var. Bu paketten sonra
hiçbir parti, oy yüzdeliğini koruyarak Başbakan
aleyhinde sonuç alamayacak. Yani Anayasa Re-
ferandumu gibi yüzde 50 düzeyinde oy çıkma-
sını sağlayarak “Toplumun yarısı Cumhurbaş-
kanı olmasını istemiyor” diyemeyecek.
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Statükoculuğun psikolojisi ve değişim
Kur’an’da “Eğer Allah insanları birbiriyle savma-
saydı, dünyanın düzeni bozulurdu” mealinde
bir ayet var. Dünyaya ait kurulu düzenlerin hep-
si insan eseridir ki -tarihin belirli bir kesitinde- ya
bir diktatörün kafasından ya da toplumun ortak
aklından çıkmıştır. Bunların ikisi de kurulu dü-
zenlerin zaman üstü olmadığını, zamanla eski-
yip değişebileceğini gösterir.
METİN KÜLÜNK
Hedef: Pax Türkiye
20.
Yüzyıl’ın başında terk edilen topraklara yö-
nelik gerçekleşen güçlü dönüş, boşluktan isti-
fade ederek varlıklarını arttıranlarda rahatsızlık
yaşatmıştı. Üstelik Türkiye’nin, kurduğu poli-
tikaları o ülkelerin halklarıyla ilişki kurarak sivil
toplum kuruluşları vasıtasıyla yapması ve böyle-
ce mevzi kazanması da rahatsızlık oluşturdu.
PROF. DR. SEYİTMEHMET ŞEN
Olimpiyat: Reklâmın doruk yaptığı alan
Doping öyle bir hal aldı ki, asırlardır devam
eden er meydanındaki güreşimize, Kırkpınar’a
kadar girdi. Spor, eşit şartlarda, hakkaniyetle
yapılması gereken bir yarıştır. Bu yarışa doping-
li girmek, seninle yarışan sporcunun hakkını ye-
mek anlamına gelir. Böyle bir rezilliğe Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir sporcunun
girmemesi gerekirdi. Ama girdiler…
Zihnimiz bu kadar karmaşayla baş edemiyor, son yıllarda yapılan birçok araş-
tırmanın bize gösterdiği açık gerçek bu. Böyle olunca verdiğimiz tepkilerden
biri de “farklılıklara bozuk çalmak”... Ne kadar demokrat, ne kadar insancıl, ne
kadar geniş görüşlü olduğumuzu düşünürsek düşünelim, bir başka insandan
gelen, daha önce hesap etmediğimiz, varlığını bile bilmediğimiz bir görüş veya
talep, “devreleri yakmamıza” neden olabiliyor.
BAŞYAZI / DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Derin basitlik
06
//
EKİM
2013
İçindekiler
haber
ajanda
4
EDİTÖR
5
AHMET YOZGAT
Karikatür
6
BAŞYAZI: DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Derin basitlik
8
AYIN OLAYI
İlk olmadı, son olmayacak
10
MEHMET SERHAT BIÇAK
Türkiye Ajanda
14
ÖMER BEKİR SADIK
Dünya Ajanda
18
PROF. DR. TURAN GÜVEN
Statükoculuğun psikolojisi ve değişim
20
METİN KÜLÜNK
Hedef: Pax Türkiye
22
SERVET HOCAOĞULLARI
Demokrasi krizi paketlendi
28
PERİHAN SAĞLAM
Kamuda “hür” olmanın
buruk bir hikâyesi
30
ŞEYDA KOÇ
Paket paket “Lale Devri”
32
CÜNEYT AKAR
Bir paket özgürlük
33
FİKRİ AKYÜZ
Her satırı çelişki üstüne çelişki
34
MEHMET SERHAT BIÇAK
Muhalefetin hendese yanlışları
36
ORHAN MÜCAHİT
Vicdanî sorumluluk ve ahlakî duruş
bir seçenek midir?
38
NESRİN ÇAYLI
Balyoz” ile şedit bir “darbe”
40
LOKMAN AYVA
Türkiye’den toplum-siyaset manzaraları
42
DOÇ DR. SERHAT ATABEY
Siyasete gireceklere tavsiyeler
43
NADİRE YILDIRIM
Şah ve piyon aynı kutuda
44
PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
Olimpiyat: Reklâmın doruk yaptığı alan
48
SIRRI ÇINAR
Hakim güçlerin dünya siyaseti ve
yalnızlaşan Türkiye
52
SABRİ ÖĞE
Suriye’de birinci perdenin sonuna
yaklaşılıyor