21
ekim
2013
kucaklayacak “Yeni Türkiye Paradigması”na
ket vurulmak isteniyor. Somali’de Türk
Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen ve bir polisi-
mizin de şehit olmasına sebep olan terör sal-
dırısı, bu engelleme girişimlerinin en yenisi
ama sonuncusu değil.
Türkiye’nin –yüz yıl önce boğulmak iste-
nen ruhunu canlandırıp- çevre coğrafyasına
ve dünyaya yelken açması ile birlikte satranç
tahtası yeniden hareketlendi. 2012 yılında
Türkiye’nin 1 milyar doları aşan dış yardım
ile dünyada dördüncü ülke olması dahi yeni
paradigmayı işaret ediyordu. Türkiye, artık
kendi insiyatifiyle mazlum ve mağdurlara
ulaşıyor, onların kalplerini ve zihinlerini ka-
zanıyordu. Daha doğrusu, hatıralarda olan o
büyük devlet yeniden canlanıyor, ete ve ke-
miğe bürünüyordu.
20.
yüzyılın başında terk edilen toprakla-
ra yönelik gerçekleşen güçlü dönüş, boşluk-
tan istifade ederek varlıklarını arttıranlarda
rahatsızlık yaşatmıştı. Üstelik Türkiye’nin,
kurduğu politikaları o ülkelerin halklarıyla
ilişki kurarak sivil toplum kuruluşları vasıta-
sıyla yapması ve böylece mevzi kazanması da
rahatsızlık oluşturdu.Mevcut sorunlara karşı
bölgesel ve yerli işbirlikleri ile çözümü tav-
siye etmesi, dış müdahaleler ile coğrafyamızı
karıştırmayı alışkanlık haline getirenler için
bir tehditti. Türkiye’nin her arabuluculuk ve
yerlilik vurgusunu, çıkarlarına savrulmuş bir
tehdit gibi algıladılar.
Türkiye’nin, bu bölgenin halkları ile oluş-
turmak istediği “PaxTürkiye”yi hedef almaya
başladılar. İtibarsızlaştırma, olası ittifakları
yeşermeden bozma, darbe, katliam vb. saldı-
rılarla nehrin tekrar yatağını bulmasına engel
olmak için faaliyetteler. Ama artık çok geç!
Yaklaşık iki ay önce Kazlıçeşme’de toplanan
milyonlar ve bugünlerde Mısır’ın Adeviyye
Meydanı’nda yine milyonların kararlı ve dik
duruşu, zamanın bizim yanımızda olduğunu
gösteriyor. İnşallah oyunlar bozulacak ve Pax
Türkiye kurulacak…
Türkiye’nin, bu bölgenin halkları ile oluşturmak istediği
Pax Türkiye”
yi hedef almaya başladılar. İtibarsızlaştırma, olası ittifakları yeşermeden bozma, darbe, katliam vb. sal-
dırılarla nehrin tekrar yatağını bulmasına engel olmak için faaliyetteler. Ama artık çok geç! Yaklaşık iki ay önce Kazlıçeşme’de toplanan milyonlar ve bugünlerde Mısır’ın Adeviyye
Meydanı’nda yine milyonların kararlı ve dik duruşu, zamanın bizim yanımızda olduğunu gösteriyor. İnşallah oyunlar bozulacak ve Pax Türkiye kurulacak…