20
ekim
2013
Metin Külünk
*
Siyaset
haber
ajanda
>> Haziran ayında Gezi Parkı bahane edi-
lerek başlatılan ve adeta Hükümet’e karşı bir
kalkışmaya dönüştürülen süreçteTürkiye’nin,
kendi içine kapatılması üzere dünya ile ilişki-
si kesilmek istendi. İçerideki bu kuşatma, dış
mahreçli,bugün herkesin farkında olduğu bi-
rimler tarafından da desteklenerek, 10 buçuk
yıldır imtina ile oluşturulan “büyük ve güçlü”
Türkiye imajı sarsılmak istendi. Kahire’den
değil bir saat, 15 dakika dahi canlı yayın ya-
pamayanlar, Türkiye’den 8 saat canlı yayın
yaparak, basit bir anarşik durumu dünyaya
halk kalkışması” olarak sundular. Başbakan-
lık Konutu’nun ve ikametgâhının basılmaya
çalışıldığı,Türkiye’deki mezhepsel fay hattına
oynandığı bu süreç, Hükümet’imizin dira-
yetli duruşu ve milletimizin feraseti ile aşıldı.
Ne var ki Türkiye’nin, enerjisinin çoğunu
içeriye harcadığı budönemiçinde,Suriye’deki
katil Esed rejimi sahada kazanımlar elde
ederken, Mısır’da ise 500 yıl içinde ilk kez
demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşka-
nı, askerî bir darbe ile koltuğundan indirildi.
Batılı ülkelerin üç maymunu oynadığı sü-
reçte Körfez ülkeleri, adeta darbenin finan-
sal yükünü sırtlandılar.25 Ocak Devrimi’nin
merkezi Tahrir, Sisi cuntasının işbirlikçisi ve
meşruiyet sağlayıcısı olarak rol aldı. Bunla-
rın üzerine de son olarak Tunus’taki -aslında
hepimizin 90’lı yıllarda ülkemizdeki karan-
lık süreçlerden aşikâr olduğumuz- malum
suikast geldi. Laik bir siyasetçiye yapılan
suikast sonrası Tunus’ta kitleler, En-Nahda
hareketine karşı ayağa kalktı ve Mısır’dakine
20.
YÜZYIL’IN BAŞINDA
TERK EDİLEN TOPRAKLARA
YÖNELİK GERÇEKLEŞEN GÜÇLÜ DÖNÜŞ, BOŞLUKTAN
İSTİFADE EDEREK VARLIKLARINI ARTTIRANLARDA
RAHATSIZLIK YAŞATMIŞTI. ÜSTELİK TÜRKİYE’NİN,
KURDUĞU POLİTİKALARI O ÜLKELERİN HALKLARIY-
LA İLİŞKİ KURARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
VASITASIYLA YAPMASI VE BÖYLECE MEVZİ KAZAN-
MASI DA RAHATSIZLIK OLUŞTURDU. MEVCUT SO-
RUNLARA KARŞI BÖLGESEL VE YERLİ İŞBİRLİKLERİ
İLE ÇÖZÜMÜ TAVSİYE ETMESİ, DIŞ MÜDAHALELER
İLE COĞRAFYAMIZI KARIŞTIRMAYI ALIŞKANLIK HA-
LİNE GETİRENLER İÇİN BİR TEHDİTTİ. TÜRKİYE’NİN
HER ARABULUCULUK VE YERLİLİK VURGUSUNU,
ÇIKARLARINA SAVRULMUŞ BİR TEHDİT GİBİ ALGILA-
DILAR.
*
AK Parti
İstanbul Milletvekili
Ü
Ç
aydır Türkiye ve ilintili coğrafyalar, kargaşa ve kaosa hap-
sedilmek isteniyor. Öyle ki, mümkünse eski statükonun yeni-
den hâkim olması için de çaba sarf ediliyor. Batılı ülkelerin si-
yasal, ekonomik ve sosyal krizlerle kavrulduğu bir dönemde
kendi ayağı üstünde duran bir Türkiye ve İslamcoğrafyasının
oluşmasına izin verilmiyor. Yüz yıldır ayağındaki prangalarla
hareket edemez hale getirilen bu coğrafyanın, o prangayı kırmaya dönük en
büyük teşebbüsünde ise önüne duvarlar örülüyor.
benzer bir süreç yürürlüğe girdi.
Tümbu gelişmelere bakıldığında,çevremiz
ve Aralık 2010’la değişmeye yüz tutan Orta-
doğu coğrafyasında yeniden “eskinin değişik
bir kılıfla” yaşatılmak istendiği görülüyor.
Türkiye’nin vicdan eksenli ve bu coğrafya-
nın halklarını dikkate alarak oluşturduğu dış
politikasını akamete uğratmak için çaba sarf
ediliyor.
Son 10 yıldaki aktif dış politika hamleleri
ve yoğun ekonomik ilişkilerle yoğrulan “Pax
Türkiye” oluşumu bertaraf edilmek isteniyor.
Çözüm Süreci ile 30 yıldır başının üstünde
Demokles’in kılıcı gibi sallanan Kürt mesele-
sini çözerek bin yıllık bir ittifakı yeniden can-
landırmak isteyen ve böylece tüm coğrafyayı