18
ekim
2013
Analiz
haber
ajanda
Prof. Dr. Turan Güven
KUR’AN’DA
EĞER ALLAH
İNSANLARI BİRBİRİYLE
SAVMASAYDI, DÜNYANIN
DÜZENİ BOZULURDU”
MEALİNDE BİR AYET VAR.
DÜNYAYA AİT KURULU
DÜZENLERİN HEPSİ İN-
SAN ESERİDİR Kİ -TARİHİN
BELİRLİ BİR KESİTİNDE-
YA BİR DİKTATÖRÜN KA-
FASINDAN YA DA TOPLU-
MUN ORTAK AKLINDAN
ÇIKMIŞTIR. BUNLARIN
İKİSİ DE KURULU DÜ-
ZENLERİN ZAMAN ÜSTÜ
OLMADIĞINI, ZAMANLA
ESKİYİP DEĞİŞEBİLECEĞİ-
Nİ GÖSTERİR.
***
GERÇEKTEN
DE BİLİM,
ELEKTRONİK, İLETİŞİM VE
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE
MEYDANA GELEN BÜYÜK
DEĞİŞMELER, HAYATI-
MIZDA DA BÜYÜK DEĞİ-
ŞİKLİKLER YARATTI VE
TOPLUMUN SANAL DÜN-
YA İLE GERÇEKLİKTEN
KOPMASINA SEBEP OLDU.
DEĞİŞİM OLGUSUNA
TOFFLER’DEN FARKLI BİR
BAKIŞI DA BİR CÜMLE İLE
BURADA İFADE ETMEKTE
YARAR VAR: DÜNYADAKİ
SORUNLARA VE OLAYLA-
RA “VAHYİN AYDINLATTI-
ĞI AKIL” İLE BAKAN TOP-
LUMLARDA DEĞİŞİMİN
ÇOK FAZLA BİR TAHRİBAT
YARATAMAYACAĞI DÜ-
ŞÜNCESİNDEYİM.
Statükoculuğun
D
EĞİŞMEDEN
kalmanın,
değişime ve gelişmeye
direnmeninbir başka
adıdır tutuculuk veya
statükoculuk. Bir insanın
içinden geçtiği gelişimve değişimsüreç-
lerini fark edememesi, fark ettikten son-
ra ise bunlara karşı şiddetli bir direnç
göstermesi de incelenmesi gereken
bir psikolojidir. Elbette her değişimbir
gelişmeye
tekabül etmeyebilir. Hatta
bazen “
değişim
dediğimiz şey, bireyin
ve toplumun aleyhine de olabilir. >>