12
ekim
2013
İhlalci helikopter
düşürüldü
İÇ
savaşla kavrulan Suriye’nin Türkiye’yle olan diplomatik yolları bü-
tünüylekapandı.BuseneiçerisindebirkeşifuçağımızınSuriyetarafın-
dan düşürülmesinin ardından, Suriye sınırında bulunan birkaç şehri-
mizde yaşanan çatışmalarda seken veya doğrultulduğu kimse yerine
vatandaşlarımıza isabet ederek can kaybı ve yaralanmalara yol açan
hadiseler oldu.
Türkiye
Ajanda
>> Bu olaylarla beraber daha
da gerilen, hatta bazı semt ve
beldelerin boşalma noktasına
gelindiği ilişkilerin son kıvılcımı
da ülkemiz sınırını 2 km ihlal
eden ve Suriye ait olanMI-17
helikopterinin uçaklarımızca
düşürülmesi oldu.
Öğle saatlerinde gerçekleşen
olay, Hataylı vatandaşlarımız
tarafından çıplak gözle görüldü.
Vatandaşlarımızın, bölgede
bulunan sahra hastanesini bom-
balayacağını sandıkları helikop-
terin birkaç tur attıktan sonra bir
Türk F-16 tarafından vurulduğu
ve içindeki mürettebatın da vu-
rulma esnasında helikopterden
ayrıldığı belirtiliyor.
Suriye tarafından yapılan
açıklamaya göre düşürülen heli-
kopter, Suriye’ye sızma çabasın-
da olan teröristleri gözlemlerken
düşürüldü.
Angajman kurallarına harfi-
yen uyan Diyarbakır’daki Birleş-
tirilmiş Kontrol İhbar Merkezi,
takibe aldığı helikopteri yetkilile-
GEÇEN
yıl TürkSilahlı
Kuvvetleri’ninyabancı ülkelere
gönderilmesine ilişkinHükümet’e
yetki veren tezkere, buyasama
yılınınbaşladığı aynı günuzatılma
kararınınçıkmasıylagüncellen-
mişoldu. Olası krizveolağanüstü
hallere tedbir olarakuzatılan tez-
kere, AkParti veMHPuzlaşısıyla
geçirildi diyebiliriz. Zirabu tezke-
reninuzatılmasını teklif edenAK
Parti’ye, olası durumlarda zorluk
çıkarmamakadınadoğrudan
desteğini gösterenbirMHPvardı.
UzatılanSuriye tezkeresineek
olarakbusayınınçıkmışolduğu
günlerdebir de Irak’ınkuzeyin-
deki terör saldırılarına ilişkin
olarak, sözkonusuülkeyeasker
veekipmangöndermeyedair bir
tezkereningörüşülmesi vekuv-
vetlemuhtemel geçmesi gibi bir
hususdahavar.
re bildirdi veMalatya’dan kalkan
bir F-16’mız da yine gerekli
angajman kurallarına uyarak ve
SuriyeMI-17’sini uyararak gerekli
müdahaleyi gerçekleştirdi. Tür-
kiye sınırlarını ihlal eden heli-
kopterse yine Suriye’ye düştü.
Angajman kurallarına uyma-
ları ve gerekli açıklamayı enine
boyuna yapmaları sebebiyle
devletimiz yetkililerinden çok
Hataylı vatandaşlarımızla
Suriye’nin vermiş olduğu beya-
nata bakalımşimdi.
Olaya gözleriyle şahit olan
vatandaşlarımızın anlattığına
göre helikopter mürettebatı,
vurulma esnasında helikopter-
den ayrılıyor. Zaten helikopterin
enkazında da kendilerine dair
hiçbir iz yok. Suriye’nin açıkla-
masında da “terörist sızmalarını
gözlemleme” yönünde dikkat
çekici bir cümle var. Sadece
bu iki cümle bile söz konusu
helikopterin bilinçli bir şekilde
sınır ihlali yaptığını ve de bütün
planının hazır olduğunu ortaya
koymuyor mu?
Suriye’nin Türkiye sınırını da
aşarak terörist avına çıkması da
ne oluyor? Mevcut rejime göre,
kendisine tapmayan kimsenin
adı “terörist”. E bu “terörist”
denen kimse artık Türkiye’ye
girdiyse eğer, bırakın da onunla
meselesini Türkiye çözsün…
Ama yok, Türkiye teröristleri
yetiştiren ülke, değil mi? O te-
röristler Türkiye’den Suriye’ye
sızıyor, öylemi? Esed’in istihba-
ratı ne de kuvvetliymiş. Baksa-
nıza ülkesine girmeye daha en
az 2 kmuzakta olan teröristi bile
tespit edip takibe alabiliyor. Oysa
Türkiye, Reyhanlı’daki katliam
ve Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki
bomba yüklü araçla yapılan
saldırıda ne de büyük zafiyet
yaşamıştı, öyle değil mi?
Suriye’ye istihbarat ve teknik
destek sağlayanla Türkiye’den
istihbarat ve teknik destek
saklayan bir değil mi? Bir harf
değişikliği faili de değiştirmiyor,
değil mi?
Hani bazı filmlerin sonunda
öldürülen kötü adam, ölürken
dahi şımarık şımarık gülümser
ya, Esed’in de yaptığı bu. Kay-
bettikçe şımarıyor, şımardıkça
azgınlaşıyor. Açık hamileri ellet-
tirmiyor, gizli hamileri demutlak
sonu geciktiriyorlar. Geciktirsin-
ler… O son gelecek…
Suriye tezkeresi
uzatıldı