102
ekim
2013
>> Daha ortaokul ve lise
kitaplarında “düşman devlet-
ler” kapsamına alınan bütün
komşularıyla hiçbir zaman bir
kuru kahve içemeyecek geri-
limlere sokulan bu ülke, acaba
neden komşularından bu ka-
dar uzak tutuldu, komşuların-
dan bîhaber yaşadı? Ortadoğu
bir apartman mıdır ki kimse
kimsenin ne olduğunu bile-
medi, bilmek ve öğrenmek de
istemedi? “Aman onlara bulaş-
ma, başın beladan kurtulmaz!”
düşüncesiyle yaşatılan toplum
zihniyeti, komşu ülke halkları
ve bu halkların nasıl yönetil-
dikleri üzerine devlet aklımıza
da mı sirayet etmişti?
Haber Ajanda’nın güzide
yazarlarından, kıymetli Ağa-
beyim Sırrı Çınar, yeni kitabı
Parola: Suriye - İşaret: Tür-
kiye” ile tam da böylesi soru
ve sorunlara derinlemesine
girerek, her kesim ve yaştan
okuyucunun rahatlıkla bu ko-
nular üzerine bilgi edinmesini
sağlayacak bir eser koydu or-
taya. Biz de bu önemli kitabı,
oluşum sürecini ve Suriye’ye
bakarak Türkiye’yi konuştuk…
***
Bir kış, bir
zemheri olduğu
ortada olanbir
süreci izliyoruz
Öncelikle kitabın oluşumu
ve yaşanan sürece bakış
açısına dair bilgi edinebilir
miyiz?
KENDİMİ BİLDİM BİLE-
Lİ GÜNEYDEKİ KOMŞU-
LARIMIZIN, YANİ SU-
RİYE, IRAK VE İRAN’IN
TOPLUMUMUZ TARA-
FINDAN TANINMADI-
ĞINI, BUNUN BİLİNÇLİ
ŞEKİLDE YAPILDIĞINI
DÜŞÜNMEKTEYİM. BU
KOMŞULARIMIZLA İL-
GİMİZ KESİLDİ. ÇÜN-
KÜ CUMHURİYET’LE
BİRLİKTE YÜZÜMÜZÜ
BATI’YA DÖNMÜŞTÜK.
ARKAMIZA DÖNÜP
BAKMIYORDUK. ORASI
İLKEL, GERİ VE İSLAMÎ
(!)
BİR TOPLUMDU.
ŞUNU HEP SÖYLE-
RİM: YOLDAN GEÇEN
BİR VATANDAŞIMI-
ZA “ALMANYA’DAN
BEŞ ŞEHİR SAY” DE-
SEK SAYAR. AMA
SURİYE’DEN, İRAN
VEYA IRAK’TAN BEŞ
ŞEHİR SAY” DESEK SA-
YAMAZ. İŞTE O KADAR
UZAĞIZ ONLARA…
***
ESED ÖYLE BİR SİS-
TEM OTURTMUŞTUR
Kİ ÜLKESİNDE, ZABITA
AMİRİNDEN EN YÜK-
SEK BÜROKRATA KA-
DAR HERKESİ KENDİ
AŞİRETLERİNDEN SE-
ÇİP YERLEŞTİRMİŞTİR.
DOLAYISIYLA KENDİ-
SİNE SIKI SIKIYA BAĞ-
LI BİR YAPI VAR. EKO-
NOMİK ANLAMDA DA
ÜLKENİN EN ZENGİN-
LERİ KENDİLERİNDEN-
DİR. ÖYLE YA, BU GÜÇ
VE ZENGİNLİK SADE-
CE BABA TARAFINDAN
DEĞİL, ANNE TARAFIN-
DAN DA GELMEKTE.
İŞTE BÖYLESİ KATI BİR
YAPIYA HEMEN İKİ ÜÇ
AYLIK ÖMÜR BİÇMEK,
KESİNLİKLE BİR STRA-
TEJİK HATADIR.
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
T
ÜRKİYE,
bulunduğu coğrafyadan soyut-
lanmış, hep kendisine “Ağabey” payesini
yakıştırmış ama kardeşlerinden her
manada uzak yaşamış bir ülke haline
getirilmişti. Belki de “globalleşen dünya”
tamlaması, Türkiye’nin kendi kendine
bakışında önemli bir hizmet görmüş ve bu ülkenin “Ben
neyim?” sorusuyla başlayacak bir itiraf dizisine vesile
olmuştur.
Millet olarak etki ala-
nımızla ilgi alanımızı
birbirine karıştırıyoruz.
Mesela “Savaş çıksın”
diyor vatandaş. Sen
deyince çıkacak mı?
Hayır. Etkisiz eleman-
sın sen. Öyleyse etki
alanında bir şey yapa-
mıyorsan ve ilgi alanın
buysa, ilgi alanına dön
ve kitabı oku…