100
ekim
2013
Deneme
haber
ajanda
S
ELAM
ve hürmetle kıymetli karde-
şim…
Şimdi yerden bir avuç kum al. Sana
bir avuç dolusu kumdan şehir yapmayı
öğreteceğim… Bir avuç dolusu mede-
niyetin kum tanelerini anlatacağım… Avuçlarını
doldur kıymetli kardeşim, şehirler kum kum dağı-
lırken ve medeniyetin esareti çelik zırhlı bir duvar
gibi seni sarmışken, inandığının cehaletinde yüzen
mimoza yüzlü kavruk insancıklar arasında büyü-
yorken avuçlarını doldur mutlaka. Avuçlarını me-
deniyetinin kum taneleri ile doldur ki kuyusundan
kurtulan Yusuf kadar rüyası gerçekleşenlerden ola-
bilesin.
Kıymetli kardeşim bir avuç dolusu kumdan sana
bir medeniyetin nasıl var olduğunu anlatacağım…
Çünkü çölde avuç dolusu yağmura hasret bir kum
tanesi olmakla başlar medeniyetin bereketi. Sana
bir çölde kum tanesi olmaktan söz edeceğim; öyle
Şimdi yerden bir avuç kum
al. Sana bir avuç dolu-
su kumdan şehir yapmayı
öğreteceğim. Bir avuç do-
lusu medeniyetin kum ta-
nelerini anlatacağım yeni-
den kıymetli kardeşim. Bir
avuç dolusu kumdan sana
bir medeniyetin nasıl var
olduğunu anlatacağım.
Sana bir çölde kum tane-
si olmaktan söz edeceğim.
Sana şehirlerin senin dua-
larınla kurulduğunu anla-
tacağım. Sana avuçlarında
sakladığın medeniyetin bir
avuç kum olduğunu, ser-
pilince yemyeşil şehirler
kuran bir avuç dolusu to-
hum olduğunu, karanlığın
gözlerini kör eden dua ol-
duğunu anlatacağım de-
dim. Sıra sende kıymetli
kardeşim, inan!...
BİR AVUÇ
KUMUN RÜYASI