98
ekim
2013
İpek Acar Sert
Deneme
haber
ajanda
YANIMDA SAVAŞIN
ÇOCUĞU VAR. GEL-
DİĞİM GÜNDEN
BU YANA HEP BE-
NİMLE. ANNESİNİN
MEZARININ BAŞIN-
DAYIZ ŞU AN VE
NELER GEÇMİYOR
Kİ GÖZLERİNİN
ÖNÜNDEN!? BAŞI-
NI KALDIRIP SEMA-
YA, AĞLAYAN GÖZ-
LERİYLE SEYRETTİ
GÖK KUBBEYİ VE
DİLİNDEN DÖKÜL-
DÜ ŞU CÜMLE:
KAN, KADERİN
GÖZYAŞLARIYDI!”
Ne zaman bulutlansa gözlerim, gürlese yüreğim, gözyaşlarım süzülse kirpiklerimden, işte o vakit sana bakardım en derinin-
den. Bu bakıştan sonra gökkuşağı belirirdi yüzümde, aydınlanırdı dünyam, ısınırdı bedenim, şefkat ve huzur ile coşardı hisle-
rim...
Güneşülkesi
meleğime
U
ZUN
zamandan sonra, telefon-
da annemin sesiyle uyandım bu
sabah. Ve yine yanılmadım. En
şefkatli ses anne sesiydi hayatta.
Ve Yaratan’ın en şefkatli kuluydu
anne bu dünyada…
Gözümün nuru, kalbimin huzuru, özüm, sö-
züm, güzeller güzeli anneciğim!..
İnsan katliamlara şahit oldukça daha çok
özlüyor günahın olmadığı, o koca yürekli be-
dende melekler kadar masum çocukluk günle-
rini... Beni dokuz ay kutsal bedeninde taşıdığın
o günleri, imsak vaktine değin kulağıma ninni
mırıldandığın geceleri hatırlamıyorum belki,
ama özlemle anıyorum şimdi çocukluğumu.
Her gece sihirli ellerindeki peri tozunu serper-