92
aralık
2013
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
lere bakıyor, araştırıyor, durumu
görüyor, sonra da tedbirlerini
almaya başlıyorlar. O zaman
zarfında da işte bu dedikleriniz,
müthiş faizler neticesinde çok
büyük paralar kazanıyorlar. Bu
iddianın çok da doğru olduğu
kanaatinde de değilim. Siz,
Türkiye’de sahici faiz geliriyle
yaşayan ne kadar tefeci olduğu-
nu bilir misiniz mesela? Belki
şu anda,Türkiye’de ödenen
yıllık verginin bir misli, tefecile-
rin ödemedikleri vergidir. Borsa
da aynı şekilde…Amerikalı
Paul Getty “İlk 1 milyon doları
yapmak mühimdir. Onu yap-
tıktan sonra arkası gelir!” der.
Ama tabiî bizim başımıza
gelen gibi, bu hadise Amerika
ya da Avrupa’da olsaydı, devlet
birkaç milyon avro tazminat
öderdi. Bizim ülkemizde,
benim başıma gelen hadise
gibi daha neler oluyordur kim
bilir? Bir sürü garibanın canı
acıyordur.
Evet, size de bunu yapabil-
dilerse garibanlara kimbilir
neler yapıyorlardır?
Evet, bana yapılabilmişse…
Ama bir dakika…Bana bir şey
yapılamadı, iş bitmedi daha.
Bekleyin, biraz sabırlı olun siz
de…
Hapis yattığınız dönemde
işkence de gördüğünüzü
okudumbir yerde…
Her şeyi gördüm, her şeyi…
Burayı geçin, çok fena şeyler
bunlar…İnsanlar bilmesinler,
çok fena…
Neden işkence gördünüzki?
Amacı “ölmem”... Beni dı-
şarıda öldüremedikleri için o
tarihte -çünkü korunuyorum,
zırhlı arabaya biniyorum filan-
içeride halletmek istediler.
Sizi neden öldürmek isti-
yorlardı?
E, temizlenmemiz lazımdı…
Bir sürü insan öldürüldü ya,
çevrene baksana…Sen ne di-
yorsun, farkında değil misin? O
kadar gazeteci, işadamı öldü…
Yanında 50 bin kişi çalışan
Cavit Çağlar gibi bir impara-
toru yıkmaya çalıştılar, hapse
attılar. Zamanın İçişleri Bakanı,
onu Amerika’dan Türkiye’ye
terörist” suçu yükleyerek
getirtti. Cavit, 250 küsur
mahkemeden beraat etti, fakat
Türkiye’de iş yapmama kararı
aldı. Yazık günah değil mi?
Sizi yok etmek istemeleri-
nin temel sebebini merak
ediyorum…
Ama şimdi ben uğraşıyorum.
Yalnız vatanımı sevmek değil…
Ben bir İttihat Terakkici çocu-
ğuyum, komitacı çocuğuyum.
Anneannem saraylı, büyükba-
bamMerkezefendi Türbesi’nde
yatıyor. Babam aşiret sahibi,
Sarıkeçili…Çok tehlikeli bir
adamım ben.
Sizin için ne anlama geliyor
komitacı çocuğu olmak?
Adam gibi adam olmak”
anlamına geliyor…Hapisha-
neden çıktıktan sonra, eskiden
bütün işlerini bana yaptıran
şirketlerden bir tanesi bile iş
vermedi. Kimdi onlar? Hepsi
baronlar….
Allah razı olsun, Elginkan
Holding (ECA) vardır -sonra-
dan vakıf oldu-, vakıf olmadan
önce de ben, patronları rah-
metli Ekrem Bey ile çalışırdım.
Çok iyi bir adamdı, beni de
çok severdi. Onların ihalesine
girdik, kazandık. Şimdi onlarla
çalışıyoruz. Başka bir sürü müş-
terimiz var tabiî, ama hiçbiri