87
aralık
2013
Dilek Yaraş
>> İrem Barutçu’nun kaleme
aldığı, Keçili ailesinin üç kuşak
öyküsünü anlatan biyografi
kitabını okuyunca, 1947 yılın-
da, Ankara’da, son derece “elit”
bir çevrenin içine doğan Nail
Keçili’nin inişli çıkışlı kaderinin
bir aile mirası olduğunu görü-
yorsunuz.
Teşkilat-ı Mahsusa’nın
kurucularından olan dedesi
Yenibahçeli Nail, İstiklal Mah-
kemeleri tarafından “Mustafa
Kemal’e suikast” (İzmir Suikas-
tı,1926) suçlamasıyla -doğru
dürüst savunma yapmasına
dahi fırsat verilmeden- apar
topar yargılanıp asılıyor. (Nail
Keçili, bu olayla ilgili olarak
İsmet İnönü’nün becerisiyle
asılan dedem şehitlikte şimdi”
diyor.)
Babası, Demokrat Partili
iş adamı Nadir Keçili de 27
Mayıs Darbesi’nin hışmına
uğrayınca iflas ediyor ve 6
Nisan 1961’de kendisini asıyor.
Bu olay, Hürriyet gazetesinde
Borcunu veremeyen tüccar
intihar etti” cümlesiyle manşet
oluyor. (O sırada henüz 13
yaşında olan çocuk Nail’in
yaşadıkları, Kemallettin Tuğcu
romanlarını aratmayacak denli
hüzünlü.)
Kendisi, Aralık 1999’da
başlayan, reklam işlerini yaptığı
Murat Demirel’in patronu
olduğu Egebank’a el konulan
Kasırga Operasyonu” sonucu
2
Ekim 2000’de tutuklanarak
hapse giriyor. Bir yıl üç ay
sonra (7 Şubat 2002) beraat
ederek çıkıyor. Aynı dedesi ve
babası gibi hayatın en acımasız
yönlerini, dost bildiklerinin
ihanetlerini, siyasî egemenlerin
ve medyanın elele verince neler
yapabileceğini, bir zamanlar
parmağında oynattığı med-
yanın, rüzgâr tersine dönünce
kendisini nasıl hedef haline
getirebileceğini gördüğü bu
süreçten sonra “neredeyse”
sıfırdan başlıyor hayata.
O zor günlerde ayakta kal-
masını sağlayan en önemli
kişilerden biri kızı Nazlı, diğeri
R
EKLÂM
dünyasının
duayeni Nail Keçili
ile röportaj yapmayı
düşündüğüm günlerde
amacım, hem kendisini
dolandırdığını söyledi-
ği Dinç Bilgin’den pa-
rasını geri almak için
verdiği mücadelenin son durumunu öğrenmek,
hem de reklam-meyda ilişkileri üzerine bilgi
almaktı. Randevu tarihimizden (11 Kasım) üç
gün önce Ergün Diler ve Bekir Hazar’ın sunduğu
TV programında iş dünyası ve baronlar ile ilgili
müthiş açıklamalar yapan Nail Bey, adeta bir
bomba gibi düştü gündeme. Hâl böyle olunca
sohbetimiz de baronlar ve iş dünyası üzerine
yoğunlaştı.