86
aralık
2013
Benim2000 senesindeki
cirom800milyon do-
lardı. Bunun 779milyon
doları, yayınlattığımız
reklamlarlamedyaya
gidiyordu. Ertuğrul Öz-
kök, her aybaşı telefon
açar, “Hocam, bize 1,5
milyon dolar yolla, 5
milyon dolar yolla” derdi.
Ben de “Emredersin”
der, gönderirdimhemen.
Çünkü Ertuğrul, 70’lerde
bizde çalışırdı. Ama aynı
durumbütün gazeteler
için geçerliydi.
***
Dinç Bilgin, muazzam
para ihtiyacı içindeydi.
Bize gazetesinden ve
televizyonundan sat-
tığı reklamyerlerinin
parasını (35milyon
dolar) peşin aldı. Ama
sonra o yerlerin hiçbirini
kullandırmadı. Biz de o
parayı kredi kullanarak
aldığımız için bankalara
geri ödemek durumunda
kaldık. Sonradan “O para
benimborcumdur. Hep-
sini ödeyeceğim” dedi,
ama TMSF’den kurtulup
paraları cebine koyunca
Ödemeyeceğiz” dedi.
Şimdi demahkemelik
olduk.
***
Bizzat Genelkurmay
Başkanı, Kenan Evren’i
arıyor ve “Nail Keçili sizin
dostunuz. Ona söyleyin,
uzak dursun. Yoksa ya-
karız canını!” diyor.
***
Ben, cebime sırf İETT
kartı aldığım için bugün
Hürriyet gazetesinde
tamsayfa haber oluyor-
sam…Hapse girdiğimiz
zaman da bütün gazete-
lerdemanşettik biz. Be-
raat edip hapisten çıktı-
ğımzaman hiçbir gazete
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
Nail Keçili:
BUNLAR