84
aralık
2013
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
(
Gülüyor...) Kendi istihbara-
tını küçük görmek, küçük dü-
şürmeye girişmek, kompleksli
olduğunu göstermez mi insa-
nın? RedHack takipçilerine ba-
kıyorsunuz ki 16-17 yaşlarında,
isyankâr, birilerine küfretmeyi
adamlık sayan, ahlaktan uzak
çocukları görüyorsunuz. Bu
kimseler, pimleri çekilmiş birer
bomba gibidirler. Ne yapacak-
ları da belli olmaz. Büyük bir
zekâya sahip olduklarını sanan
bu gençler, karşılarına aldık-
larının aklından ve gücünden
bîhaberler. Bu konuda Ayyıl-
dız Tim’i dahi anarak şunu
söylemeliyim: Devletle karşı
karşıya gelinmez. Öyle ki bizim
yapabildiklerimiz, devletimizin
yaptıklarının yanında devede
tırnak gibidir. Bu sebeple bizim
çocukların anlayışı, “Hazreti
İbrahim ile karınca”misalinde-
ki gibidir. Safımız belli olsun…
Hem herkes gider, devlet
kalır. Devlet, ebed müddet
olmalıdır. AK Parti gider, gök
parti gelir; Fidan gider, Çınar
gelir. Hakan Fidan, Başbakan’ın
atamış olduğu bir müsteşardır,
tıpkı öncekilerin atandıkları
gibi. Bu kimseler devlet na-
mına çalışırlar, biz de devlet
ilkemizce destekleriz.MİT’e bu
kadar düşman olmanın anlamı
ne? Önceden kimse MİT’e dil
uzatamazdı, şimdi ne oldu?
Genelkurmay’ı
hack etsenize…”
Zaten ortalıktaki yorum şu:
MİT önceden hiç konu-
şulmazdı, şimdi çok fazla
konuşuluyor. İyi de, CIA’yı
konuşabiliyoruz, CIAhani
MİT’ten daha büyüktü?
Milli İstihbarat, gerçekten
de teknolojik anlamda müthiş
bir ilerleme kaydediyor. Gemi
filan alıyorlar, var mıydı önce-
den böylesi? Önceden ABD’ye,
İsrail’e rica ederdik, onlar da bir
şeyler yaparlardı. Artık böyle
değil. Ve MİT, artık kendi ülke
sınırları içinde değil, Afrika’da,
Asya’da, Avrupa’da, her yerde.
Bunu takdir etmek yerine
meyve veren ağacı taşlamayı
da bırakın, “Biz bunu en iyisi
keselim” gibi bir düşünceye
sahipler. Hakan Fidan, bugün
benim de, Kılıçdaroğlu’nun da,
Bahçeli’nin de müsteşarı, bu
kadar...
Hatta bir şey anlatayım.
Orgeneral Necdet Özel
Genelkurmay Başkanlığı’na
getirildiğinde birileri bize şöyle
yazdılar: “Genelkurmay’ın
sitesini hack etsenize…”Biz
de sorduk “Siz kimsiniz?” diye,
verdiği cevap: “Atatürkçüyüz…”
(
Gülüyor...) Atatürkçü kişi
Genelkurmay’ın hack edil-
mesinden nasıl mutlu olabilir?
Hoş, birtakım insanlar da var
ki şunu diyorlar bize: “Siz çok
güzel insanlarsınız da bir de
Atatürkçü olmasanız…”
Siber âlemde başka devlet-
ler veya gruplardan siber
ataklar görüyor musunuz?
Mesela Suriye veMısır
konusundaTürkiye ve dola-
yısıyla sizin tavrınız netken,
bu ülkelerin rejimlerini
destekleyenlerden saldırılar
alıyor musunuz?
Biz doğrudan bu konu
hakkında bir saldırı görmedik.
Ama Rusya istihbaratı bize
karşı tedbirler alıyor. Spartak
Moskova’nın internet sitesini
arkadaşlarımız hack ettiğinde,
hemen devreye Rus istihbaratı
girdi ve bize karşı önlemler
aldı. İran bu konularda çok üst
seviyede ve onların da tedbirleri
var. İran istihbaratıyla biz karşı
karşıya gelmedik. Almanya çok
ortada görünmez, fakat büyük
güce sahip ve her zaman dev-
rededir ki Türkiye’de çok büyük
oyunları var. Özellikle de Gezi
olaylarında. Şu anki Mısır
yönetiminin, vaktiyle Boş-
naklara saldıran Sırbistan’dan
bizim gözümüzde farkı yok.
Suriye’deki rejimin de öyle.
Arkadaşlarımız bu iki ülkenin
internet siteleriyle ilgileniyorlar,
ama Sisi’nin ve Esed’in zulmü
devam ediyor.
Ben bu güzel söyleşi için
çok teşekkür ediyorum.
Dileriz daha başka zaman-
larda yine beraber oluruz.
Ben teşekkür ederim. Ayyıl-
dız Tim, sessizce nöbette…
Gizli servislerin
özellikle RedHack eliyle yaptıklarını gören Ay-
yıldız Tim, örneğin Gezi olaylarında tedbirlerini aldı ve sosyal medyaya çeşitli
engeller koydu. Bu olay, ‘Sosyal medya çöktü’ başlığıyla da o günlerde verildi.
Ardından Ulusal Kanal ve Yurt gazetesinin siteleri hack edildi. İş Bankası’nın
veri sistemine girildi ve sistemde oluşturulan arıza ile banka, büyük sıkıntı ya-
şadı. Suiistimallere karşı sistem doğrudan çökertilmedi.”