82
aralık
2013
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
Meseleyi bilmeyenler için
korku oluyor işte. Ne saldırı-
larını gördük, ne eylemlerini...
Bilgisayarı sadece chat için
kullanan birinin karşısına geçip
Şu an bilgisayarına saldırıyor-
lar” desem ve o an bilgisayarı
ufacık bir an kassa, “Anam bana
saldırıyorlar!” diye düşünür.
Anonymous’un saldırılarında
da çok basit şeyler görüyoruz.
Mesela ÖSYM’nin sitesini
kapatmak…Bu çok kolay bir
iş. Yani aslında istedikleri psi-
kolojik tahribat.
Emniyet’i hack etmedikleri
de şöyle ortada: Bir tane dahi
belge alabildin mi? Hayır. Öyle
olsa amenna, ama yok. Hâlbuki
onların elindeki imkân bizde
olsa, Ayyıldız Tim içerisinde
bütün elektrik şebekesini kapa-
tabilecek yetenekte arkadaşla-
rımız var.
Yani AyyıldızTim, bir
şehrin elektrik şebekesini
dahi iptal edebilecek hacker
elemanlara sahip diyebilir
miyiz?
Ayyıldız Tim’de hacker
yoktur. Ayyıldız Tim’in bütün
teşkilatı güvenlik uzmanların-
dan oluşmaktadır. Belli okulları
bitirmiş, belli birer kariyer edin-
miş önemli kimseler bunlar.
Mesela az önce söylediğim
elektrik şebekesini kesebilecek
arkadaşımız, şu an dünyanın en
büyük gazetelerinden birinin
bilgi işleminde, bir başkası
NATO’nun en önemli üslerin-
den birinde görev yapıyor.
Şöyle de bir olay anlatayım:
Radikal gazetesi, bundan üç
yıl önce “Ayyıldız Tim’in lideri
yakalandı” şeklinde bir manşet
kullandı. Haberde bizim içe-
rimizde olup da rütbesi dahi
olmayan birinin yaklaşık on
milyon doları zimmetine geçir-
diği yazıyordu ki haber yalandı
ve o arkadaşımızın asla öyle bir
durumu yoktu. Radikal gaze-
tesini aradık ve yaptıklarının
ahlaksızlık olduğunu, arkada-
şımızın da durumunu açıkça
izah ettik. Bizden siber eylem
görebilecekleri korkusuyla
haberi tekzip ettiler ve hem
arkadaşımızın, hem de bizim
haklarımızı teslim ettiler.
Twitter, MI6’in
kontrolünde”
Sosyal medyadaTürkiye’ye
dair kıyametler koparılıyor.
Sanal etki nasıl bir şey?
Bu konudaki tespitleriniz
neler?
Bundan bir yıl önce siyasî
liderler, sosyal medyayı açık-
çası çok da önemsemiyorlardı.
Zaten sosyal medya siteleri de
15-16
yaşlarındaki gençlerin
elinde. Gezi olaylarının ardın-
dan siyasî partiler, baktılar ki bu
sosyal medyada birçok kolaylık
var, sosyal medyayla başbakan-
lar bile değişiyor, böylelikle yeni
yeni meselenin içerisine girme-
ye başladılar.
Ayrıca şöyle bir şey var:
Ayyıldız mensubu olan
İrlanda’daki arkadaşlarımız
aracılığıyla edindiğimiz bilgiye
göre Facebook, yaklaşık 4 mil-
yar dolara sahibi olduğu bütün
bilgileri (database) CIA’ya sattı.
Twitter ise tamamen istihbarat
servisi elinde.Twitter, İngiliz
MI6 teşkilatının bir biriminin
kontrolü altında. Gezi olayları-
na da Twitter üzerinden işte bu
açıdan dikkat edilmesi gerekli.
Facebook’un bütün site yö-
neticilerini (admin) tanıyoruz.
Gezi olaylarında Twitter gibi
açığa çıkmasalar da onlar da
gizlice destek oldular. Devlete
hakaret edilen hiçbir grup ve
sayfa özellikle kapatılmadı.
Ayyıldız İKK (İstihbarata Karşı
Koyma) birimimiz, söz konusu
adminlerin şifrelerini kırarak
devreye girdiler ve yaklaşık 250
admine ulaştılar. Bu adminlerin
içinde Türk olanlar da var ve
bunların günümüz ulusalcı
grup ve sayfalarla bağlantı ku-
ranlar mevcut. İslam’a, Allah ve
Hedef Türkiye
ve plan da huzuru bozmak... Gizli servislerin ül-
kemize iç mihraklarla ortaklaşa sızmaya çalıştıklarını, belge ve bilgi araklama
adına belli örgütleri kullandıkları görülüyor. Bu örgütlerden biri de RedHack.
Özellikle MOSSAD’ın, bu örgütü desteklediği biliniyor artık.”