81
aralık
2013
mim” diyebilir miyiz?
Rakip olarak zaten kimse
yok karşımızda, bunu herkes
biliyor.
Reyhanlı’daki bombalı
eylemlere dair dosyamızı
hazırlarkenRedHack’in
etkinliğine şahit olduk.
RedHack bir rakip değil mi?
Bir siteleri bile yok ve ayrıca
onlar hacker da değiller.
Aslında daha sonra da bu
konuya döneceğiz ama bu
arada şunu sormam lazım:
AyyıldızTimdevletten
hiçbir destek alıyor mu?
Almadı, tek bir kuruş dahi
alınmadı. Ne bir parti, ne de
bir belediye dahi herhangi bir
destekte bulunmadı.
Peki, ya RedHack?
Bazı siyasîlerden hem maddî,
hem de manevî şekilde doğru-
dan destek alıyorlar, biz bunları
biliyoruz.
Uluslararası boyutta destek-
çileri var mı peki?
ABD, İsrail, özellikle İngilte-
re, Fransa, Almanya ve İran…
Bu konudaki yardımnasıl
veriliyor, finansman ve do-
nanımları nasıl sağlanıyor?
Finansmana gerek yok.Me-
sela Twitter’de finansman sağ-
lamaya gerek var mı? Bedava
Twitter. Ama şu var: RedHack’i
destekleyen siyasî partilerden
bahsederek, RedHack gru-
bundakilerin yakınlarını işe
yerleştirme, onlara istihdam
sağlama, “Nasıl olsa siz bu işi
yapıyorsunuz” düşüncesiyle
maddî imkânlar sunma gibi
durumları söyleyebiliriz. Bunun
için de örneğin server imkânı
sağlanabilir RedHack’e, ama
onlarda o kapasite yok.
RedHack, şimdi güya AK
Parti’ye karşı savaşıyor, ama bize
göre “devlete karşı savaşıyor”.
Çünkü bir devlet sitesini hack
etmek,AK Parti ile savaşmak
demek değildir. Bir de bilgi
sızdırma, yabancı istihbaratla
bilgi paylaşımı durumları var.
Bu, vatana ihanettir.RedHack’in
yaptığı da budur.Devletin istih-
baratına,MİT’e ve Emniyet’e
saldırıldı, ama bunu yapan
RedHack değildi, öyle gösterildi.
Bunu yapan, onlarla ortaklaşa
çalışan yabancı istihbarat ser-
vislerinin veri merkezleri (data
center) ile saldırdılar,“server ile
değil, data center ile”. Bu ne
demek biliyor musunuz? Bir
serveri bin dolara alırsınız, data
center ise 1 milyon dolara alına-
bilir ancak. Bu yüzden durum,
aslında vatana ihanetin de öte-
sinde…Devleti küçük düşür-
meye çalışan hareketler içindeler,
ki daha çirkin şeyler var, fakat
burada konuşmayalım.
Son günlerdeHakan
Fidan’a yönelik uluslararası
bir saldırı var ve Ayyıldız’ın
bu konudaki tavrı net: İsrail
siteleri kapatılarak, içerik
yerine Fidan portresi ve
MehterMarşı konuldu. Bu
noktada karşı saldırı alındı
mı veyaMİT’ten bir tepki
gördünüz mü?
MİT’ten bir tepki görmedik.
Daha doğrusu, siz olsanız tepki
gösterir misiniz? Bir tepki
almak için yapılmadı o operas-
yonlar. Konu şu: Hakan Fidan’ı
istemiyorlarmış da bir gün
arabasına bomba konulurmuş
da filan…İşte Hakan Fidan’a
veya MİT’e, yani devletimizin
herhangi bir kurumuna veya
bir devlet adamına saldırıl-
dığında Ayyıldız, devletinin
kurum ve adamına sahip çıkıp
gönüllü olarak desteğini göste-
rir. Yani Hakan Fidan’a sahip
çıkmak, esasta devletine sahip
çıkmaktır. Devleti “bir” olarak
düşünmeliyiz. Bugün Emniyet
Genel Müdürü veya İçişleri
Bakanı’na sahip çıkmak da
devlete sahip çıkmaktır. Bu bir
halkadır. Halka koptuğu za-
man işiniz bitmiştir. İşte önü-
müzde Mısır, Suriye, Filistin,
Irak, Afganistan…Halka yok
bunlarda.
MİT’ten Ayyıldız’a teşekkür
de gelmez, tepki de... Gelse
ne olacak? Adam der ki, “Ya
kardeşim! Kafam bozuldu hack
ettim”, sonra ne olacak? MİT
de “Sen neden bizim için hack
yapıyorsun?” demez. Gezi olay-
larında da aslında bunun aynısı
vardı. Polise yapılan saldırılara
karşı hack yapıldı, polis bize
Neden yaptın?”mı diyecekti?
Gezi olaylarında polise ölümü-
ne saldırı yapıldı. Peki,MİT’le
bir bağlantı mı var? Olsa sorun
yaşamazdık. (Gülüyor.) Bin
dolarlık server kullanmazdık,
biz de data center alırdık. Öyle
olduğunda da herkesi ezer
geçeriz.
İstenenşey
psikolojiktahribat…”
Ayyıldız bünyesinde ken-
disini her şeyiyle ispatla-
yan kimselere de mi dev-
letten herhangi bir konuda
talep gelmiyor? Mesela
bir makam veya bir yerde
görev…
Hayır. Şu sebeple bir talep
gelemiyor: Devlet, bizim
arkadaşlarımızın hiçbirisini
bilmiyor, bu yüzden de gö-
züne kestirdiğine ulaşıp da
onunla görüşemiyor. Bir de
Ayyıldız’da çok önemli bir ilke
vardır: Tek konuşma sahibi,
baştaki adamdır; onun altın-
daki kimseyle konuşamazsınız.
Çünkü en baştaki, bütün or-
ganizasyonun çalışmalarını ve
görüşmelerini güvenlik sebe-
biyle denetler. Mesela Atakan
ile görüşmek istiyorsun, en
baştakinden geçer bu. Sahibi
oldukları “ayyildiz.org” sitesine
ait e-posta adreslerinin bütün
yazışmaları en baştakinin gö-
zetimindedir.
Bu durumu şöyle izah ede-
yim: Siz benim astım olan bir
elemanımsınız ve devlet size
ulaştı. Siz de onların talebini
ben bilmeden kabul ettiniz. İyi
de siz bana ihanet etmiş biriy-
ken, devlete ne kadar sadakat
gösterebilirsiniz ki?
Bir de Allah bunu bize nasip
etmemiş, şükür ki etmemiş.
Bizde esas gönüllülüktür. Ay-
yıldız Tim, eğer Anonymous
veya RedHack’in yerinde olsay-
dı köşeyi dönerdi.
Elektrik
şebekesine
müdahaleedebilecek
arkadaşlarımızvar”
Anonymous’tan söz açı-
lınca bir şey aklıma geldi.
Medyamız, Anonymous’un
yapacağı hack eylemlerini
öyle abartılı veriyor ki, sanki
o haberi bile okuduğum an
bilgisayarım çökmüş gibi
hissetmemi istiyor.Hâlbuki
böyle bir durumortada yok-
ken bu kıyamet gümbürtüsü
neden?