79
aralık
2013
M. Serhat Bıçak
BURADA KONUŞMAYALIM.”
***
AYYILDIZ TİM’DE HACKER
YOKTUR. AYYILDIZ TİM’İN
BÜTÜN TEŞKİLATI GÜVEN-
LİK UZMANLARINDAN
OLUŞMAKTADIR. BELLİ
OKULLARI BİTİRMİŞ, BELLİ
BİRER KARİYER EDİNMİŞ
ÖNEMLİ KİMSELER BUN-
LAR. MESELA AZ ÖNCE
SÖYLEDİĞİM ELEKTRİK
ŞEBEKESİNİ KESEBİLECEK
ARKADAŞIMIZ, ŞU AN DÜN-
YANIN EN BÜYÜK GAZETE-
LERİNDEN BİRİNİN BİLGİ
İŞLEMİNDE, BİR BAŞKASI
NATO’NUN EN ÖNEMLİ ÜS-
LERİNDEN BİRİNDE GÖREV
YAPIYOR.”
***
AYYILDIZ MENSUBU OLAN
İRLANDA’DAKİ ARKADAŞ-
LARIMIZ ARACILIĞIYLA
EDİNDİĞİMİZ BİLGİYE GÖRE
FACEBOOK, YAKLAŞIK 4
MİLYAR DOLARA SAHİBİ
OLDUĞU BÜTÜN BİLGİLERİ
(
DATABASE) CIA’YA SATTI.
TWİTTER İSE TAMAMEN
İSTİHBARAT SERVİSİ ELİN-
DE. TWİTTER, İNGİLİZ MI6
TEŞKİLATININ BİR BİRİMİ-
NİN KONTROLÜ ALTINDA.
GEZİ OLAYLARINA DA TWİT-
TER ÜZERİNDEN İŞTE BU
AÇIDAN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKLİ.”
***
İRAN BU KONUDA ÇOK
GÜÇLÜ. TWİTTER BİR KEZ
HACK EDİLDİ, O OPERAS-
YON DA İRAN’DA MÜNFERİT
BİR İŞLEMDİ. İŞTE İRAN,
TWİTTER’İ HACK EDEN O
KİŞİYİ BULARAK SİBER OR-
DUSUNUN BAŞINA GETİRDİ
VE ADAM, ABD’NİN HAYA-
LET UÇAĞINI İNDİRMEYİ
BAŞARDI.”
PARAPSİKOLOJİ, GERÇEK-
TEN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR
KONU. BUNU ÖZELLİKLE
ABD, RUSYA VE İSRAİL
KULLANIYOR. İSTİHBARAT
SAVAŞLARINDA BÜTÜN
İMKÂNLARINI KULLANIYOR
>> Gezi olaylarının henüz
yaşanmadığı zamanlarda, ülke-
mizin öncelikli gündemlerini
Suriye’deki iç savaş, Hatay’da
meydana gelen Cilvegözü Sınır
Kapısı saldırısı ve Reyhanlı’daki
iki bombalı eylem oluşturuyor-
du. Bu gündem maddelerini
egale ederek en öne oturansa,
işte tam da sınır kapısı ve Rey-
hanlı saldırılarının ardından
başlayan Gezi olayları oldu.
Bu peşi sıra olayların meydana
geldiği sıralarda, medyada bir
hacker grubu ön plana çıkarı-
lıyordu. Yanlış anlaşılmasın, o
grup Ayyıldız Tim değildi -ki
grubun ismini röportaj içinde
bulacaksınız-. Bu sebeple de
beynimin içinde bir şeyler do-
laşıyor, “Şimdi neredesin Ayyıl-
dız?” diyordum kendi kendime.
Bunlarla sıra sıra kafa yordu-
ğum günlerden birinde, akraba-
lar arası bir toplantıda, Ayyıldız
Tim’e yakın olduğunu bildiğim
kıymetli kardeşim İbrahim
Baykan’a Gezi olayları sırasında
tam da olması gereken Tim’in
nerede olduğunu sordum, o
da “Buluşturayım, kendin sor!”
dedi ve Ayyıldız Tim Yazarı
Mehmet İshak Telli ile bu
vesile sonucu buluştuk...
Mehmet İshak Telli, candan
konuşması ve muhabbetiyle
tam bir “ağabey”. Ayyıldız Tim
ve operasyonları üzerine iki ayrı
kitap kaleme almış ama “Bizde
daha neler var?!” diyerek çaylar
geldikçe, anlattıkça anlatıyor.
Ayyıldız Tim, gayeleri, siber
âlem, eylemler, çile, tartışılanlar
ve asla tartışılmayanlar derken,
o samimî havayı organize eden
İbrahim’e ve candan dostluğuy-
la muhabbetimize muhabbet
katan İshak Bey’e teşekkür
ederek söyleşimizle sizi baş başa
bırakıyorum.
***
Batuhan,Cedkan’ı
bulur…
Öncelikle AyyıldızTim’i
tanıyalım İshak Bey. Kimdir
AyyıldızTim, kimlerden
oluşur? Gayesi ve üzerine
aldığı sorumluluk nedir?
Yıl 2002... Yurtdışında ya-
şayan ve yaklaşık 60 yaşlarında
olan Batuhan ismindeki bir
ağabeyin vesilesiyle kuruluyor
Ayyıldız Tim. Kurucusu “Ced-
kan Bir Yafes”. Cedkan, bilgi-
sayara ve internete yakınlığıyla
bir basiret örneği göstererek
Batuhan ile böylesi bir yapıyı
kurguluyor ve sonunda ortaya
Ayyıldız Tim ortaya çıkıyor.
Kurucuların tamamı: Cedkan,
Rüzgâr, Kahraman ve Bar-
baros/Alara isimli bir hanım.
Cedkan hariç, kurucuların
tamamı yurtdışında yaşıyorlar.
2002’
de kurulup da özellikle
2004
yılında isimlerini daha
da duyurduktan sonra devletin
çeşitli kademelerine yazılar
göndermeye başlıyorlar siber
ordular, siber istihbarat ve psi-
kolojik savaşlar hakkında. Söz
konusu yazıların gönderildiği
kişiler içerisinde Yaşar Büyüka-
nıt ve İlker Başbuğ da var.TSK
ve Emniyet’e de bu yazıları
gönderiyorlar ama hiçbir cevap
alamıyorlar.
Organizasyonda yüzbinlerce
kişilik bir genişleme yaşanınca
2006’
da kendilerini yenilemeye
gidiyorlar ve forumlarına üye
olan herkesi atıyorlar. Bu yeni-
lemeyi 2008 yılında yineliyorlar
ki bu yıl yine bir değişim ve
yenilenme içindeler.
Özetle Ayyıldız Tim, vata-
nını ve bayrağını seven, kırmızı
çizgileri olan, devletçi, devletin
bütün kurumlarına karşı ya-
pılan her şeye cevap vermeye
hazır, siyasetten ve her türlü
bölücülükten uzak,Türkiye’deki
devlet siteleri ve “.tr” uzantılı
sitelere kesinlikle ilişmeyen
insanların bir araya gelerek
yüzbinlerce kişiden oluşan bir
kitleye ulaştığı, dünyada da
saygınlıkla tanınan,Türkiye’ye
yapılacak siber saldırılara veya
dış mihrakların ülkemizde
yapabileceği eylemlere karşı
bilgi edinmek ve bu tür ataklara
karşılık vermeyi gaye edinen bir
organizasyon...
Böylesi gayeleri üzerinde
toplayan bir yapının elbette
hem sanal, hemde gerçek
dünyada düşmanları da
vardır…
Ben size sorayım…Ayyıldız
Tim’in sizce en büyük düşmanı
kimdir?
Vatan hainleri mi?
(
Gülüyor...) Şöyle anlatayım:
H
ANİ
şu filmlerde gördüğünüz,
evinde kendisine karanlık bir hücre
oluşturup koca göbeğininüzerine
hazır gıda yiyecekleri koyarak gö-
züne kestirdiği kimseninyahut da
kurumunhesaplarına sızıpmilletin
bilgisayarlarına virüs yollayan tipler
var ya... İşte şimdi bu tipleri gözümü-
zünönünden kaldıralımve vatanın al bayrağını siber cep-
helerde hudut tanımaksızındalgalandıranAyyıldız Tim’in
macerasına ortak olalım…
RedHack,
hakkında açılan soruşturma itibar kaybına uğratılmaya
çalışılıyor. Medyanın bu yönde yargıya çok kuvvetli şekilde baskı yaptığını gö-
rüyoruz.”