6
aralık
2013
Başyazı
haber
ajanda
TARAF TUTMAN IN
ADABINA DAİR
Gerçekler, takım tutar gibi taraf tutarak bulunmaz. Böyle bir tartışmada taraf seçmeden önce çok dikkatli olmak ve özellikle
Kardeşim” dediğiniz insanları incitecek bir söz söylemektense lâl olmayı tercih etmek evladır.
D
ERSHANE-
LER,
Cemaat,
AK Parti, si-
yaset, hizmet,
kavga, gürültü…” Geçtiğimiz
haftalarda Türkiye’nin günde-
mini belirleyenmevzuları bu
bir satırla özetlemek sanırım
mümkündür. Birkaç hafta
boyunca gazetelerimizinman-
şetleri, neredeyse tıpkıbasım
bir biçimde aynı mevzunun
hafif değişik veçheleri ilemeş-
gul durumdaydı. Dünyada ne
olup bitiyor, bilimve teknoloji
nereye gidiyor, çevre kirliliğin-
de ne durumdayız, daha kaç
metreküp temiz havamız ve
suyumuz kaldı gibi mevzular
zaten bizi hiç ilgilendirmemişti,
şimdi de nur topu gibi yepyeni
bir mevzumuz oldu.
Görüş belirtmek adet
oldu, ben de belirteyim. Ben,
Türkiye’de faaliyet gösteren
dershanelere, dershanelerin
devlet tarafından kapatılma-
sına karşı olduğumkadar
karşıyım.
Dershaneelbette
eğitimiçinyüzkarası,
ama…
Görüş belirtmek adet oldu,
ben de belirteyim. Ben,
Türkiye’de faaliyet gösteren
dershanelere, dershanelerin
devlet tarafından kapatılma-
sına karşı olduğum kadar
karşıyım.
***
Fakat olmaması gereken şey-
ler gördük bu süreçte. Ce-
maat mensupları, Gezi Parkı
günlerini aratmayacak bir
coşkunlukla yüklendi sosyal
medyaya. Bütün dünyada
hoşgörü, barış ve diyalog
için örnek teşkil edebilecek
nice girişime imza atmış bir
hareketin mensupları, kendi
ülkelerinde, kendi dilini
konuşan insanlarla doğru bir
diyalog kurmaya bir türlü
muvaffak olamadı. İnternet
salvoları ile yürütülmeye
çalışılan kampanyalar sırıttı,
çirkinleşti, amacını aştı ve
bu ülkenin en güçlü sivil
toplum kuruluşu ile ülkedeki
en önemli siyasî aktörü karşı
karşıya getirdi.
***
Hakikatin yanında duracağı-
na söz verenler hakikatten
saptıklarında yiyebilecekleri
şefkat tokatlarının muhtemel
şiddeti beni hep ürkütür...
Diyeceğim o ki, Allah bu
ülkeyi muhafaza etsin... Zira
bu aralar bazı
müminlerden
pek de fazla umudum yok...