74
aralık
2013
>> Irak’ta petrol anlaşmaz-
lıkları nedeniyle Bağdat ve
Kuzey Irak yönetimleri karşı
karşıya gelir, bedelini bölgede-
ki Türkmenler öder. Kerkük’te
çoğunluğunu Türkmenlerin
oluşturduğu mahallelerde pek
çok patlama meydana gelir ve
kimse, ölen yahut sakatlanan
Türkmenlerden bahsetmez.
Kerkük, Lozan’da kıl payı
kaçırıp Misak-ı Millî sınırları-
na dâhil edemediğimiz, ancak
sınırlarımıza sadece birkaç sa-
atlik mesafede olan, uzaktaki
değil, yakındaki topraklardır.
Bizler için sadece elimizden
kaçırılan petrol zengini bir
toprak parçası değil, bir mil-
yondan fazla Türk’ün yaşadığı
bir vatan olarak özel bir anlam
ifadesi etmesi gereken yerdir.
Ne kadar yazıktır ki,
Türkiye’nin Kerkük diye bir
yer olduğunu hatırlaması,
bundan seneler önce Mesut
Barzani’nin Kerkük’ü “Kürt
şehri” olarak tanımlamasıyla
mümkün olmuş ve ancak o
zaman Ankara’nın tepkisini
görebilmiştik. Gözden kaçan-
sa, her zamanki gibi o toprak-
larda yaşayan Türkmenlerin
seneler boyu maruz kaldıkları
sorunlardı.
Musul” denilmedikçe
Kerkük diye bir yer olduğu
kimsenin aklına dahi gelmez-
di. Hâlbuki ne de meşhurdur
Kerkük’ün “Altın hızma Mü-
layim” türküsü, öyle değil mi?
Eylül 2004’te,Türkmen
kenti Telafer’e sızan silahlı
güçlerle ABD güçleri ara-
KERKÜK, İDARİ ANLAM-
DA BUGÜN IRAK’IN BİR
ŞEHRİDİR. ANCAK TARİH-
SEL VE KÜLTÜREL BAKIM-
DAN ŞÜPHE GÖTÜRMEZ
BİR TÜRKMEN ŞEHRİDİR.
ŞEHRİN KARAKTERİSTİK
YAPISI, MİMARİ DOKUSU
VE SOSYAL YAPISI, TÜRK
KÜLTÜRÜNÜ VE TÜRK-
MEN KİMLİĞİNİ ORTAYA
KOYMAKTADIR. ANCAK
ÖZELLİKLE 2003’TEN
SONRA KUZEY BÖLGELE-
RİNDEN ŞEHRİN DEMOG-
RAFİK YAPISINI DEĞİŞ-
TİRMEK ÜZERE KERKÜK,
ADETA KÜRT YERLEŞİM-
CİLERİN İŞGALİNE UĞRA-
MIŞTIR. BUNUN DA ARKA-
SINDA BAZI SİYASİ KÜRT
GRUPLARIN, KERKÜK’ÜN
PETROLÜNÜ ELE GE-
ÇİRME PLANLARI YAT-
MAKTADIR. DOLAYISIY-
LA KERKÜK, KÜRT SİYASİ
GRUPLAR İÇİN SADECE
İKTİSADİ BİR MESELEY-
KEN TÜRKMENLER İÇİN
AZİZ VATAN TOPRAĞI-
DIR VE AYNI ZAMANDA
TÜRKMENELİ’NİN KÜLTÜ-
REL BAŞKENTİDİR.
***
ÖZELLİKLE 2003 SONRA-
SINDA ABD’NİN IRAK’I İŞ-
GAL ETMESİ VE 1 MART
TEZKERESİNİN TBMM
TARAFINDAN REDDE-
DİLMESİNDEN SONRA,
KÜRT SİLAHLI GRUPLARI
ABD’NİN BİRİNCİ MÜTTE-
FİKİ KONUMUNA GELMİŞ-
LER VE TÜRKMENLER DE
ADETA SİYASİ DENKLEM-
DEN SİLİNMİŞLERDİR.
ABD, 1 MART TEZKERESİ-
NİN İNTİKAMINI, SİLAHLI
KÜRT MİLİSLERİN TÜRK-
MEN BÖLGELERİNİ İŞGAL
ETMESİNE GÖZ YUMA-
RAK VE TÜRKMENLERİ
YENİ SÜREÇTE YOK SAYA-
RAK ALMIŞTIR.
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
B
AHARA
ermeden hazana uğrayan
Ortadoğu’da olaylar dinmek bilmezken,
senelerdir itilip kakılan, ancak ana akım
medya tarafından esamesi dahi okun-
mayan ve hepimiz tarafından unutulan
Kerküklü Türkmen kardeşlerimizi misafir
etmek istiyorumbu ay.
Perdeleri örtük,/ Lambaları sönük,/ Sırtında yıllar
yük,/ Hatıraları kırık dökük/ Bir yer olacak orada,/
Adı: Kerkük…” (Arif Nihat Asya)
BİZİM CELLADIMIZ DA
MÜSLÜMAN!”