50
aralık
2013
Analiz
haber
ajanda
Murat İlkter
İ
NSANOĞLU,
başka bir ga-
ranti almadan aidiyeti terk et-
mez. Bu, ait olduğun topraklar
için de böyledir; beşeri, sosyal
ve siyasi olarak da... Gemiler
neden yakılıyor, önce ona bak-
mak gerek.
Neyi paylaşamıyoruz? Devleti mi,
hâkimiyeti mi, gücü mü, imkânları mı?
Sanırım hepsini. İki taraf da kaybedeceğini
bile bile neden böyle bir savaşa girer? Gü-
cünden emin olduğundan mı, yoksa blö-
fün yeneceği sanısından mı? Tartışmaların
üslupları da o derece lümpen. Öyle bir dil
kullanılıyor, öyle bel atı vuruşlar yapılıyor ki
muhafazakârlara açıkçası hiç yakışmıyor.
Hele idealize edilenlere hiç!..
Bir söz vardır hani: “Suçu işleyen kadı,
onu kime şikâyet edeceğiz?” Atlar tepişir-
ken, bu duygu sarmalına herkesin katılması
için elden gelen arda konulmuyor. Yazık!
Kavgadan medet uman o kadar çok cenah
var ki, hepsi ellerini ovuşturuyor. Sanırım
vaziyetin bu noktaya gelebileceğini zerre
tasavvur etmemişlerdir.
Hâlbuki AK Parti’nin iktidarı süresince
Gerilimi tırmandıran
tarafın Cemaat olduğu
açık. Düzenlemenin
direkt kendileri için
yapıldığı gibi bir
izlenim oluşturma
gayretleri açıkça
hissediliyor. Mutlak
varlık sahalarının
eğitim kurumları
olduklarını
gördüklerinden
olmalı, durmak da
bilmiyorlar. Sanki
bir yerlerden emir
alınmış gibi sürekli bir
sıkıştırma stratejisi
hissediyorum. Yoksa ta
2008’
de ortaya atılan
taslaklara dair bir tek
satır yazılmaz mı?
***
Milletin siyaset algısı
da işte burada ortaya
çıkıyor. Çünkü millet,
devlette nispi temsilini
gördüğü, karnının
doyduğu oranda
algı oluşturuyor.
Demokrasinin ve
iletişimin gelişmesi
neticesinde de artık
herkes her istediğini
söyleyebiliyor. Bu
yüzden “Her yere
cemaat hâkimmiş” gibi
bir algıyla muhalefete
malzeme vermek,
açıkçası bana hiç
mantıklı gelmiyor.
Okçularsip
Gül’ün göreve devam etmesi ve Erdoğan’ın tasfiye olması için bu kadarı fazla. Milletin de bünyesi kaldırmıyor. Her
iki tarafın da özellikle taraftarlarını itidale davet etmenin zamanı gelmedi mi?