43
aralık
2013
Mehmet Serhat Bıçak
>> Baba ile oğul, kurban ettik-
leri bir koçu kanlı haliyle çuvala
koyarlar. Önce oğulun “Dostum”
dediklerine gidilecektir. İlk gittik-
lerinin kapısını çalarlar. Babasının
teklifinde telkin ettiği sözleri dos-
tuna söyleyecektir oğul.Oğulun ilk
dost dediği açar kapısını ve oğul,
Birini öldürdüm. Bunun icabına
bakmamız lazım” der. Adam ka-
pıdan kafasını uzatarak şöyle bir
bakar ve mazeretler sunarak ikili-
yi gönderir. Durum üzerine oğul,
Demek ki bu değilmiş. Ama di-
ğeri mutlaka dosttur bana” diyerek
ölü koyunla beraber babasını ikin-
ci bir dost denilene götürür. Kapı
çalınır ve ikinci adam açar. Aynı
sözlerin ardından adam, baba ile
oğlunu buyur eder evine. Yemek
ikram eder, dertlerini dinler…
Tam oğul babasına “İşte dostum!”
işareti verecekken ikinci adam, bu
büyük derdi kendinin yüklenecek
gücü olmayacağını beyan ederek
ikiliyi başından savar.
Oğul hayli üzgündür. Baba,
Dilersen diğerlerine de gidip
iyice kendini üzme. Fakat şimdi
benim istediğimi yap” der. Baba,
oğlundan kendi biricik dostuna
kanlı koyun cesediyle tek başına
gitmesini, konunun ne olduğunu
adam sormadıkça söylememesini
ve yalnızca babasından selam ge-
tirdiğini belirtmesini ister. Oğul,
tam da babasının istediklerini
yapmak için baba dostunun ka-
pısını çalar. Adama babasının se-
lamını verir vermez, adam oğulun
sırtındaki kanlı çuvala bakar. Hiç-
bir şey sormadan evine buyur eder.
Oğul ikram edilen yemeği yerken,
adamsa kanlı koyunu çuvaldan
çıkarmadan arkadaki bahçeye gö-
mer ve belli olmaması için üzerine
soğan eker.
Baba dostunun ikramlarını ta-
dıp, kendisine hiçbir şey sorul-
madan evden ayrılan oğul, doğru
DIMKİBEDDUANLAÖLEYİM!”
B
ABA,
uzun zamandır oğluna nasihat etmekte-
dir. “Oğul! ‘Dostum’ dediğin kimse, hatır kıymet
bilmeli. Dosta dikkat etmeli…” Oğul, babanın de-
diklerinden habersiz, sahip olduklarının kendi-
sine sadık kişiler olduklarını savunarak, “Benim
birçok dostumvar baba. Benhepsinden razıyım,
onlardabendenrazıdır”der.Oğlununbucevabınınüzerinebaba,
Öyleyse şöyleyapacağız…” diyerekbir tekliftebulunur…