2
aralık
2013
22
30
18
26
25
30
22
26
25
18
KAPAK // SERVET HOCAOĞULLARI
İkinci el siyasî robotlar dönemi kapanıyor
Dershaneler, yapılan operasyonda asıl hedefe
varmayı engelleyecek bir tür kapı güvenliği hük-
münde. Yani odak değil. Neden “operasyon”
nitelemesi yapıyorum? Çünkü siyasî robot yetiş-
tiren zihniyete yönelik yürütülen büyük bir ope-
rasyon bu. Muazzam bir dönüşüm harekâtı. Bu
ülkede siyasî robotlar harekâtı dönemini kapa-
tacak meseleyi usulden değil, esastan çözecek
hedefe matuf bir kararlılık bu.
PROF. DR. TURAN GÜVEN
21’
inci yüzyılda Türkiye gerçeği ve
küresel güçler
Değerlerdeki aşınma ve bozulmaların siya-
sal, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımıza da
yansıdığını görmezlikten gelemeyiz. Bu aşınma
ve bozulmalar, toplumdaki doğal değişimden
çok farklı bir şey. Özgürlükte sınır tanımayan,
ölçüyü kaçıracak derecede dünyevileşen, doy-
mak bilmez hırslarının esiri olan ve kendi sorun-
larının çözümünü bile başkasının üzerine yıkan,
-
bir gün olsun- içinde bulunduğu duruma şük-
retmeyen nankör insan tipi nereden yetişiyor?
PROF. DR. REFİK TURAN
Moğol İstilası fırtınasını Suriye’de Baybars
durdurdu .21. yüzyıl küresel istilasını kim
durduracak?
Başarmanın ve zaferin başlangıç noktası da
-
çok enteresan ki Baybaras’ın bölgesi olan-
Suriye’dir. Yani Suriye üzerinde Baybars misyo-
nunu yüklenecek bir kahramana ve Ayn Calud
benzeri bir zafere ihtiyaç vardır. Türkiye için içe-
ri ve dışarıda çözüm bekleyen pek çok mesele-
nin anahtarı Suriye’dedir.
PROF. DR. SEYİTMEHMET ŞEN
Devlet eğitiminneresinde?
Bütün bunlardan sonra sormalı değil miyiz”
Devlet eğitimin neresindedir ya da neresinde
olmalıdır?” diye? Geredeli Şair Dertli’nin deyi-
şiyle “İçinde mi, dışında mı”? Bana göre dev-
letin eğitimdeki yeri sadece finansman nokta-
sındadır.
METİN KÜLÜNK
Diyarbakır’da gönül diliyle konuşan “Lider”
Gazze sokaklarından Priştina’nın sokaklarına
aynı heyecan ve sevgiyle karşılanan bir lider, el-
bette bu topraklar üzerinde 200 yıldır egemen-
lik kuran güç sahiplerine korku salacaktır. Bu
toprakların gönül diliyle konuşan “Lider”, el-
bette bu coğrafya üzerinde hesabı olanları te-
dirgin edecektir.
Fakat olmaması gereken şeyler gördük bu süreçte. Cemaat mensupları, Gezi Par-
kı günlerini aratmayacak bir coşkunlukla yüklendi sosyal medyaya. Bütün dünya-
da hoşgörü, barış ve diyalog için örnek teşkil edebilecek nice girişime imza atmış
bir hareketin mensupları, kendi ülkelerinde, kendi dilini konuşan insanlarla doğru
bir diyalog kurmaya bir türlü muvaffak olamadı. İnternet salvoları ile yürütülmeye
çalışılan kampanyalar sırıttı, çirkinleşti, amacını aştı ve bu ülkenin en güçlü sivil
toplum kuruluşu ile ülkedeki en önemli siyasî aktörü karşı karşıya getirdi.
BAŞYAZI / DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Taraf tutmanın adabına dair
06
//
ARALIK
2013
İçindekiler
haber
ajanda
4
EDİTÖR
5
AHMET YOZGAT
Karikatür
6
BAŞYAZI: DOÇ. DR. SİNAN CANAN
Taraf tutmanın adabına dair
8
AYIN OLAYLARI
Diyarbakır’da düğün var
10
SELÇUK KAYIHAN
Türkiye Ajanda
14
ÖMER BEKİR SADIK
Dünya Ajanda
18
PROF. DR. REFİK TURAN
Moğol İstilası fırtınasını Suriye’de
Baybars durdurdu
21.
yüzyıl küresel istilasını kim
durduracak?
22
PROF. DR. TURAN GÜVEN
21’
inci yüzyılda Türkiye gerçeği ve
küresel güçler
25
METİN KÜLÜNK
Diyarbakır’da gönül diliyle
konuşan “Lider”
26
PROF. DR. SEYİT MEHMET ŞEN
Devlet eğitimin neresinde?
30
SERVET HOCAOĞULLARI
İkinci el siyasî robotlar
dönemi kapanıyor
36
DİLEK YARAŞ
Islak imza “var”, uygulama “yok”
41
DOÇ. DR. SERHAT ATABEY
Adam kavgada belli olur
42
MEHMET SERHAT BIÇAK
Duanla yaşamadım ki
bedduanla öleyim!”
46
NESRİN ÇAYLI
Kırmızı kart hükmünde bir soru:
Qua vadis?
50
MURAT İLKTER
Okçular siperleri terk ediyor
52
ORHAN MÜCAHİT
İktidar-Cemaat
çekişmesinin kazananı
56
SABRİ ÖĞE
Başbakan kum torbası mıdır?
58
ŞEYDA KOÇ
Bırakın dağınık kalsın (mı?)
60
SABİHA DOĞAN
Yeni anayasaya ihtiyacımız var mı?