36
aralık
2013
Analiz
haber
ajanda
Haberin
ardından kızıl-
ca kıyamet koptu tabiî.
İlk defasında “AKP ve
Gülen’i bitirme planı”
olarak servis edilen
haberin, yıllar sonra
AKP”sinin çıkarılarak
Gülen’i bitirme planı”
şeklinde sunulmasın-
daki “garabet”, önemsiz
bir ayrıntıymış gibi
görmezden gelindi.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin “se-
çilmiş” Başbakanı’nı,
kendi partisini de
bitirmeye ahdeden” bir
planı imzalamak zorun-
da bırakan o “meşum”
güce de odaklanılmadı.
***
Ergenekon
operasyon-
larının ilk dönemlerin-
de ellerine tutuşturulan
bavuldaki belgelerle
tozu dumana katan,
vesayet sistemine atıp
tutan cengâver gazeteci-
ler (!), askerî vesayetten
kurtulmanın ne kadar
zor olduğunu görüp
bu ülkenin o günleri
tekrar yaşamaması için
Kalıcı bir demokratik
sistem nasıl kurulur?”
diye kafa yoracaklarına
vesayet sisteminin sa-
fına geçip o imzayı at-
mak zorunda bırakılan
Başbakan’ı linç etmeye
kalktılar. Hani nere-
deyse “Beceremediniz.
Çekilin artık. Eskisi gibi
asker yönetsin” diye-
ceklerdi ki, dershane-
lerin kapatılmasını (ve
Başbakan’ın belgedeki
imzasını) bahane ede-
rek “28 Şubat’ta daha
iyiydik” diyen bile oldu
nitekim.
ISLAK İMZA“VAR”,
UYGULAMA“YOK”
Samanyolu
Haber
kanalında dershanele-
rin kapatılmasına karşı
tepkilerini dillendiren
Zaman Gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni
ve Cemaat’in bir nevi
sözcüsü konumundaki
Ekrem Dumanlı’nın,
laf bu imza planından
açılınca “Biz o zaman
duymuştuk ama hüsnü
zanla bakmıştık” açık-
laması da üzerinde pek
durulmayan tuhaflıklar-
dan biriydi. Dumanlı’ya
Madem Başbakan’ın
sizi bitirmek için imza
attığını o zamandan
beri biliyordunuz ve bu
imzayı bu kadar önemse-
yecektiniz, niye bugüne
kadar beklediniz?” diye
bir sormak lazım...
Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Duman