34
aralık
2013
mektedirler. Siyasî robotların kullandığı bu
insanların iki alıcısı vardır/kalmıştır: “Robot
koleksiyoncuları ve eskiciler”...
İkinci el” etiketiyle kendilerine değer
biçen bu insanları piyasaya süren bu ko-
leksiyoncu ve eskicilerin, piyasanın fiyatını
yükseltmek için denediği bir esnaf ağzı var:
İş görür!” Nitekim koleksiyoncu ve eskici
meşrebini sürdürenler içinde politikacı da,
medya mensubu da, STK başkanı da var.
Maalesef işi görüleceklerle iş bitiriciler, bu
oy esnaflığı” pazarında buluşurlar. Bu bit
pazarında benim en çok ilgilendiğim ürün-
se “ikinci el siyasî robotlar”dır. Türk siyasî
tarihi, adeta “siyasî robot” üreten fabrikala-
rın (yani siyaset sanayiinin) tarihçesi gibi-
dir. Medya robotları, parti robotları, STK
Kapak Dosyası
haber
ajanda
Aslında kapanan dershaneler değil. “Organik olmayan eğitim” sonlan-
dırılıyor. Mekanik eğitimi kollayan bekçi robotlar yok ediliyor. Peki, kim
bu robotlar? Dershane sahipleri mi? Dershaneye “cami yanındaki suffe
bölümü” buğusu veren anlayış mı, alternatif okul olduğu iddiası ile nü-
fuz edinenler mi? Hiçbiri... Hiçbiri suçlanamaz. Hatta “Dershaneler ka-
panıyor ve halka rağmen kararlar alınıyor” temposu tutan hareketler
bile operasyonu yürütenler değil. Yani operasyonu okyanus ötesinde
aramaya da gerek yok.
robotları, güvenlik robotları, dış politika
robotları, politik dindarlık robotları…Kur-
gulanmış, programlanmış ve yüklenmiş hali
ile çalışan bu robotların dilleri ve iş görme
parkurları, neredeyse yakın tarihin siyasal
kültür hafızasıdır.
Tek tip, seçeneksiz program, algı tekliği, tes-
limiyetçi disiplin, kutsama modu, ötekileştime
sıvısı, görüş körlüğü gibi birçok fonksiyonla
donatılan/programlanan insanları “kutsanan
bölge”de istihdam eden zihniyeti ortadan kal-
dıracak tek çözüm ve reform adresidir “Millî
Eğitim”.
Politikacı, aydın, din adamı ve sanatçı
profili başta olmak üzere “robot” gibi ye-
tiştirilen herkes, sonuçta altyapısını Milli
Eğitim’de alıyor. Altyapı Millî Eğitim, üst
yapı ise Diyanet İşleri Başkanlığı.Yani siyasî
robotlara karşı “insanı ve insanlığı koru-
maktan sorumlu”öncelikli iki kurum bunlar.
Tek tip, seçeneksiz
program, algı tekliği,
teslimiyetçi disiplin,
kutsama modu, ötekileş-
time sıvısı, görüş körlüğü
gibi birçok fonksiyonla
donatılan/programlanan
insanları “kutsanan
bölge”de istihdam eden
zihniyeti ortadan kaldıra-
cak tek çözüm ve reform
adresidir “Millî Eğitim”.
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı