17
aralık
2013
İsrail’in
gasp günlüğü
MESCİD-İ
Aksa’dakılınanbir Cumanamazınınardındanbir grubun İsrail’i protestoetmesine İs-
rail polisininyanıtı sesvegözyaşartıcı bombaoldu.
ABD’Lİ
bilgisayar güvenlik
şirketleri, G-20 Zirvesi esna-
sında Avrupa ülkelerinin veri
tabanlarına Çin tarafından siber
saldırılar tertiplendiğini iddia
ettiler. Çin Dışişleri Bakanlığı,
Çinli bilgisayar korsanlarının, 5
Avrupa ülkesinin dışişleri ba-
kanlıklarına ait e-posta hesap-
larına virüs aracılığıyla sızdığı
şeklinde yöneltilen iddiaları
kesin dille yalanlayarak, bunla-
rın delil içermeyen kasıtlı salvo-
lar olduğunu savundu.
NSA’dan sonra bu iddianın
ardı nasıl gelir dersiniz? Çin
uyruklu bir Snowden çıkar mı
piyasaya? Meğer bu Avrupa’ya
ne çok sızıyorlarmış, Avrupa’yı
ne de çok dinliyorlarmış? Meğer
şu Avrupa ne kadar da saf imiş…
IRAK
Türkmen Cephesi
Genel Başkanı Erşad Salihi’nin
konvoyuna, Kerkük’e 10 kilo-
metre uzaklıktaki Taza’ya ger-
çekleştireceği ziyaret sırasında
uzaktan kumandalı mayın
patlatılarak saldırıldı. Salihi’nin
aracının zırhlı olması vesilesiyle
ölen ya da yaralanan olmazken,
araçta hasar meydana geldi.
Irak’taki Türkmenönderlere
yapılan suikast girişimleri bu
aylarda çok dikkat çekiyor.
Kerkük’te gerçekleştirilenbom-
balı eylemlerinyanı sıra, Haziran
ayında şehit olan IrakTürkmen
Cephesi Genel BaşkanYardımcısı
Ali HaşimMuhtaroğlu’nuunut-
mamak lazım. Muhtaroğlu, bir
intihar saldırısıyla şehit edilmişti.
>> Dört yeni Yahudi yerle-
şimci, Filistinli grupların engel-
lemelerine rağmen Mescid-i
Aksa’ya girdi. İsrail polisi, elbet-
te girişi engellemeye çalışan
gruba müdahale etti.
Batı Şeria’da Yahudi yerleşi-
minin dördüncü yılını protesto
etmek isteyen grupla İsrail
polisi arasında arbede çıktı.
Çatışmaya dönüşen arbedede
polis kurşunuyla vurulan 15
yaşındaki Vecih şehit oldu.
Mısır’la olan 245 kilometrelik
sınıra beton ve tel örgüler çe-
kildi. Yani sınır, artık tamamen
kapatılmış oldu. Kaçakçılarla
teröristlerin girişlerini engelle-
yeceklermiş (!)…
Yatta beldesindeki üç Filis-
tinliyi gözaltına almak isteyen
İsrail askerleri, Filistinlilerin
kendilerine karşı koyduklarını
mazeret göstererek üçünü de
şehit ettiler.
Çin’denG-20’ye siber saldırı
yapıldığı iddiası dünyayı sarstı
Türkmenlidere
suikast
teşebbüsü
Nihaî hedef:
BağımsızFilistin ASELSAN’dan
ikinci yurtdışı fabrikası
ABD Dışişleri Bakanı
John Kerry, İsrail ve Filistin’e
gerçekleştirdiği ziyaretlerin
ardından şöyle konuştu:
ABD, barış görüşmelerinin
başladığı günden beri taraf-
ların diyalog görüşmelerini
yakından takip ediyor. Barı-
şın kolay ve hemen gerçek-
leşecek bir şey olmadığını
biliyoruz. İsrail için istediği-
miz güven ve istikrarı, Filis-
tin için de istiyoruz. Filistin
halkı için nihaî hedefimiz,
bağımsız ve yaşanabilir bir
Filistin Devleti’nin kurulma-
sı. Bu hedefe ulaşmak hayal
değil.” İşte bu açıklamayı gö-
rünce, hani “Vallahi mi be?!”
diyecek gibi oldum birden…
ASELSAN,
Bakü’den sonra
Astana’da da bir fabrika
açarak üretim tesislerine
bir yenisini daha ekledi.
ASELSAN-Kazakistan Engi-
neering Şirketi olarak kuru-
lan ortak yatırım, bugüne
dek Kazakistan’a 34 milyon
dolarlık satış gerçekleştiren
ASELSAN için önemli bir
adım oldu. Kafkasya’da
savunma sanayii noktasında
daha öne çıkmak isteyen ve
Türk savunma teknolojile-
rine ön ayak olan ASELSAN,
eski Sovyet ülkelerine açı-
larak hem birikimini kuv-
vetlendirecek, hemde bu
ortaklıkla daha farklı potan-
siyellere de erişmiş olacak.