16
aralık
2013
Dünya
Ajanda
Diyanet’ten
yurtdışında cami atağı
>> Fransa’nın askerî ope-
rasyonuyla sarsılan Mali’de
tamamlanarak Malili Müslü-
manlara sunulan Eyüp Sultan
Camii’nin açılışı bir Cuma na-
mazı ile gerçekleştirildi. Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez’in hazır bulunduğu
açılışta, caminin Kur’an kursu-
na mensup yetim çocukların
ilahileri duygulu anlara sebep
oldu.
Yalnızca Afrika değil,
Amerika’da da incelemelerde
bulunan TDV, Brezilya, Meksika
ve Küba’da da cami ve İslam
merkezleri kurma çalışmaları-
na başladı. Kırgızistan, Kazakis-
tan ve Arnavutluk’ta yapımına
devam edilen camiler mevcut-
ken, Somali’de de iki cami resto-
re ediliyor.
TÜRKİYE
Diyanet Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Türkiye dışındaki
Müslümanların sıkıntılarını gidermek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.
>>1551 yılında Libya fatihi
Osmanlı komutanı Murat Ağa
tarafından yaptırılan caminin
hemen yanındaki türbe ağır
hasar aldı. Caminin bulunduğu
Tacura beldesinin önemli nü-
fusunu, Osmanlı’nın Libya’da
bulunduğu dönemlerde asker
olarak ikamet eden Türklerin
torunları oluşturuyor.
Saldırı Libya yönetimi ve
Türk Dışişleri tarafından kı-
nanırken, bölgedeki halk ise
türbeye sahip çıkarak sert tepki
gösterdi. Yeni oluşum sancıları
çeken Libya’da Libya’yı fet-
heden Osmanlı komutanının
türbesine yapılan bu saldırı,
bölgede var olan Türk kimliğine
olan nefreti açıkça göstermekte.
Kaddafi sonrası ülkede Türk
izi istemeyenler, belli ki ilk
eserden başlayarak bu nefretle-
rini Türk Devleti’ne yansıtmak
istemişler.
YUNANİSTAN’DA
organi-
ze edilen Lozan Antlaşması
Konferansı’nda, konferansı
düzenleyen Yunanistan Avrupa
ve Dış Politika Vakfı yöneti-
cilerinin, konferansa katılan
Türklerin Türkçe konuşmala-
rını engellemeleri, Batı Trakya
Türklerinden sert tepki aldı.
Daha önce İskeçe ve
Gümülcine’de Türkçe tabe-
lalara dahi karışan Yunan
yönetiminin din konusundaki
tavrı da Türkleri bunaltmıştı.
Türkiye’nin Türkiye’deki Yunan
ve Rumlara asla bu şekilde
davranmadığını öne sürerek bir
ötekileştirme ve zorla asimilas-
yon operasyonuna tâbi tutul-
duklarını belirten Batı Trakya
Türkleri, Türkiye’deki Yunan
vatandaşlara da seslenerek bu
sorunun çözümünde rol oyna-
malarını istiyorlar.
Libya fatihinin türbesine
bombalı saldırı
Batı Trakya Türklerinden
Türkçe”
tepkisi
LİBYA’NIN
başkentiTrablus’tabulunanMurat
AğaCamii avlusundakiMuratAğaTürbesi’ne
bombalı saldırı düzenlendi.
TAYLAND’DA
muhalifler,
Başbakan Şinavtra’nın yöneti-
mine tepkiyle önce sokaklara
döküldü, daha sonra da Baş-
bakanlık binasını ele geçir-
diler. Tayland Başbakanı’nın
yumuşak tavrı sonrasında
erken seçim kararı alınırken,
parlamentonun alt kanadı da
feshedildi.
Tayland’da
yönetime
isyan