15
aralık
2013
Ömer Bekir Sadık //
>> Keskin ve sert bir üslupla
görüşmeleri kınayan, hatta tanı-
mayan İsrail’den İran’a yönelik
ilk kez yumuşak bir kullanıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon
Peres, İran’ı düşman olarak
görmediklerini belirterek İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ile görüşmeye hazır olduklarına
değindi.
Bu teşebbüsün ardından
İran’ın nasıl bir cevap vereceği
bekleniyordu ki İran Dışişleri
SözcüsüMerziye Afham tarafın-
dan yapılan açıklamayla işgalci
ve gaspçı olarak tanımlanan
İsrail’in Siyonist rejimiyle böyle
bir görüşmede bulunmayacağı
bildirildi. İran Dışişleri’nin ver-
diği beyanata göre İsrail, Müslü-
man ülkelerdeki kamuoyunu
etkileme namına böylesi bir
girişimde bulunmuş. Zira Peres,
Başbakan Netanyahu gibi sert
bir üslup kullanmıyor ve İran ile
düşman olmadıklarını” belirti-
yor. Bundan hangi Müslüman
etkilenmez (!)?
P5+1
7
ile İranarasındaki görüşmelerin, özellikle İran lehine olumlu sonuçlanmasınınardın-
dangözler İsrail’e çevrildi.
İsrail: “Görüşelim...”
İran: “Hayır!”
>> 1998 yılından bu yana 8’i
Türk, 10 kişinin şüpheli biçimde
öldürülmeleri sebebiyle açılan
kamu davasında, ilk duruşma-
dan bugüne dek somut adımlar
atılabilmiş değil. Zira sanıkların
rahat ve şımarık tavırları, bugü-
ne kadar verdikleri ifadelerle
birleşerek meseleyi tek mer-
keze topluyor: Sanıklar, Alman
Devleti tarafından korunuyor-
lar mı?
Öyle ya, 2002 yılında aran-
dığı halde görülen ve Alman
Emniyeti’ne bildirilen bir NSU
sanığı, 2011 yılında intihar ettiği
haberiyle güya ortadan kaybo-
luyor ve bugün rahatlıkla ye-
niden ortaya çıkarak kendisini
gösterebiliyor. Emniyete bildi-
rilen bir zanlının nasıl yakalan-
mayarak durumunun örtbas
edildiği, akla ancak yukarıdaki
soruyu getiriyor.
>>AB ile ortaklık konusunda
Rusya karşıtı olan halk, muha-
lefetin Rusya’dan bağımsız bir
Ukrayna propagandasına uya-
rak sokaklara döküldü.
Cumhurbaşkanlığı etrafında
çadırlar kurarak alınan karar-
dan geri dönülmesini bekleyen
göstericiler, ara ara polisle çatış-
maya da giriyorlar.
Sokakların baskısı karşısında
yumuşak bir siyaset güden
Devlet Başkanı Yanukoviç ise,
AB İle Partnerlik Anlaşması
hazırlıkları için Brüksel’de bazı
temaslarda bulundu.
Ukrayna’nın AB ile yeniden
ortaklık görüşmelerine girişece-
ği bekleniyor. Fakat artık ipler,
belli ki AB’nin elinde…
Bu arada göstericiler, Besa-
rabska Meydanı’ndaki Lenin
heykelini yıktı. Demek ki bu
adamlar, hakikaten Rusya’dan
illallah çekmişler…
NSUsanıkları
korunuyorlar mı?
Ukrayna’da
ABkrizi
ALMANYA’DA,
failimeçhul ırkçı cinayetlerhak-
kındagörülenNSUDavası devamediyor.
AB
ileortaklıkgörüşmelerini askıyaaldığını duyu-
ranUkraynayönetiminemuhalefettenağırkarşı-
lıkgeldi.