11
aralık
2013
Belli ki
mahallenindelisi”
değil
JAPONYA
İmparatoruAkihito’nun80’inci doğumgünüşerefine Japon-
yaBüyükelçiliği’ndebir resepsiyondüzenlendi.ResepsiyonaBaşbakan
Erdoğan’ıneşi EmineHanım, EnerjiveTabiîKaynaklarBakanıTanerYıl-
dızveMaliyeBakanıMehmetŞimşekdekatıldı.Habirdeşeykatıldı…
Şey…KamerGenç…
EXPO
2020
oylaması için
Paris’te bulunan Kültür ve Tu-
rizmBakanı Ömer Çelik, aynı
şehirde bulunan Ahmet Kaya
ve Yılmaz Güney’inmezarlarını
ziyaret etti. Ziyaretler sırasında
kısa bir açıklama yapan Bakan
Çelik, “Herkes özgürce, istediği
gibi kendi ülkesinde yaşayabil-
sin. Mezarların burada bulan-
ması bile Türkiye’nin geçmişte
yaşadığı sıkıntılı zamanların
bir sembolü. Türkiye, artık o
dönemleri geride bıraktı, önüne
özgüvenle bakıyor. Kimliklerin,
düşüncelerin, fikirlerin, her
türlü duruşun özgür olduğu bir
ülke inşa ediyoruz. Umarım,
bundan sonra hiç kimse kendi
ülkesinde, kendisini diaspora
olarak hissetmez. Her kimlik,
her düşünce sahibi, kendini
diaspora gibi hissetmediği gibi,
eşit ev sahibi, eşit yurttaş olarak
hisseder” şeklinde konuştu.
İSTANBUL
İl Genel Meclisi
kararıyla, eski başbakanları-
mızdan AdnanMenderes, aynı
kabineden Fatin Rüştü Zorlu ve
Hasan Polatkan’ın 1960 Cuntası
tarafından asılarak şehit edildiği
yer olan Yassıada’nın adı, bun-
dan sonra “Demokrasi ve Özgür-
lük Adası” şeklinde anılacak.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu’nun idarî teklif olarak
gönderdiği önergeye dayanıla-
rak gündemdışı olarak yapılan
oturumda teklif kabul edildi ve
isimonaylandı. Adada, bundan
sonrası için Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın çalışmaları gerçek-
leştirilecek.
HER yılın 10Kasım’ında
Anıtkabir’e yurttaş yağar. Bu
yılki 10Kasım törenlerinde ise,
diğer ziyaret kalabalığınınmis-
liyle karşılaşıldı. Genelkurmay
Başkanlığı’nın açıkladığı verilere
göre 1 milyon 89 bin 615 kişinin
ziyaret ettiği Anıtkabir için, bu
sayı bir rekor seviyesinde. Zira
dünyadaki hiçbir kabir, aynı
anda bu kadar vatandaşının
ziyaretine tanıklık etmemiştir.
Tabiî elbette böylesi bir raka-
mın daha önceki yıllara göre
neredeyse iki kat oluşu, ayrıca
gözlemlenen bir ayrıntıydı.
Birden kıymetli Nevzat Tarhan
Hoca’nın tespiti aklıma geldi:
Sevmiyorlardı da sevmeyemi
başladılar?”
Kaya ve Güney’e
ziyaret
Demokrasi ve
ÖzgürlükAdası”
>> Japonya Büyükelçisi tara-
fından açılış konuşmasını yap-
ması arzu edilen Emine Hanım,
konuşmasına başladığı an şey
tarafından, Kamer Genç, sözlü
hakaret ve tacizemaruz bırakıl-
dı. Sefaret binasındaki bu akıl
olmaz saldırı, Bakan Taner Yıldız
ve korumalarınmüdahalesine
rağmen devamda etti.
Daha önce Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e
atfen yaptığı ahlak ve üslup
dışı konuşma ile Bakan Şahin’e
tazminat vermek zorunda kalan,
çiçek sularken elinde aparatla
yakalanan (!), davulla sivrisineği
zurnaya üfleyen ve yıllardır an-
cakMeclis’teki hal ve sözleriyle
bilinen şeyin, Kamer Genç’in, re-
sepsiyon salonuna bir de alkollü
biçimde girdiği belirlendi.
Şeyin, Kamer Genç’in bu yap-
tığı, bir değil, beş değil, on değil…
Kendi partilileri dahi “Aman
canım! Mahallenin delisi işte”
deyip geçiyor, Genel Başkanı bile
kendisine arka çıkmaktan hayâ
ediyor. İşte böylesi durumları bir
daha görmeyelimdiye yeni ve
sivil bir anayasanın yapılandı-
rılmasını, seçimve parti sistem-
lerinin yenilenmesini istiyoruz
ya biz. Yoksamemnunuz her
şeyden (!)…
Ziyaretçide
rekorsayı
Selçuk Kayıhan //