110
aralık
2013
Garabet
Medya
GARABET
MEDYA
>> Habere göre,
Denizli’den bahsedilerek bir
rahatsızlığın dile getirilmesi
üzerine Başbakan, konuyla
ilgili bazı hukukî tedbirler
alabileceklerini söylemiş,
yayınlanan haberse Başba-
kan Yardımcısı Bülent Arınç
tarafından yalanlanmıştı.
Haberin Arınç tarafından
yalanlanması üzerine Baş-
bakan Erdoğan konuşmuş
ve haberin doğruluğunu
ortaya koymuştu. Bu durum
üzerine Zaman gazetesi
idaresi, bir sosyal paylaşım
sitesinin aracılığıyla “yalan-
layanlara” haberlerinin doğ-
ruluğunu vurgulamış, Arınç
da Başbakan’a TRT Türk’te
yayınlanan bir programda
sitemetmişti.
Aslında ben bu olaylar
silsilesini de çok komik
buldum. Zira Cemaat’in toz
kondurmadığı ve Cemaat’e
toz kondurmamasıyla bili-
nen Bülent Arınç, Cemmat’e
bağlı bir gazetenin haberini
yalanlıyordu” ve Cemaat’le
uzun süredir çatışmada ol-
duğu düşünülen Başbakan,
Cemaat’i yaptığı haber ko-
nusunda onaylıyordu. Ve bu
arada Cemaat ve gazetesine
bir şey olmuyor, bir de dur-
duk yere günlerce Arınç’ın
küskünlüğünü konuşmaya
başlatılıyorduk.
Neyse... Konunun doğru-
lanması üzerine Başbakan
müthiş bir yaylımateşine
tutuluyor, yine üzerine
yapıştırılmaya çalışılan
özgürlük yasaklayıcısı dik-
tatör yaftasını yiyordu. Bu
da acayip bir şey… Zira bir
Başbakan, resmen bilindik
politik kıvraklıklara girmi-
yor, ne dediyse arkasında
duruyordu, onayı alanlar
tarafından da yaylımateşine
başlanması için kendisine
davetiye çıkartıyordu.
Verilen onayın ardından
her haberde, her dizide, her
parodide, her söyleşide, her
slayt gösterisinde ve her
karikatürde “kızlı erkekli”
konusu işlendi. Öğrenci ev-
lerinden kareler, kendilerini
polise şikâyet ederek aynı
evde yaşadıklarını söyleyen
çift haberleri derken, yine
olmayan icraatın peşinden
bir tahayyül silsilesi oluştu-
rulup gitti.
Yahu garabet, sen neymiş-
sinmeğer?! Milletemilletin
orantısız zekâsıyla ne de
çok espri yaptırttın, farkında
mısın? Öğrenci evlerinden
kareler yayınlayarak ana
babasına endişe zerk ettiğin
çoluk çocuktan haberdar
mısın? Ama iyi ki varsın ha,
iyi ki varsın…
(
Aslında burada son
Denizli ziyaretimdeki bazı
bir günlük ev” ilanlarını
paylaşmak da vardı. Ayrıca
tamda gittiğimgün, üniver-
site yurdundaki bir kız öğ-
rencinin, doğurduğu bebeği
dolabında sakladığı ortaya
çıktı. Temelli mide krampla-
rına tutuldum.)
Kızlı erkekli
YOĞUN
gündemsebebiyle, üzerindeçokçadurulmasına rağ-
menbir konuyuunutacaktıkneredeyse. AKParti’ningelenek-
sel halegetirdiği Kızılcahamamkamplarındanbusenekinde,
BaşbakanRecepTayyipErdoğan’ınbir toplantı sırasındasöy-
lemişolduğusözleri Zamangazetesi yayınladı.
Cemaat’in toz kondurmadığı ve Cemaat’e toz kondurmamasıyla bilinen Bülent Arınç, Cemmat’e bağlı bir gazetenin
haberini “yalanlıyordu” ve Cemaat’le uzun süredir çatışmada olduğu düşünülen Başbakan, Cemaat’i yaptığı haber
konusunda onaylıyordu. Ve bu arada Cemaat ve gazetesine bir şey olmuyor, bir de durduk yere günlerce Arınç’ın
küskünlüğünü konuşmaya başlatılıyorduk.
>> Diyarbakır’ın Çınar
ilçesinde bir çobanın rast-
ladığı leopar, çobanın av
tüfeğiyle vurması sonucu
öldü. Haber, gerçekten
de önemliydi. Ülkemizde
yaşayan bir leopar varlı-
ğından haberdar olmak,
popülasyon zenginliğimi-
zin belki de arttığını gör-
mek güzeldi. Fakat öldü…
Şu anki leopar varlığı
hakkında herhangi bir tam
bilgi edinemesek de birine
-
ölü olsa da- ulaşmak, diğer
aileleri, hatta başka türleri
kovalamanın derdine
düşmeyi sağlayabilir. An-
cak bizimmedya, yine bir
gazetecilik başarısına imza
attığının zannından hare-
ketle söz konusu leoparın
gizli bir Türk deneyi ürünü
olduğunu yayınladı.
Tamam, ne leoparın, ne
de bu topraklarda görül-
mesi zor olan bu hayvanın
öldürülmesi sizin için bir
anlam ifade ediyor, bunu
anladık da bari ölünün
üzerinden hikâye anlat-
mayın. Velev ki hikâyeniz
doğru olmuş olsun, ne
diye gizliyi ayan edersiniz
insafsızlar?!
Hayır, bir de her şeyin
üzerine o leoparın İran
parsı çıktığını yayınladığı-
nız haberler yokmu, işte
en çok o haberler beniz
üzüyor. Sizin için hakika-
ten çok üzülüyorum. Sizin
için dualar ediyorum.
Gözüme uyku girmiyor,
biliyor musunuz? Hani
yatsamuyuyacağım, yata-
mıyorum. Ah yatsam…
HABERCİLİKTE
devrin
modası,enbasitveyaen
hazinolayıdahikomp-
lolarlasüslemek...Buko-
nudakieniyiörnekler-
denbirini,geçtiğimizay
Diyarbakır’davurulan
leoparhaberleriyleiz-
ledik.
Leoparı bile…