103
aralık
2013
ARANFİL
kokulu yârim!
Memleketim, ezelim, sev-
diceğim, eşim... Torosların
manzarasıyla başbaşayım
ırmak kenarındaki orman
evimizde. Mevsimsonba-
har, mevsimhüzün, mev-
simaşk… Ağaçlarda ku-
rumuş yapraklar, toprağa
kavuşma arzusuyla nazlı
nazlı, salına salına gövde-
sinden ayrılıp düşüyor
dalından, tıpkı telli duvaklı
bir gelinin kâh sevinçli,
kâh hüzünlü haliyle baba
ocağından ayrılışı gibi…
Gece sessiz, gece sen-
siz... Gece hasret, gece
sükûnet… Yağmur katre
katre vururken cama,
gecenin hüznüyle dans
ediyor rüzgâr. Ateşböcek-
lerinin sesi ninni oluyor
doğaya, çiçekler sevdanın
uykusunda. Başucumda
gül kokulumum, avuçla-
rımda kehribar tespihin,
sırtımda yün hırkanla
şöminenin önüne oturmuş
bizi düşünüyorum. Dü-
şündükçe zihnimde kanat
çırpıyor ilhamperilerim.
Ve şimdi, özlemimi yazma
vakti sevdiğim…
Eğer güzün elleri ol-
saydı, sevgilinin yüzünde
ısıtırdı avuçlarını. Güzün
dili olsaydı, söyleyeceği
tek kelime “hasret” olurdu.
Ve güzün gözleri olsaydı,
sadece sevgilinin yolunu
gözlerdi.
Gözbebeğim! Hasretini
nefesimle çekerken içime,
her nefeste kıvılcımalev-
lenir gönlümde. Adınla
mühürlü dilim, aşkı ben,
ilk senin sesinde işittim.
Ah sevgili! Çok uzaklarda,
içimde büyüttüğümsev-
gimi, özlemimi yaşamak
ve yazmak için sığındığım
bu evde yalnızım. Ben ve
sevgim, seni özlüyoruz!..
Ey gönlümün ak prensi!
Âşıklar deryasına yelken
açtım. Şimdi rüzgâr, beni
hangi yöne sürüklersemü-
himdeğil. Kuzey de sen,
güney de… Doğum, batım
zaten sen. Zira sende doğar
güneşimve sende batar.
Gönlümün her yönü senin
Aşk kanununda vuslat
olsun ya da olmasın, firkat
gerçekleştiği anda dahi
yârin sevdası hep durur
gönüllerde. Bu yüzden
gelsen de bir, gelmesen
de... Yokluğun var haki-
katte, ancak varlığın hep
var kalbimde. Şunu bil ki,
ayrılıklar, öldürmez hakiki
sevdaları…
Ömrümün aşkı, kalbi-
min hükümdarı! Söyle,
aşkının karşısında nasıl
itaatkâr durmayayım? Sen
ki aşk saltanatımın hâkimi
olmuşken; sen ki prensim,
kalbimi feth eden, kıymet-
lim… Gelsen yanıma, tut-
san ellerimden, hissetsem
kalbinin benimle birlikte
attığını, bilsembenimle
aynı derdi paylaştığını,
görsemgözlerindeki beni,
be bir kez daha sevdayı
okusamsuretinden.
Bu aşkımhep sürecek;
sen yanımda var ya da
yokken...Ya kuş olup kona-
cak pencerene, ya gül olup
açacak ellerine... Ya nefes
olup girecek ciğerlerine, ya
dua olup yükselecek se-
sinle... Ve aşk hep sürecek;
seni yaşayan bu bedende…
aşk yoluna çıkar. Anladım
ki benimolduğumher
yerde sen varsın ve senin
olduğun her yerde de ben.
Aslında her yer bizim.
Çünkü biz, aşkın olduğu
her yerdeyiz. Ve aşk, evre-
nin her zerresinde…
Sevgili! Seni hayal ediyo-
rum, nefes alışını hissede-
bilecek kadar yakın, lakin
dokunamayacak kadar
uzaksın. Nerede olursan ol,
sen bana her yerde aşksın.
Yangınısın gönlümün,
yandıkça içine düşüyorum
aşkın. Ah bir boğulsamda
bu aşkta, beni kurtaran
Rabbimolsa...
Gönül sevdiğini görme-
yince göz kör olur. Yârdan
başkasını görmez gözler.
Şimdi yokluğunun acısı
kadar aşkımın sevinci var
yüreğimde. Hangi yokluk
senden vazgeçmeme
neden olur?! Sevdan
benimleyken, aşkınla kor
olmuşken… Ah hasretim!
Sevdanla yandığımaşkın
kahrını çekiyorumher
nefeste. Kahır ki ne kahır!
Nefesimi kesen, yine de
öldürmeyen…
Gözümün nuru! Sızım
sızımsızlıyor yüreğim
hasretinle. Gel, bul beni…
Neredesin can sızım? Sen-
siz bitkin, sensiz cansızım.
Gecemde gündüzümde
sine püryan, yokluğunda
yoluna oldu bedenim re-
van... Ey canıma can katan!
Özlüyorumseni damla
damla okyanusmisali. Ve
seviyorumsonsuz cennet
gibi... Özlüyorumseni
şehadetin dile gelmediği
topraklarda ezan sesini
özler gibi…
Gönlümün efendisi! Sen,
fısıltılı düşüncelerimin
kükreyen sesi, gözbebekle-
rimin ışık buketi, kalbimin
sızısı, ömrümün en güzel
baharı… Hemkedersin
bana, hemsevinç… Gel de
aşkıma bir ömür biç! Aklı-
ma her düşüşünde yanan
içimsin, canımın içi…
Hasretle beklerken vuslatı,
ya zaman geçmiyor ya
da zaman seni daha da
uzaklaştırıyor. Dualarımın
helali, inancımın umudu!
Gelsen düğün olurum,
gelmesen düğüm. Gelsen
güneş olurum, gelmesen
ateş. Ruhum ruhuna eş,
gönlümele kardeş…
Deneme
haber
ajanda
Kalbiminhükümdarı
GÖZÜMÜN
nuru! Sızım sızım sızlıyor yüreğim hasretinle.
Gel, bul beni… Neredesin can sızım? Sensiz bitkin, sensiz
cansızım. Gecemde gündüzümde sine püryan, yokluğunda
yoluna oldu bedenim revan... Ey canıma can katan! Özlüyo-
rum seni damla damla okyanus misali. Ve seviyorum son-
suz cennet gibi... Özlüyorum seni şehadetin dile gelmediği
topraklarda ezan sesini özler gibi…
K
Gözbebeğim!
Hasretininefe-
simleçekerkeniçime,herne-
festekıvılcımalevlenirgönlüm-
de.Adınlamühürlüdilim,aşkı
ben,ilkseninsesindeişittim.
İpek Acar Sert