8
aralık
2013
Ayın
Olayı
Haber Ajanda
Ç
ÖZÜMSÜRECİ”
başlangıcı ve “De-
mokratikleşme
Paketi” ilanı ile
siyasî hayatını kardeşlik ve eşitlik
üzerine kurgulayan Türkiye’nin
Diyarbakır’ında, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın himayesin-
de, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırla-
nanmuhteşem bir şölen gerçek-
leşti.
Öncelikle Irak Bölgesel Kürt
Yö-netimi Başkanı Mesud Barzani,
beraberindeki Kürt sanatçı Şivan
Perwer ile Türkiye’ye giriş yaptı.
Ülkeden çıktıktan sonra 37 yıldır
memleketine gelmeyen Şivan
Perwer, gerçekleştirilecek şölende
İbrahimTatlıses ile konser ver-
mek için bizzat Başbakan tarafın-
dan davet edildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, eşi Emine Hanım ile birlikte
ANA” uçağıyla Diyarbakır’a
vardı. Kendisini karşılayanlar
arasında Bakanlar ve AK Parti’li
Diyarbakır milletvekilleri ile
BDP’li milletvekilleri bulunuyor-
du. Önce Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’nı ziyaret
eden Başbakan Erdoğan, daha
sonra da Diyarbakır Valiliği’ne
geçti. Burada IBKY Başkanı Mesud
Barzani, onunla beraber ülkeye
gelen Şivan Perwer ve İbrahim
Tatlıses’le bir araya gelen Başba-
kan, daha sonra Diyarbakır’daki
Kantar Kavşağı’ndaki toplu açılış
töreninde halka hitap etti.
Diyarbakırlıların hıncahınç dol-
durduğumeydanda, Başbakan’ı
bağrına basan bir görüntü sergi-
lendi. Nevruz Bayramı’nda huzu-
run kokularını ciğerlerine çeken
halk, bu buluşmayla hissettiği
hazzı tebessüm ediyordu.
Diyarbakır’daki asıl muhabbet-
se akşamyaşandı. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın tertiple-
diği şölende, evlenme konusunda
maddî güçlük yaşayan 400 çiftin
toplu nikâhları kıyıldı. Şahidi bol
merasimin oluşturduğu tabloda
yüzü gülmeyene yer yoktu.
Belli ki Başbakan, kendisini
belki de bir kaşık suda boğmak
isteyenlere inat samimiyetini her
yana ulaştırabilmiş. Belli ki bun-
dan sonra girişilecek her fitneye,
önce özgüvenini ve özgürlüğünü
yakalayan o halk müdahale ede-
cek.
Dicle Üniversitesi Spor Salonu,
gerçekleştirilen düğün şöleniyle
her türlü süse büründü. Baktık
ki türküler, hepimizinmalıymış.
AYIN
OLAYLARI
Diyarbakır’da
düğün var
LAKİN
o saatlerin zemberekleri boşaldı.
Kustukları nefret, üzerlerine sıçradı. Ze-
hir enjekte ettikleri damar koptu. Yıllarca
üzerine çalıştıkları, kurgusu belli senaryo
dağıldı. Diyarbakır’da açığa çıkarılacak
resim, dört körün bir filden anladığı şe-
kilde bakılamayacak bir mesabede. Ve bu
resim, tamda ortaya konulduğu gün kof
gündemler oluşturularak kapatılabilecek
küçük bir ehemmiyete sahip de değil.
Protokolde Kürt olmayıp da
söylenen türkülere eşlik etme-
yen yoktu. Meğer Türklük adına
Allah’ın ayetlerine yasak getirme-
ye kalkışanların bu oyununda,
içinde bulunduğumuz medeniyeti
inkâr varmış. Meğer Türklük adına
Allah’ın ayetlerine yasak getirme-
ye kalkışanlar, bumillete ne aziz,
ne zengin, ne âlâ bir millet oldu-
ğunu unutturmaya kurmuşlar
saatlerini…
Lakin o saatlerin zemberekleri
boşaldı. Kustukları nefret, üzerle-
rine sıçradı. Zehir enjekte ettikleri
damar koptu. Yıllarca üzerine
çalıştıkları, kurgusu belli senaryo
dağıldı.
Diyarbakır’da açığa çıkarılacak
resim, dört körün bir filden anladı-
ğı şekilde bakılamayacak bir me-
sabede. Ve bu resim, tamda ortaya
konulduğu gün kof gündemler
oluşturularak kapatılabilecek
küçük bir ehemmiyete sahip de
değil.
Birileri samimiyetten demvura-
rak pisliklerini halı altlarına süpü-
redursunlar, biz de millet olarak
temizliğe önce halıları kaldırarak
başladığımızı öğretelim.